devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

genel mikrobiyoloji soruları

 1. I.Enfeksiyon etkeni SARS-CoV'dur.
  II. Aşısı vardır.
  III. Kan transfüzyonu ile de bulaşı gerçekleşebilir.
  IV. Virüsün üzerinde bulunan S proteini, insanlardaki ACE2 reseptörüne yüksek affiniteyle bağlıdır.
  Yukarıda COVID-19 ile ilgili verilen önermelerden hangisi/hangileri doğrudur?
  A) II-IV
  B) YalnızII
  C) Yalnız III
  D) Yalnız I
  E) I-II
  cevap A
  avatar
  03.02.2021 - 00:53
 2. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi atık kutusu için yanlış bir bilgidir?
  A) Yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı olmalıdır.
  B) En az 150 mikron kalınlığında olmalıdır.
  C) Üzerinde "Uluslar arası Biyotehlike" amblemi olmalıdır.
  D) Kaplar, max. oranında doldurulmalıdır.
  E) Üzerinde "DİKKAT! KESÍCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK" ibaresi taşımalıdır
  cevap B
  avatar
  03.02.2021 - 00:56
 3. Kontamine su ve gıdalarla bulaşan; fazla sıvı kaybedildiğinde dışkının; renksiz, kokusuz, mukusla karışık pirinç suyu gibi bir hale geldiği enfeksiyon etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vibrio cholerae
  B) Shigella sp.
  C) Salmonella sp.
  D) Clostridium botulinum
  E) Staphylococcus aureus
  cevap A
  avatar
  03.02.2021 - 00:58
 4. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi hücresel yapıda değildir?
  A) Prionlar
  B) Bakteriler
  C) Artropodlar
  D) Protozoonlar
  E) Mantarlar
  cevap A
  avatar
  03.02.2021 - 01:00
 5. Hayvansal kaynaklardan insanlara bulaşan hastalıklara verilen isim nedir?
  A) Emülsifikasyon
  B) Mikoz
  C) Malnutrisyon
  D) Zoonoz
  E) Satürasyon
  cevap D
  avatar
  03.02.2021 - 01:01
 6. Aşağıdakilerden hangisi SARS-CoV-2 ile ilgili yanlış bir bilgidir?
  A) COVID-19 hastalığının etkenidir.
  B) SARS hastalığının etkenidir.
  C) Bulaş solunum sekresyonları ile gerçekleşir.
  D) SARS-CoV-2, beta koronavirüs alt grubunda yer alır.
  E) İnkübasyon süresi 1-14 gündür.
  Cevap B
  avatar
  03.02.2021 - 01:02
 7. Aşağıdakilerden hangisi kan yoluyla bulaşan bir bakteridir?
  A) Mycobacterium tuberculosis
  B) Hepatit C virüsü
  C) Nairovirüs
  D) Treponema pallidum
  E) Hepatit B virüsü
  cevap B
  avatar
  03.02.2021 - 01:04
 8. Aşağıdakilerden hangisi viral gastroenteritlerin bir etkeni değildir?
  A) Hepatit A virüsü
  B) Rotavirüs
  C) Hepatit E virüsü
  D) Salmonella
  E) Adenovirüs
  cevap D
  avatar
  03.02.2021 - 01:05
 9. Aşağıdakilerden hangisi hipokloritlerin özelliklerinden biri değildir?
  A) Geniş spektrumludur ve hızlı etkilidir
  B) Amonyak ve asitlerle birleşirse toksik klor gazı oluşturur
  C) Uçucudur, durulama ve kurulama gerektirmez
  D) Cildi tahriş eder
  E) Tekstil ürünlerinin rengini açar
  cevap C
  avatar
  03.02.2021 - 01:07
 10. Aşağıdakilerden hangisi Herpes Simplex Virüs'ü için yanlış bir bilgidir?
  A) HSV-1 genellikle enfekte tükürük ile temas sonucu bulaşır.
  B) Nöronlarda latent enfeksiyona neden olur.
  C) Epitel hücreleri enfekte eder.
  D) HSV-2 ise cinsel temas ya da anneden bebeğe doğum esnasında bulaşır.
  E) Servikal kanserlere sebep olur
  cevap E
  avatar
  03.02.2021 - 01:08