devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

eczane hizmetlerinde ilaç bilgisi

 1. Aşağıdakilerden hangisi alerjik reaksiyonlarda ortaya çıkabilecek klinik durumlardan biridir?
  A) Hepsi
  B) Ölüm
  C) Ürtiker
  D) Anjiyödem
  E) Anafilaktik şok
  cevap A
  avatar
  03.02.2021 - 22:48
 2. Reçete ile satılması zorunlu olmayan ilaç gruplarının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hiçbiri
  B) OCD
  C) OCT
  D) OSD
  E) OTC
  cevap E
  avatar
  03.02.2021 - 22:53
 3. Aşağıdaki ilaç gruplarından hangisinin yeşil reçete ile yazılması zorunludur?
  A) Narkotikler
  B) Uyuşturucu madde içeren ilaçlar
  C) İmmünglobulinler
  D) Hemofili ilaçları
  E) Psikotrop madde içeren ilaçlar
  cevap E
  avatar
  03.02.2021 - 22:57
 4. İlaçların istenen ve beklenen etkilerinin yanı sıra ortaya çıkardıkları beklenmeyen etkileri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) İmmünolojik etki
  B) Hiçbiri
  C) Terapötik etki
  D) Yan etki
  E) Ilaç etkisi
  cevap D
  avatar
  03.02.2021 - 22:58
 5. Teratojen etki ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Hepsi
  B) Ölü doğuma neden olur.
  C) Gebelikte kullanımı kesinlikle yasaktır.
  D) Hiçbiri
  E) Bebekte malformasyona neden olur
  cevap e
  avatar
  03.02.2021 - 23:27
 6. Yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz.
  A) İlacın molekül büyüklüğü ne kadar büyük ise ve lipofilikliği ne kadar fazla ise absorbsiyon o kadar hızlı olur.
  B) Damar içine verilen ilaç enjektör iğnesinin ucundan çıktığı anda absorbe edilmiş olur.
  C)İlaçların uygulama yerlerinden absorbsiyonlarının hız ve derecesi farklıdır.
  D) Parenteral yolla uygulanan ilaçların biyoyararlanımı tamdır.
  E) Enjeksiyonla ilacın uygulanmasıI absorbsiyonunu hızlandırır
  cevap A
  avatar
  04.02.2021 - 00:32
 7. Aşağıdakilerden hangisi yeşil reçetelerde bulunması zorunlu bir bilgidir?
  A) Hiçbiri
  B) Hekimin mezun olduğu okul
  C) Hastanın kilosu
  D) Hasta TC kimlik numarası
  E) Hekimin yaşı
  cevap d
  avatar
  04.02.2021 - 00:33
 8. Aşağıdakilerden hangisi tezgahüstü ilaç gruplarından biri değildir?
  A) Bazı analjezikler
  B) Bazı antihistaminikler
  C) Bazı antibiyotikler
  D) Bazı dekonjestanlar
  E) Bazı konstipasyon ilaçları
  cevap c
  avatar
  04.02.2021 - 00:35
 9. Aşağıdakilerden hangisi akılcı ilaç kullanımının avantajlarından biri değildir?
  A) Tedaviye uyumun artması
  B) Tedavi süresinin kısalması
  C) Ilaç etkileşimine bağlı toksik etkilerin azaltılması
  D) Maliyetin düşmesi
  E) Antibiyotik direnci gelişmesi
  cevap E
  avatar
  04.02.2021 - 01:02
 10. Aşağıdakilerden hangisi ciddi advers reaksiyon tablolarından biri değildir?
  A) Solunum depresyonu
  B) Doğumsal anomali
  C)Sakatlanma
  D) Kaşıntı
  E) Hastaneye yatış
  cevap c
  avatar
  04.02.2021 - 01:06