devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

2021 hematoloji̇ final soruları tıbbi labuvratur bölümü

 1. 1-Aşağıdakilerden hangisi Coombs testinde kullanılan araç gereçlerden değildir?

  Lütfen birini seçin:
  A. Santrifüj
  B. Otomatik lanset
  C. Serum Fizyoloji
  D. Pastör Pipeti
  E. IgG kaplı antiglobulin
  لا
  avatar
  24.02.2021 - 23:11
 2. 1*Aşağıdakilerden hangisi Coombs testinde kullanılan araç gereçlerden değildir?

  Lütfen birini seçin:
  A. Santrifüj
  B. Otomatik lanset
  C. Serum Fizyoloji
  D. Pastör Pipeti
  E. IgG kaplı antiglobulin
  b
  avatar
  24.02.2021 - 23:11
 3. 2*Bir kan ürünü olan Kriyopresipitatın saklanması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  Lütfen birini seçin:
  A. -18 derecede 36 ay
  B. +4 derecede 36 ay
  C. +4 derecede 42 gün
  D. -25 derecede 36 ay
  E. -22 derecede 48 ay
  d
  avatar
  24.02.2021 - 23:11
 4. 3*Acil bir durumda yapılacak trombosit transfizyonunda aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur.

  Lütfen birini seçin:
  A. Alıcı Kan grubu B verici kan grubu B alternatif verici kan grubu AB
  B. Alıcı Kan grubu O verici kan grubu O alternatif verici kan grubu B
  C. Alıcı Kan grubu O verici kan grubu O alternatif verici kan grubu AB
  D. Alıcı Kan grubu AB verici kan grubu AB alternatif verici kan grubu A,B,O
  E. Alıcı Kan grubu A verici kan grubu A alternatif verici kan grubu AB
  d
  avatar
  24.02.2021 - 23:12
 5. 4-Aşağıdaki bilgilerden hangisi aferez trombositi için söylenemez?

  Lütfen birini seçin:
  A. Tek donörden toplanan kan ürünüdür.
  B. Hastaya 5 gün içersinde naklinin yapılması gerekir.
  C. Ayrıştırılmış kandan elde edilmiş Trombositlerin havuzlanması ile elde edilmiş kan ürünüdür.
  D. 20-24 derecede ajitatörde saklanır.
  E. Optimal koşullarda 7 gün canlılığını korur.
  c
  avatar
  24.02.2021 - 23:12
 6. 5-Periferik yayma ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.

  Lütfen birini seçin:
  A. Periferik yayma lam yada lamel üzerine damlatılan kanın yayılması ile yapılır.
  B. Yayma sonrası kurumaya bırakılan örnek kuruduktan sonra boyama işlemi yapılır ve mikroskopta hematologlar tarafından incelenir ve yorumlanır.
  C. Damlatılan kanın miktarı yaymanın kalitesi açısından önemlidir.
  D. Periferik yaymada Lamda boşluk burakmadan kan en uç kısma damlatılır.
  E. Yaymanın düzgün olması için eller titretilmeden tek seferde yayma işlemi yapılmalıdır.
  d
  avatar
  24.02.2021 - 23:12
 7. 6-Aşağıdakilerden hangisi kök hücre bağışçısı olmaya engel bir durumdur?

  Lütfen birini seçin:
  A. Hiçbiri
  B. 18-50 yaş aralığında olmak
  C. Kan yoluyla bulaşan bir hastalığa sahip olmamak
  D. Kan ve Kan ürünü vermeye engel bir durumu olmamak
  E. Şeker Hastalığı vb. kronik bir rahatsızlığı olmak
  e
  avatar
  24.02.2021 - 23:13
 8. 7-Aşağıdakilerden hangisi trombositin saklanması ile ilgili verilmiş doğru bilgidir?

  Lütfen birini seçin:
  A. Optimal koşullarda 10 gün saklanabilir.
  B. 5.günde %20-25 oranında canlılığını kaybeder.
  C. +2,+4 derece aralığında ajitatörde saklanmalıdır.
  D. Bir ay içersinde kullanılmalıdır.
  E. Oksijen sağlayabilen gaz geçirgen torbalar kullanılmamalıdır
  .b
  avatar
  24.02.2021 - 23:13
 9. 8-Erişkinlerde demir eksikliği anemisinde hangisi septom olarak görülmez?

  Lütfen birini seçin:
  A. Karaciğer Yağlanması
  B. Yorgunluk
  C. Çarpıntı
  D. Halsizlik
  E. Tırnaklarda incelme
  a
  avatar
  24.02.2021 - 23:13
 10. 9-I-Lenfoid ve Myleloid hücrelerin kontrolsüz bölünmesiyle oluşabilir.

  II.Tam kan sayımı ile Lösemi teşhisi konulabilir.

  III-Lösemi çeşitini belirlemek için sadece periferik yayma yapmak yeterlidir.

  Yukarıdaki bilgilerden hangisi yada hangileri lösemi ile ilgili verilmiş doğru bilgi değildir?

  Lütfen birini seçin:
  A. Yalnız II
  B. I-II-III
  C. Yalnız I
  D. Yalnız III
  E. I-II
  d
  avatar
  24.02.2021 - 23:14