devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

2021 kadin doğum bütünleme soruları hemşirelik bölümü

 1. 1. Soru: Aşağıdakilerden hangisi kadında aneminin daha hızlı gelişmesinin sebebidir?
  A) 2 yıldan sık aralıkta doğum
  B) Metroraji
  C) Düşük sosyo-ekonomik durum
  D) 5 ve üzeri doğum
  E) Poliksitik over sendromu.
  b
  avatar
  10.02.2021 - 18:04
 2. 2. Soru: Distozi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kontraksiyonlara ilişkin gelişebılir
  B) Her zaman postpartum hemoraji riskini arttıır
  C) Pelvik veya uterin anomali içerebilir
  D) Başlıca sebep primiparitedir
  E) Fetal anomali prezantasyon bozukluğa sebep olabilir .
  d
  avatar
  10.02.2021 - 18:04
 3. 3. Soru: Adet gecikmesi nedeniyte başvuran bir kadında Beta hCG düzeyi 800 miU/ml olarak saptanıyor.
  Yapılan vajinal ultrasonografide gebeik kesesi gözlenmiyor. Bu kadıniçin ayno tanda aşağıdakilerden hangisi en az düşünülmelidir?
  A) Yakin zamanda sonlanmış komplet abortus
  B) Trofoblastik hastalık
  C)Anormal intrauterin gebelik
  Đ) Ektopik gebelik
  E) Çok erken normal intrauterin gebelik
  b
  avatar
  10.02.2021 - 18:05
 4. 4. Soru: Aşağıdakilerden hangisi ektopik gebelik için daha düşük risk faktörü oluşturmaktadır?
  A) Geçirilmiş Tubal Cerrahi
  B) Sigara
  C) Geçirilmiş Pelvik Cerrahi
  D) Tubal Gebelik Öyküsü
  E) Geçirilmiş Genital Enfeksiyon
  e
  avatar
  10.02.2021 - 18:06
 5. 5. Soru: Düşük doğum ağırlıklı bebek riski aşağıdaki hangi durumda görülmez?.
  A) Erken membran rüptürü
  B) Servikal yetmezlik
  C) Gebede progesteron yetersizliği
  D) Annede sigara kullanımı
  E) Gestasyonel hipertansif hastalıklar
  d
  avatar
  10.02.2021 - 18:07
 6. 6. Soru: Vajinal doğum sırasında verteks prezentasyonunda olan bir fetüs, doğum kanalında ilerlerken gerçekleşen kardinal hareketlerden hangisi başın çıkmasın sağlar?
  A) Ekstansiyon
  B) Angajman
  C) iç rotasyon
  D) Fleksiyon
  E) Dış rotasyon
  e
  avatar
  10.02.2021 - 18:08
 7. 7. Soru: Amniotik membranları açılmış ve suyu boşalan 36 haftalık gebe bir kadında, aşağıdakilerden hangisi uygun yaklaşımiardan biri değildir?
  A) NST yapılmasi
  B) IM steroid uygulanması
  C) Doğum eyleminin indüksiyonu
  D) Steril şartlarda eylemin beklenmesi
  E) Profilaktik antibiyotik başlanması
  e
  avatar
  10.02.2021 - 18:08
 8. 8. Soru: Gerçek ve yalancı kemik pelvisi ayıran, pelvik girimi belirleyen anatomik oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Spina iliaca anterior superior
  B) Íschial spinalar
  C) İschial Tuberositler
  D) Pubis
  E) Linea terminalis
  e
  avatar
  10.02.2021 - 18:09
 9. 9. Soru: Aşağıdakilerden hangisi diyabetin fetüs üzerine etkilerinden değildir?
  A) Fetal makrozomi meydana gelir
  B) Artmış insulin düzeyi fetal surfaktan üretimini azaltır
  C) Resprituar distres sendromu riski artar
  D) Fetal anomali riskini arttırır
  E) Fetal hiperglisemi diürezi azaltır
  e
  avatar
  10.02.2021 - 18:10
 10. 10. Soru: Aşağıdakilerden hangisi fetüsün transver duruşu ve buna bağlı omuz prezentasyonun görülme sıklığını arttıran faktörlerden değildir?
  A) Pelvik darlıik
  B) Postterm fetus
  C) Plasenta previa
  D) Polihidroamniyos
  E) Ablasyo plasenta
  d
  avatar
  10.02.2021 - 18:11