devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

tıbbı laboratuvar teknikleri laboratuvar aletleri ara sınavsoruları 2021

 1. 1. Aşağıdaki şıklardan ifade edilen bilgi laboratuvarda güvenli çalışma esaslarına uygun değildir?
  A) Laboratuvar, yaoılan işlemlerin niteliklerine göre planlanmalı ve çalışmalıdır
  B) Laboratuvardaki tüm sistemler kolay temizlenecek biçimde tasarlanmalı duvarlar taban ve tavanlar kolay temizlenir özellikte olmalıdır
  C) Laboratuvarda ilk yardım için gerekli donanımda bir ilkyadım dolabı ve ilk yardım talimatı bulunmalıdır
  D) Asit baz gibi aşındırıcı ve yakıcı maddelelerle lavaboda işlem yapılmalıdır
  E) Laboratuvarda meydana gelen her türlü olay Laboratuvar sorumlularına derhal iletilmelidir
  cevap D
  avatar
  01.05.2021 - 11:10
 2. 2. Laboratuvarda bulunan duş ve göz yıkama düzenekleri düzennekleri hangi amaçla kullanılır?
  A) Çalışanları elektromanyetik etkenlerden korumak için
  B) Laboratuvar zamininin temiz tutulması amacııyla
  C) Laboratuvardaki toz nem vb gibi temizlenmesi amacıyla
  D) Laboratuvar ortamındaki havayı temizlemek amacıyla
  E) Çalışanların vücutlarına ve gözlerrine zararlı kimyasalların mikroorganizmaların bulaşması durumunda ilk önlem olarak vücudun ve gözlerin bol su ile yakanması amacıyla

  cevap E
  avatar
  01.05.2021 - 12:02
 3. 3. Aşağıdaki şıklardan hangisinde ifade edilen bilgi laboratuvarda güvenli çalışma esaslarına uygun değildir?

  A) Laboratuvarda ayakkabı yerine tarlik veya sandalet tercih edilmelidir
  B) Deney ve analizler mutlaka metotta belirtilen işlem basamaklarına göre yapılmalı rastgele herhangi bir iş ve işlem yapılmamalıdır
  C) Çalışma öncesinde kullanılacak cam malzemeler ve kaplar mutlaka temizlenmelidir
  D) Laboratuvarda herhangi bir şey yenilip içilmemelidir
  E) Laboratuvarda kesinlikle önlüksüz çalışılmamalıdır

  cevap A
  avatar
  01.05.2021 - 12:25
 4. 4. Bir bilim dalı veya çalışma alanı bünyesinde çeşitli araştırma inceleme ve deneylerin yapıldığı ve bunlar için gereken araç madde ve aygıtların bulunduğu yerlere ne ad verilir?
  A) Gözlem evi
  B) Laboratuvar
  C) sanayi
  D) ilk yardım odası
  E) Numune odası

  cevap B
  avatar
  01.05.2021 - 12:31
 5. 5. Belirtilen ifadedeki boşluğa şıklardan hangisi gelmelidir? Kimyasal maddelerin etkilerinden korunmak amacıyla laboratuvarda çalışanlar mutlaka ........... giymeli ve gerekli olduğu sürece ediven kullanmalıdır

  A) Ceket
  B) Uzun kollu kazak
  C) Terlik
  D) Şapka
  E) Önlük
  Cevap E
  avatar
  01.05.2021 - 12:40
 6. 6. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarda uyulması gereken kurallardan değildir?
  A) Zahirli gazlar ile çeker ocaklarda çalışılmalıdır
  B) Kimyasal reaksiyonler devam ederken ağzı açık deney tüpü veya kap içinde ısıtma yaparkan üstten bakılmamalıdır
  C) Çalışmalar bittikten sonra malzemeler temizlernmeden bırakılmalıdır
  D) Tüm deney sonuçları için gizlilik esasına uyulmalıdır
  E) Çalışma sonunda sonuçlar dikkatli bir şekilde kaydedilmelidir

  cevap C
  avatar
  01.05.2021 - 12:51
 7. 7. Belirtilen ifadedeki kimyasallar hangi harfle gösterilirler? Alevlernme noktası 0 oC' nin altında kaynama noktası maksimum 35 oC olan sıvılardır Normal basınç ve oda sıcaklığında havada yanıcı olan gaz ve gaz karışımlardır

  A) Xn: Zararlı
  B) c+: Aşındırıcı
  C) F+: Çok şiddetli alev alıcı
  D) N: Çevre için zararlı
  E) E: Patlayıcı

  cevap C
  avatar
  01.05.2021 - 12:59
 8. 8. Aşağıdaki şıklardan hangisinde ifade bilgi laboratuvarda güvenli çalışma esaslarına değildir?


  A) Laboratuvarda yapılan işlemler sonucu oluşan atıklar tekniğine ve talimatlara uyugun şekilde etkisiz hale getirilmelidir. Zemine veya bankoya yanlışlıkla dökülen kimyasallar uygun yöntemlerle temizlenmelidir
  B) Laboratuvarda kullanılan her malzeme kullanıldıktan sonra uygun yöntemlere temizlenerek yerlerine kaldırılmalıdır. Kullanılmayan malzemeler banko üzerinde bıraklmalıdır
  C) Laboratuvarlara çalıanların giriş ve çıkışları kontrol altında tutulmalı çalışanlar dışında kişilerin girmeleri engellenmelidir
  D) Laboratuvarın ve bulunduğu binasının çevresinde kirliliğe yol açacak bir ortam bulunmamalıdır
  E) Aydınlatma ısıma ve havalandırma sistemleri yapılacak işlemleri olmsuz etkileyecek şekilde olmamalıdır


  cevap B
  avatar
  01.05.2021 - 14:51
 9. 9. Belirtilen ifadedeki kimyasallar hangi harfle gösterilirler? Canlı dokulara zara veren bu kimyasallardan gözleri deriyi ve kıyafetleri korunman için özel önlem alınmalıdır . Buharları solunmamalı aksi halde tıbbi yardıma başvurulmalıdır

  A) E: Patlayıcı
  B) N: Çevre için zararlı
  C) T+: Çok zehirli
  D) C:Aşındırıcı
  E) O:Yükseltgen

  cevap C
  avatar
  01.05.2021 - 15:03
tümünü gör