devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. Ankara'nın Milli Mücadele'de merkez olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
  A) Ulaşım ve haberleşme yönünden elverişli olması
  B) Bütün Anadolu'yu kontrol edebilecek bir konumda olması
  C) İstanbul'daki gelişmeleri daha yakından izleme imkânı olması D) Güvenli bir konumda bulunması
  E) Ilk direniş cemiyetlerinin Ankara'da kurulması
  cevap e
  avatar
  19.02.2021 - 12:29
 2. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa'nın gerçekleştirmek istediği asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Padişahın isteklerini yerine getirmek
  B) İşgalleri daha yakından takip etmek
  C) Ülkeyi kurtarmak için cemiyetler kurmak
  D) Anadolu'da çıkan ayaklanmaları bastırmak
  E) Milli mücadeleyi başlatmak
  cevap e
  avatar
  19.02.2021 - 12:31
 3. Sevr Antlaşması'nın geçerliliğini yitirmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilebilir?
  A) Gizli antlaşmaların açıklanması
  B) ABD'nin dünya politikasına karışmaktan vazgeçmesi
  C) İtilaf Devletleri arasında ayrılıkların artması
  D) Milletler Cemiyeti'nin kurulması
  E) Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarılı olması
  cevap e
  avatar
  19.02.2021 - 12:32
 4. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın Güney Cephesi ile ilgili olarak doğru değildir?
  A) İşbirlikçi Ermeniler yöre halkına zulüm etmiştir.
  B) Fransa'nın zaferiyle kapanmıştır.
  C) Fransızlar'a karşı açılan cephedir.
  D) Antep. Urfa ve Maraş'ta halk, şehirlerini savunmuştur.
  E) Düzenli Ordu'nun savaşmadığı tek cephedir.
  cevap b
  avatar
  19.02.2021 - 12:33
 5. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Boğazları işgal eden ve Istanbul'da bulunan Itilaf Devletleri orduları için "Geldikleri gibi giderler" demiştir. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Bağımsızlık mücadelesinin verileceğinin
  B) Ulus egemenliğinin gerçekleştiğinin
  C) Kuvayı Milliye'nin kurulduğunun
  D) Itilaf Devletleri'ne güven duyulduğunun
  E) Saltanatın kaldırılacağının
  cevap a
  avatar
  19.02.2021 - 12:35
 6. Birinci Dünya Savaşı'nda
  I.Almanya
  II. Avusturya-Macaristan
  lII. Ingiltere
  devletlerinden hangileri Osmanlr Devleti'nin yanında yer almışlardır?
  A) Yalnız l
  B) l,II ve IIl
  C) I ve II
  D) Yalnız II
  E) II ve IIl
  Cevap C
  avatar
  19.02.2021 - 12:44
 7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısının bozulmasının sebeplerinden biri değildir?
  A) Avrupa'da Sanayi Devrimi'nin gerçekleşmesi
  B) Çok uluslu yapının var olması
  C) Enflasyonun artması
  D) Askeri giderlerin artması
  E) Dirlik sisteminin bozulması
  cevap e
  avatar
  19.02.2021 - 12:50
 8. ile durdurulmuştur. Türk ordularının Avrupa karşısında 13 Eylül 1683 günü Viyana'da başlayan geri çekilmesi cümlesindeki boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aslıhanlar muharebesi
  B) Kütahya- Eskişehir Muharebeleri
  C) Büyük Taarruz
  D) Sakarya Meydan Muharebesi
  E) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
  cevap d
  avatar
  19.02.2021 - 13:12
 9. İtilaf Devletleri'nin Misak-ı Milli'ye gösterdiği tepki ne olmuştur?
  A) Kararları kabul etmişlerdir.
  B) İstanbul resmen işgal edilmiştir.
  C) İzmir'e asker çıkarılmıştır.
  D) Mustafa Kemal tutuklanmıştır.
  E) Kararların geri alınması istenmiştir
  cevap b
  avatar
  19.02.2021 - 13:14
 10. bir yıllık hazırlık sürecinin sonrasında gerçekleşmiş, Yunan birliklerinin Anadolu'dan atılmasıyla sonuçlanmıştır. cümlesindeki boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sakarya Meydan Muharebesi
  B) Aslıhanlar Muharebesi
  C) Kütahya- Eskişehir Muharebeleri
  D) Büyük Taarruz
  E) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
  cevap d
  avatar
  19.02.2021 - 13:19