devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

29 nisan 2021biyokimya sınav soruları ve cevapları - interaktif sözlük

 1. 6 C'lu (6 karbonlu) monosakkaritlere ne ad verilir?
  A) Heptoz
  B) Pentoz
  C) Heksoz
  D) Trioz
  E) Glikoz
  cevap C
  avatar
  29.04.2021 - 15:33
 2. Kan glukoz seviyesinin 60mg/dl'nin altına düşmesine ne ad verilir?
  A) Hiperlipidemi
  B) Hipoglisemi
  C) Kolesterol
  D) Hiperglisemi
  E) Hiperkupremi
  cevap B
  avatar
  29.04.2021 - 15:35
 3. Aşağıdakilerden hangisi insüline gerek duymadan hücre içine girebilen bir monosakarittir?
  A) Deoksiriboz
  B) Glikoz
  C) Fruktoz
  D) Riboz
  E) Raffinoz
  cevap E
  avatar
  29.04.2021 - 15:48
 4. Karbonhidratların sindiriminde görevli olan enzim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Amilaz
  B) Peptidaz
  C) Tripsin
  D) Pepsin
  E) Lipaz
  cevap a
  avatar
  29.04.2021 - 15:51
 5. 1 gram yağ kaç kkcal enerji verir?
  A) 3
  B)2
  C) 4.1
  D) 9.3
  E)5
  cevap d
  avatar
  29.04.2021 - 15:52
 6. "Riboz .............Deoksiriboz DNA'nın yapısına katılır." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) Fruktoz
  B) RNA
  C) DNA
  D) Glikoz
  E) Selüloz
  cevap B
  avatar
  29.04.2021 - 16:02
 7. Lipidlerin sindiriminden sorumlu olan enzim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pepsin
  B) Tripsin
  C) Amilaz
  D) Lipaz
  E) Laktaz
  cevap D
  avatar
  29.04.2021 - 16:03
 8. Aşağıdakilerden hangisi RNA'da bulunmaz?
  A) Timin
  B) Urasil
  C) Adenin
  D) Sitozin
  E) Guanin
  cevap a
  avatar
  29.04.2021 - 16:04
 9. Basit yapıdaki moleküllerin, daha karmaşık yapıdaki moleküllerin sentezinde kullanılmasını kapsayan kimyasal reaksiyonlara ne ad verilir?
  A) Hidroliz
  B) Hidrojenasyon
  C) Anabolizma
  D) Katabolizma
  E) Sindirim
  cevap C
  avatar
  29.04.2021 - 16:05
 10. RNA ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Tek ipliklidir.
  B) Kendini eşleyemez.
  C) Şeker olarak Riboz bulunur.
  D) Çift ipliklidir.
  E) Adenin, Guanin, Urasil, Sitozin bazları bulunur
  cevap D
  avatar
  29.04.2021 - 16:07