devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. Olumlu toplumsal davranışta bulunan bireyin amacının neslini sürdürebilmesi olduğunu savunan bakış açısı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
  A) Toplumsal bakış açısı
  B) Karar alma bakış açısı
  C) Evrimsel bakış açısı
  D) Öğrenme bakış açısı
  E) Yükleme bakış açısı
  cevap c
  avatar
  18.02.2021 - 11:27
 2. I. ld
  II. Ego
  III. Süperego
  IV. Benlik Freud'a göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri kişiliği oluşturan unsurlar arasındadır?
  A) Il ve IV
  B) Hepsi
  C) I. ve III.
  D) Yalnız I.
  E) LII. ve II
  cevap b
  avatar
  18.02.2021 - 12:03
 3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bireyin yardım etme davranışında bulunma olasılığını etkileyen etmenlerden değildir?
  A) Empati
  B) Çevresel koşullar
  C) Denetim durumu
  D) Duygu durumu
  E) Özel beceriler
  cevap e
  avatar
  18.02.2021 - 12:13
 4. Davranış bilimleri, bir olayı değerlendirirken dikkate alarak olaylara bir yorum getirir. Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangi ifadenin gelmesi doğrudur?
  A) Yalnızca dini görüşleri
  B) İklimsel değişimleri ve insanlar üzerindeki etkilerini
  C) Bilim insanlarının özel hayatlarını
  D) Her bir disiplinin elde ettiği bulguları
  E) Siyasi görüşler temelini
  cevap d
  avatar
  18.02.2021 - 12:15
 5. "Göz kavrar beyin ise o şeye şekil verir." - Paul Cézanne'nin bu söylemini aşağıdaki hangi konu ile açıklayabilirsiniz?
  A) Görme ve hissetme
  B) Duyum ve algı
  C) Görme ve bilinç
  D) Algı ve hayal
  E) Gözlem ve dikkat
  cevap c
  avatar
  18.02.2021 - 12:23
 6. Bir yardım davranışının özgeci bir davranış olup olmadığını aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak söyleyebiliriz?
  A) Niyet
  B) Tanıdıklık
  C) Eğilim
  D) Gönüllülük
  E) Toplumsal zorunluluk
  cevap d
  avatar
  18.02.2021 - 12:25
 7. Düzenli spor yapan bir arkadaşımızın yanına gittiğimizde onunla hep spor yapan biri gibi davranmamız ama onunla birlikte olmadığımız zamanlarda eski düzenimizde davranmamız hangi uyum davranışı ile açıklanabilir?
  A) Doğru davranma arzusu
  B) Konformite
  C) Bilgisel etki
  D) Boyun eğme
  E) Normatif etki
  cevap c
  avatar
  18.02.2021 - 12:26
 8. Aşağıdakilerden hangisi ön yargının paylaştığı özelliklerden biri değildir?
  A) Katı genellemelere dayanması
  B) Doğuştan getirilmesi
  C) Gruplara karşı oluşturulması
  D) Kötü olması
  E) Birer tutum olması
  cevap b
  avatar
  18.02.2021 - 12:27
 9. Grup konusundaki çalışmalarının yönünü değiştiren Lewin, Asch ve Sherif üçlüsünün yaklaşımını yansıtan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bireylerin zihinleri yerine davranışlarına odaklanmalıdır.
  B) Grup davranışını anlamak için bireysel psikoloji yeterlidir.
  C) Grubu anlamak için Gestaltçı ilkeler yerine davranışçı ilkeler esas alınmalıdır.
  D) Grubu anlamak için, grubun davranışlarını yöneten grup zihni kavramına ihtiyaç vardır.
  E) Grup, onu oluşturan bireylerin mekanik toplamından fazla bir şeydir
  cevap d
  avatar
  18.02.2021 - 12:31
 10. Strese neden olan durumları ve daha güçlü biçimde tepki veren kişileri belirlemeye yardım eden stres yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Etkileşim olarak stres yaklaşımı
  B) Etkilenen olarak stres yaklaşımı
  C) Uyaran olarak stresörler yaklaşımı
  D) Tepki olarak stres yaklaşımı
  E) Kaynak olarak stres yaklaşımı
  cevap C
  avatar
  18.02.2021 - 12:38