devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. Aşağıdaki damarlardan hangisi kalbi beslemekle görevlidir?
  A) İliak arter
  B) Vena cava superior
  C) Pulmoner arter
  D) Vena cordis
  E) Koroner arter
  cevap E
  avatar
  22.04.2021 - 21:14
 2. "Görme"den sorumlu beyin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Serebellum
  B) Frontal lob
  C) Temporal lob
  D) Oksipital lob
  E) Parietal lob
  cevap D
  avatar
  22.04.2021 - 21:18
 3. Aşağıdaki beyin yapılarından hangileri öğrenme ve bellekten sorumludur?
  I- Hipokampüs
  Il- Limbik sistem
  III- Serebral korteks
  IV- Medulla oblangata
  V- Serebellum
  A) |- || - ||
  B) 1- || - |II - IV
  C)|-||
  D) 1-|| - III - IV - V
  E)I
  cevap A
  avatar
  22.04.2021 - 21:25
 4. Nöronlarda uyartının iletim yönü nasıldır?
  A) Akson - Dendrit- Hücre gövdesi - Sinaps
  B) Sinaps - Hücre gövdesi - Akson- Dendrit
  C) Dendrit - Akson - Sinaps - Hücre gövdesi
  D) Dendrit – Hücre gövdesi – Akson Sinaps
  E) Hücre gövdesi – Sinaps- Dendrit - Akson
  cevap D
  avatar
  22.04.2021 - 21:49
 5. Pulmoner dolaşım kalbin hangi odacığında başlar ve hangi odacığında sonlanır?
  A) Sağ atrium Sol atrium
  B) Sağ ventrikül – Sol ventrikül
  C) Sol ventrikül Sağ atrium
  D) Sağ ventrikül Sol atrium
  E) Sol atrium Sol ventrikül
  cevap D
  avatar
  22.04.2021 - 21:50
 6. Meninksler içten dışa doğru nasıl sıralanmaktadır?
  A) Dura mater - Araknoid mater Pia mater
  B) Pia mater Araknoid mater Dura mater
  C) Dura mater - Pia mater - Araknoid mater
  D) Araknoid mater - Pia mater - Dura mater
  E) Pia mater - Dura mater - Araknoid mater
  cevap B
  avatar
  22.04.2021 - 22:06
 7. Aşağıdakilerden hangisi hem sindirim hem de solunum sisteminin ortak yapısıdır?
  A) Bronş
  B) Trake
  C) Farinks
  D) Alveol
  E) Larinks
  cevap C
  avatar
  22.04.2021 - 22:12
 8. Aşağıdakilerden hangisi bir pozitif geri bildirim mekanizması örneğidir?
  A) Kan basıncının düzenlenmesi
  B) Yüksek sodyum seviyesinin düşürülmesi
  C) Düşük kan şekerinin yükseltilmesi
  D) Kanamanın durdurulması
  E) Vücut ısısının ayarlanması
  cevap D
  avatar
  22.04.2021 - 22:21
 9. Bir arter olmasına rağmen venöz kan taşıyan damar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vena cava inferior
  B) Vena pulmonalis
  C) Arteria pulmonalis
  D) Vena cava superior
  E) Aort
  cevap C
  avatar
  22.04.2021 - 22:22
 10. Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminde kanla gaz alışverişinin gerçekleştiği bölgedir?
  A) Bronş
  B) Trake
  C) Bronşiol
  D) Larinks
  E) Alveol
  cevap E
  avatar
  22.04.2021 - 22:23