devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

  1. yapının kesit, plan, bağlantı detayları; malzemesi, yerleşim planları, içyapısı hakkında mimari ve teknik olarak bilgi veren binanın dış cephesi ve yapının diğer binalarla uyumu hakkında estetik kaygı güden projelere mimari proje denir. işverenin talepleri ve yapının konumlandırılacağı arsa ile ilgili detaylı bilgi sahibi olunduktan sonra arsanın boyutuna göre eskizler çizilir. peşinden kesit ve görünüş çizimleri yapılır. bu çizimler yapılırken çevresel faktörler göz ardı edilmez , çevrenin genel estetiği ve mimari özellikleri dikkate alınır. projeler salt olarak teknik ve sayısal veriler şeklinde ele alınmamalıdır. projeler oluşturulurken ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel konularda hesaba katılır. bu sayede kamusal ve endüstriyel alanlarda, konut bölgelerinde denge sağlanmış olur ya da var olan düzen korunur. ayrıca oluşturulan denge sayesinde ortaya çıkabilecek sorunlar öngörülebilir hale gelir ve olası sorunlara hızla çözüm üretilir.

    http://projeciz.com/
    avatar
    11.04.2021 - 20:45