devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

tıbbı laboratuvar teknikleri parazitoloji ara sınav soruları 2021

 1. 1. Kanakıçya girdiklerinde ilk anda hastalığa sebep olmayan fakat konakçının vücut direnci düşüp bağışıklık sistemi zayıfladığında hastalığa sebep olabilen mikroorganizmalara ne ad verilir?
  A) Saprofit
  B) Fırsatçı patojen
  C) Zoonotik
  D) Viroid
  E) Prion
  cevap B
  avatar
  28.04.2021 - 21:07
 2. 2. Hangi şıkta verilen bilgi yanlıştır?

  A) Viroloji: Virüsleri inceleyen bilim dalı
  B) Parazitoloji: Parazitleri inceleyen bilim dalı
  C) Mikrobiyoloji: Mikroorganizmaları inceleyen bilim dalı
  D) Bakteriyoloji: Bakterileri inceleyen bilim dalı
  E) Mikoloji: Zoonotik mikroorganizmaları inceleyen bilim dalı
  cevap E
  avatar
  28.04.2021 - 21:18
 3. 3. Yersinia pestis isimli bakteri tarafından meydana getirilen öncelikle vahşi kemirgenleri etkileyen insanlara ve diğer hayvanlara pirelerle yayılan bulaşıcı ve öldürücü hastalık aşağıdaki şıklardan hangisinde belirtilmiştir ?  A) Veba
  B) Tifo
  C) Mide ülseri
  D) Tifüs
  E) Gastrit

  cevap A
  avatar
  28.04.2021 - 21:33
 4. 4. Aşağıdaki şıklarda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Alexander fleming 1928'de bazı fungusların bakterileri öldüren kimyasallar ürettiklerini buldy (Penisilin)
  B) Pasteur özellikle mayalanma olayında ve bulaşıcı hastalıklarda mikroorganizmaların sorumlu olduğunu kanıtladı
  C) 1882'de koch DNA'nın yapısını bulmuştur
  D) Ehrlich verem mikrıbunun boyanma yöntemini tarif etmiştir
  E) Antonie van leruwenhoek 1674'de tatlı suda yaşayan mikroorganizmaların bazılarını ve 1680'de maya mantarlarını ve kendi dışkısında giardia intestinalis olduğu kabul edilen protozoonları belirledi
  cevap C
  avatar
  28.04.2021 - 21:51
 5. 5. Belirtilen ifadedeki boşluğa şıklardan hangisi gelmelidir? Mikroorganizmalar doğada popülaeyon hanginde yaşartar ve yaşadikları çevre ...................olarak adlandırılmatadır
  A) Abiyotik çevre
  B) Mikrobiyal habitat
  C) Steril bölge
  D) Liken
  E) Mukoza
  cevap B
  avatar
  28.04.2021 - 22:02
 6. 6. Belirtilen ifadedeki boşluğa şıklardan hangisi gelmelidir? Doğada canlı (hayvanlar,bitkiler ve organnizmalar) ve cansız varlıkların (hava,güneş,toprak,iklim,atmosfer) içinde bulunduğu, yaşamlarını sürdürdükleri ve birnirleriyle etkileşimde bulundukları belli alana, yani sınırlandırılmış çevreye ..............denir

  A) Tropikal alan
  B) Mikrobiyal flora
  C) Abiyotik çevre
  D) Ekosistem
  E) Üst alem
  cevap D
  avatar
  28.04.2021 - 22:13
 7. 7. Mikroorganizmalar aracılığı ile yapılan endüstriyel üretimleri inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

  A) Veteriner Mikrobiyoloji
  B) Mikrobiyal ekoloji
  C) Tıbbi Mikrobiyoloji
  D) Endüstriyel Mikrobiyoloji
  E) Toprak Mikrobiyolojisi

  cevap D
  avatar
  28.04.2021 - 22:20
 8. 8. Zoonozun tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Hayvanlardan insanlara veya insanlardan hayvanlara bulaşabilen enfeksiyon hastalıklarıdır
  B) Sadece insanlarda görülebilen metabolizma hastalıklarıdır
  C) Sadece bitkilerde görülebilen enfeksiyon hastalıklarıdır
  D) Bakterileri etkileyen virüs kaynaklı hastalıklarıdır
  E) Sadece kanatlı hayvanlarda görülen enfeksiyon hastalıklarıdır

  cevap A
  avatar
  28.04.2021 - 22:30
 9. 9. Benzer bitki hayvan ve diğer organizmaların bulundukları çevre ve iklim koşullarına uyum sağladıkları yeryüzü
  A) Biyom
  B) Mikrobiyal flora
  C) Abiyotik çevre
  D) Litosfer
  E) Hidrosfer
  cevap A
  avatar
  28.04.2021 - 22:36
 10. 10. Woese ve arkadaşları tarafından 1990 yılında ortaya konulan 3 üst alemli (domain) sınıflandırma sistemindeki 3 üst alem aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
  A) Protozoalar,Bakteriler,Virüsler
  D) Fungi,Bakteriler,insanlar
  C) Virüsler,fungi,Bakteriler
  D) Protista,fungi,plantae(Bitkiler)
  E) Bacteria(Bakteri),Archea(Arke),Eukarya(Ökaryot)
  cevap E
  avatar
  28.04.2021 - 22:46