devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

2021 infertilite bütünleme soruları hemşirelik bölümü

 1. 1_İVF sonrası embriyo transferi ile ilgili hangisi yanlıştır?
  A) 35 yaş altında kadınlarda 3. ve sonraki uygulamalarda 1 embriyo transferine izin verilir
  B)Dondurulanlmmbriyonun en uzun saklama süresi 5 yıldır
  C) 35 yaş altında kadınlarda 1. ve 2. uygulamada sadece 1 embriyo transferine izin verilir
  D) 6 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe giren Tüp bebek Yönetmeliği ile yasal sınırlamalar getirilmiştir
  E) 35 yaş sonrası kadınlarda 2 embriyo transferine izin verilir
  c
  avatar
  09.02.2021 - 00:05
 2. 2).aşağıdakilerden hangisi i̇vf endikasyonlarından değildir
  a) tubaların her ikisinin tıkalı olması
  b) sperm veya ovum sayısında yetersizlik
  c) tekrarlanan hamilelik kayıpları
  d) menopoz
  e) i̇mmünolojik durumla
  d
  avatar
  09.02.2021 - 00:06
 3. 3. Doğal konsepsiyonda kanıta dayalı uygulamalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Doğal kadın fertilitesinde azalma 35 yaşından sonra daha belirgin hale gelir
  B) Doğal konsepsiyonda düzenli ve korunmasız cinsel ilişkinin sonunda 3. yılın sonunda gebelik şansı % 93'tür.
  C) Doğal kadın fertilitesi 30 yaşından sonra azalmaya başlar
  D) Genel nüfusta kadınların %75'i ilk bir yıl içinde düzenli ve korunmasız cinsel ilişki ile gebe kalabilmektedir
  E) Doğal konsepsiyonda kanıta dayalı uygulamalarda kanıt düzeyi 3'tür
  d
  avatar
  09.02.2021 - 00:18
 4. 4). Dünyada ilk IVF bebeği kaç yılında doğmuştur?

  A) 1988

  B) 1989

  C) 2010

  D) 1977

  E) 1978
  e
  avatar
  09.02.2021 - 00:19
 5. 5). kriyoprezervasyon nedir?
  a) embriyonun transferi
  b) ovum toplama
  c) embriyo kültürü
  d) embriyonun dondurulması
  e) çoğul gebelikte embriyo sayısını azaltmak amacıyla aspire edilmesi
  d
  avatar
  09.02.2021 - 00:21
 6. 6). aşağıdakilerden hangisi yardımcı üreme tekniklerinin komplikasyonlarından ovulasyon indüksiyonuna bağlı komplikasyonlardandır?
  a) yumurta toplama işlemi sırasında kullanılan metal iğneler mesane, bağırsak, uterusu zedelmesi
  b) endometrial stromal sarkom
  c) enfeksiyon
  d) anestezi komplikasyonları
  e) gestasyonel diyabet
  b
  avatar
  09.02.2021 - 00:22
 7. 7. Boştuklara agağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
  Hormonal eksikliği olan veya erken menopoza girmiş kadınlarda ovaryumlar.....uterus .....
  Ve endometrium tabakasıdir.
  A) Küçük, atrafik ince
  R) Atrafik. kuçuk. kalin
  C) Büyuk, septumlu, encometriozis
  D) Kistik, myomlu. defome
  E) Buyük, ince, atiofik
  A
  avatar
  09.02.2021 - 00:23
 8. 8. aşağıdakilerden hangisi infertilite psikolojisinde kontrolü sağlamanın yollarından değildir?
  a) depresyon ve anksiyete dönemlerinin ortaya çıkma olasılığına karşı hazırlık
  b) stresli aktivitelerden; aşırı alkol ve sigaradan uzak durmak
  c) i̇nfertilite hakkında çiftlerin bilgi (internet, kitaplar vb. kaynaklar) edinmeler
  d) çiftleri evlat edinme seçeneği hakkında bilgilendirme
  e) bilişsel-davranışçı terapi, gevşeme egzersizleri, yoga, spor, eşler arası iletişimi arttırmaya yönelik sosyal aktiviteler
  b
  avatar
  09.02.2021 - 02:21
 9. 9.azospermi çeşitleri ve görülme oranları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  a) tüm toplumda % 10, infertil grupta % 30 gözlenmektedir
  b) 2/3 obstrüktif azospermi (oa)
  c) 1/3 non-obstrüktif azospermi (noa)
  d) tüm toplumda % 5, infertil grupta % 30 gözlenmektedir
  e) 1/3 obstrüktif azospermi (oa)
  (
  E
  avatar
  09.02.2021 - 02:24
 10. 10. aşağıdakilerden hangisi dünya sağlık örgütü 2010 yılı semen analizi normal değerleri arasındadır?
  a) sperm konsantrasyonu >20 milyon
  b) motilite > % 32
  c) canlılık >75%
  d) toplam sperm sayısı >40 milyon
  e) normal morfoloji >15%
  b
  avatar
  09.02.2021 - 02:27