devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

tıbbı laboratuvar teknikleri hematoloji ara sınav soruları 2021

 1. 1. Aşağıdakilerden hangisi hematoloji laboratuvarı örnek kabul kriterlerinden biri değildir?

  A) Testlere uygun vakumlu tüplere alınmış numuneler kabul adilir
  B) Hemolizli olmayan numuneler kabul edilir
  C) yeterli miktar alınmış numuneler kabul edilir
  D) Hemolizli olan numuneler kabul edilir
  E) Pıhtılı olmayan numuneler kabul edilir
  cevap D
  avatar
  30.04.2021 - 20:19
 2. 2. Aşağıdakilerden hangisi antikoagülanlı kanda şekilli elemanları dışında kalan sıvı kısma verilen addır?  A) Eritrosit süspansiyon
  B) Plazma
  C) Trombosit süspansiyon
  D) Lökosit süspansiyon
  E) Serum
  cevap B
  avatar
  30.04.2021 - 20:25
 3. 3. Kanın vizkositesi suya oranla daha fazladır ?
  A) 4-5 kat
  B) 8-10 kat
  C) 18-20 kat
  D) 12-15 kat
  E) 24-25 kat
  cevap A
  avatar
  30.04.2021 - 20:27
 4. 4. Kanın şekilli elemanlarının katı bölümünün yaklaşık %99'unu.........oluşturur.

  A) Granülositler
  B) Eritrositler
  C) Trombositler
  D) Makrofajlar
  E) Lökositler
  cevap B
  avatar
  30.04.2021 - 20:35
 5. 5. Albumin...........
  A) Dokuya gereksiz sıvı geçişini önler
  B) Kılcal damardaki kolloid osmotik basıncını düzenler
  C) a, b ve c şıkları
  D) Karaciğerde üretilir
  E) Pıhtılaşma sırasında fibrine dönüştürülür
  cevap D
  avatar
  30.04.2021 - 20:42
 6. 6. Kandaki oksijenin %97 si.........taşınır

  A) Hiçbiri
  B) Hemoglobin ile
  C) Plazmada çözünmüş olarak
  D) HCO3 ile
  E) Makrofaj ile
  cevap B
  avatar
  30.04.2021 - 20:45
 7. 7. Aşağıdakilerden hangisi Aplastik anemi için söylenilebilir.  A) Bir organ veya oluşumun doğuştan yokluğu nedeniyle görülmektedir
  B) Tahıla dayala beslenenlerde görülmektedir
  C) B12 vitamin eksikğinde görülmektedir
  D) Anormal tipteki Hemoglobin molekülü nedeniyle oluşur
  E) Uzun süre emzirenlerde görülmektedir

  cevap A
  avatar
  30.04.2021 - 20:53
 8. 8. Aşağıdakilerden hangisi Lökosit yapımını artıran faktörlerden değildir?
  A) Kan kaybetmeler
  B) Doku tahribi
  C) Hemoglobin azlığı
  D) Yabancı proteinler
  E) Akut enfeksiyonlar
  cevap C
  avatar
  30.04.2021 - 20:58
 9. 9. Aşağıdakilerden hangisi erittrosit yapımını uyaran faktörlerden değildir?
  A) Akut enfeksiyonlar
  B) Akciğer hastalığı
  C) Düşük kan hacmi (kanama)
  D) Dokulara giden oksijenin azalması
  E) Hemoglobin azlığı
  cevap A
  avatar
  30.04.2021 - 21:03
 10. 10. Nötrofiller ve diğer granülositler kapillerler ve postkapiller venüllerin endotel hücreleri arasındaki bağlantı bölgelerinden geçerek bağ dokusuna ulaşırlar . Bu olaya ....... adı verilir

  A) Diapedez
  B) Fagositoz
  C) Lizozim
  D) Hemoliz
  E) Eritropoietin

  cevap A
  avatar
  30.04.2021 - 21:10