devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

bilişim teknolojileri

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir mail gönderme uygulama yazılımıdır.
  A) Ms Excel
  B) Ms Word
  C) Ms Access
  D) Ms PowerPoint
  E) Ms Outlook
  cevap e
  avatar
  19.02.2021 - 11:12
 2. Ms Word'de paragraf oluşturmak için kullanılan klavye tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tab
  B) Capslock
  C) Enter
  D) Shift
  E) Space
  cevap C
  avatar
  19.02.2021 - 11:13
 3. Belgemize değişik yazı karakter, stil ,biçim ve renginde yazılar eklemek için aşağıdaki komut düğmelerinden hangisini kullanılır?
  A) DüzenArt
  B) İşlemArt
  C) İşlev
  D) SmartArt
  E) WordArt
  cevap e
  avatar
  19.02.2021 - 11:17
 4. MsWord Gözden geçir sekmesinde aşağıdaki komut gruplarından hangisi yoktur?
  A) Dil
  B) Açıklamalar
  C) Sayfa Görünümleri
  D) İzleme
  E) Yazım Denetleme
  cevap d
  avatar
  19.02.2021 - 11:19
 5. Ms PowerPoint de ekle sekmesi altında yer alan medya grubu ile aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
  A) WordArt ekleme
  B) Tablo ekleme
  C) Video-Ses ekleme
  D) Grafik ekleme
  E) Slayt düzeni ekleme
  cevap C
  avatar
  19.02.2021 - 11:24
 6. Gösterime başlatılan bir sunuyu sonlandırmak için kullanılan klavye tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Enter
  B) Ctrl
  C) Tab
  D) Esc
  E) Shift
  cevap d
  avatar
  19.02.2021 - 11:30
 7. Ms Word programında Default (tanımlı) olan belge görünümü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anahat
  B) Web Düzeni
  C) Taslak
  D) Sayfa Düzeni
  E) Tam Ekran
  cevap d
  avatar
  19.02.2021 - 11:31
 8. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar çeşitlerinden değildir? A) Client
  B) Dizüstü
  C) Server- sunucu tabanlı
  D) Masaüstü
  E) Workstation
  cevap a
  avatar
  19.02.2021 - 11:33
 9. Hazırladığımız PowerPoint sunusunun açılışına şifre hangi menüden verilir?
  A) Seçenekler / Biçim / Parola ile şifrele
  B) Biçim / Parola ile şifrele
  C) Dosya / Sunuyu Koru / Parola ile şifrele
  D) Araçlar / Özelleştir
  E) Koruma / Parola ile şifrele
  cevap C
  avatar
  19.02.2021 - 11:44
 10. Aşağıdakilerin hangisi yerleştir komut grubundaki komutlardan biridir?
  A) Değişiklikleri izle
  B) Resim Yazışı Ekle
  C)Öne Getir
  D) Kaynakça
  E) Sonnot Ekle
  cevap e
  avatar
  19.02.2021 - 11:50