devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

eczacilikta temel hesaplamalar

 1. Asağıdakilerden hangisi beyaz reçetelerde bulunması zorunlu olan asgari bilgilerden biri değildir ?
  A) Hastanın tc kimlik numarası
  B) Doktorun iletişim numarası
  C)Hiçbiri
  D) Doktor imzası/kaşesi
  E) Doktorun iletişim adresi
  cevap B
  avatar
  11.04.2021 - 13:27
 2. 38:( 22x2 - 5x5) = ?
  A) 2
  B)7
  C) 1
  D) 12
  E) 5
  cevap A
  avatar
  11.04.2021 - 13:29
 3. Aşağıdakilerden hangisi kırmızı reçetelere yönelik yanlış bir bilgidir?
  A) Her bir kırmızı reçetenin seri numarası bulunur.
  B) Narkotik madde içeren ilaçlar reçete edilir.
  C)Üç nüsha halinde basılır.
  D) Her hekim kendi adına bastırabilir.
  E) Hastanın tc kimlik numarası bulunmalıdır.
  cevap D
  avatar
  11.04.2021 - 13:32
 4. Bir defada 1.600.000 Sefuroksim sodyum istem edilmiştir. Elimizde 200.000 lik Sefuroksim sodyum flakonları vardır ve bu flakonlar 3 ml serum fizyolojikle sulandırılmaktacır. Hastaya bir defada kaç ml Sefuroksim sodyum enjekte edilmelidir?
  A) 18
  B) 26
  C) 30
  D) 22
  E) 24
  cevap E
  avatar
  11.04.2021 - 13:33
 5. İşlem önceliği sıralaması göz önüne alınarak seçeneklerdeki işlemlerin birlikte bulunduğu bir problemde, 1. öncelik hangi basamağa aittir ?
  A) Çıkarma
  B) Bölme
  C) Çarpma
  D) Toplama
  E) Parantez içi
  cevap e
  avatar
  11.04.2021 - 13:35
 6. " Günde iki kere " ifadesine karşılık gelen reçete kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) D.i.d
  B) B.i.d
  C) P.c.
  D) T.i.d
  E) Add
  cevap B
  avatar
  11.04.2021 - 13:36
 7. X, 12, 16 ve 2X+8 sayılarının artimetik ortalaması 15 olduğuna göre X nedir?
  A) 10
  B) 8
  C) 9
  D) 12
  E)6
  cevap B
  avatar
  11.04.2021 - 13:38
 8. Reçetelerde kullanılan "B." kısaltmasının karşılığı seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Ekleyiniz
  B) Kafi miktarda
  C) Yemeklerden sonra
  D) Kutu
  E) Bu dozlardan verilsin
  cevap e
  avatar
  11.04.2021 - 13:40
 9. Ülkemizde kullanılan reçete tiplerinden hangisine psikotrop madde içeren ilaçlar yazılmaktadır?
  A) Mor
  B) Kırmızı
  C) Yeşil
  D) Beyaz
  E) Turuncu
  cevap C
  avatar
  11.04.2021 - 13:41
 10. X = 12 iken Y = 9 ise, X = 24 iken Y= ?
  A) 30
  B) 28
  C) 21
  D) 18
  E) 15
  cevap D
  avatar
  11.04.2021 - 13:42