devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

tıbbı laboratuvar teknikleri immünoloji ara sınav soruları 2021

 1. 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


  A) Adaptif immünitede etkene maruziyet ile maksimal yanıt verme süresi arasında bir gecikme süresi vardır .

  B) Doğal bağışıklık sistminde verilen yanıtlar antijenden bağımsızdır .

  C) immün sisteminin önemli özelliklerinden biri . Vücut hücrelerinin karışılaştığı bir molekül veya bir hücrenin vücudun bir parçası olarak uygun yapıya sahip olup olmadığını saptamaktır .

  D) Adaptif immünitede etkene maruziyet bir immünolojik bellekle sonuçlanmaz

  E) Doğal bağışıklık sisteminin hücre ve molekülleri herhangi bir mikrobun saldırına karşı hızla yanıt verir ve çoğunlukla bu etkili savunma birçok enfeksiyondan korur  cevap D
  avatar
  21.04.2021 - 22:25
 2. 2. Vücuda yabancı olan anormal ve istilacı maddeleri zarar oluşturmadan önce tanıyıp vücudu hastalıklardan ve özellikle de enfeksiyon hastalıklarından korumada rol alan hücreler dokular ve moleküllerin tamamına ne denir


  A) Bağışıklık sistemi
  B) Kalıp tanyıcı resepörler
  C) Antikor
  D) Kompleman sistemi
  E) İmmünojen


  cevap c
  avatar
  21.04.2021 - 22:33
 3. 3. Bir antijen ile bir antikor arasındaki birbirlerine bağlanmalarına neden olan çekimi tanımlamak için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Avidite
  B) immünolojik bellek
  C) Otoimmünita
  D) immünolojik repertuvar
  E) Afinite  cevap E
  avatar
  21.04.2021 - 22:44
 4. 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrüdur?


  A) Doğal bağışıklık sistemi hücrelerinden bazıları edinsel bağışıklık sistemi kapsamındaki hücreleri etkinleştirebilir ve karşılığında bu hücreler kendi etkinliğini arttırabilir ve edinsel bağışıklık sistminde etkinleşmiş hücreler tarafından yönetilir

  B) Doğal immünitede etkene maruziyet bir immünolojik bellekle sonuçlanır

  C) Doğal öldürücü hücreler (NK) strese maruz kalmış hücrelerin hücre yüzey moleküllerine (MHC sınıf I) yeterli düzede sahip olmadıklarını denetleme yeteneğine sahip değildirler

  D) Fagositik hücreler mikropları ve hücresel artıkları yakalama ve sindirme özelliklerine sahip değildirler

  E) Epitopların immün sisteme erişebilir ve "görünür" olmaları immünolojeniteyi kesinlikle etkilemez  C
  avatar
  21.04.2021 - 23:07
 5. 5. Bir reseptöre bağlanan en küçük saptanabilen antijen parçasına ne ad verilir?


  A) İmmünojen
  B) Toll benzeri reseptör
  C) İmmünoglobulin
  D) Kompleman proteini
  E) Epitop  E
  avatar
  21.04.2021 - 23:11
 6. 6. Belirtilen ifadedeki boşluğa şıklardan hangisi gelmelidir? .........,enfeksiyon veya doku hasarının olduğu bölgede lökositler ve plazma proteinlerinin birikmesi ve etkinleşmesi ile karakterizedir . Bu hücreler ve proteinler beraberce temel olarak hücre dışı mikroorganizmaların öldülmelerini ve hasar görmüş dokulann uzaklaştırılmasında rol oynarlar

  A) Ligandlar
  B) Enflamasyon
  C) Toleroenler
  D) PRR'ler
  E) Epitelyal bariyerler
  B
  avatar
  21.04.2021 - 23:25
 7. 7. Göze çarpan sitoplazmik granüller içeren ve çok loblu çeklrdeğe sahip lökositlere ne denlr ?  A) Opsonin
  B) Granüloma
  C) Epitelyal hücreler
  D) Kompleman reseptörü
  E) Granülosit
  cevap E
  avatar
  21.04.2021 - 23:30
 8. 8. Dendritik hücrelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  A) Bütün vücutta fakat esas olarak olası mikrobiyal giriş yollarında ( örn, deri,gastrointestinal yol) bulunurlar
  B) Diğer fagositler gibi dendritij hücreler fagositoz yoluyla çevrelerindeki hücre ve partikülleri olarak yutan hücrelerdir
  C) Dendritik hücreler farklılaşarak T lenfosit adını alırlar
  D) Dendritik hücreler mikroorganizmalara karşı iki temel işlevde görev alan çok sayıda sitokinler üreterk yanıt verirler: enflamasyonu başlatırlar ve edinsel immün yanıt tatiklerler
  E) Dendritik hücreler ya miyeloid ya da lenfoid seri ( plazmasitoid ) hücrelerrinden oluşabilirler
  cevap C
  avatar
  21.04.2021 - 23:48
 9. 9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  A) Ekzositoz makeofaj dendritik hücre nötrofil ve hatta B lenfosit gibi hücrelerin mikroplan ve katı maddeleri yutup parçalamasıdır

  B) Pluripotent kök hücreler kemik iliğinde yer alırlar

  C) Beyaz kan hücreleri veya lökositler vücudun doku ve organlannı süreklidolaşarak enfeksiyona karşı korunma ve savunma görevi yaparlar

  D) Epitel hücreleri bakterileri öldürme özelliğne sahip defensnler ve katelisidinlar adı venlen peptid yapisında antibiyotikler üretirler

  E) Çok sayıdaki reseptörün rol aldığı toplam afiniteye avidite adı verilir
  cevap A
  avatar
  22.04.2021 - 10:49
 10. 10. Aşağıdakilerden hangisi kompleman sisteminin görevlerinden değildir?  A) Fagositozun desteklenmesi (opsonizasyon)
  B) İmmünoregülatör moleküllerin salgılanması
  C) immün komplekslerin dolaşımdan temizlenmesi
  D) Enflamasyonun tetiklenmesi
  E) Mikrorganizmaların mekanik olarak yok edilmesi
  cevap E
  avatar
  22.04.2021 - 10:57