devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

çocuk gelişimi 2017çıkmış final sınavı soruları

 1. çocukların dil gelişimini değerlendirmede temel iki yaklaşım bulunmaktadır. bunlar, ortalama performans puanlarını temel alan yaklaşım ve çocuğun kendi performansını tanımlayan ölçüt bağımlı yaklaşımdır. aşağıdakilerden hangisi çocuğun kendi performansını tanımlayan ölçüt bağımlı yaklaşımı açıklar

  a çocuğun dil gelişimini değerlendirirken onu yaşıtları ile kıyaslamak yerine çocuğun dil gelişim düzeyini bireysel olarak ele almakta ve çocuğun dil gelişimini nasıl olduğu sorusuna cevap aramaktadır

  b çocuğun performansını değerlendirirken özellikle yaşıtlarıyla olan benzer ve farklı yanlarını ele almaktadır. buna göre bir çocuğun dil gelişim düzeyini çocuğun dil gelişim düzeyini değerlendirirken temel kriter, çocuğun dil gelişim düzeyinin yaşıtlarından geride olup olmamasıdır.

  c dilin değerlendirilmesi için standardize edilmiş ölçme araçları kullanılmaktadır. bu anlamda gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında çocuklarda dil gelişimini ölçmeye yönelik birçok ölçme aracı geliştirilmiştir

  d çocuklarda dil gelişim düzeyini belirlemeye çalışan ölçme araçlarının, çocuğun dil gelişimini normal gelişim gösteren yaşıtlarıyla kıyaslama ve nicel olarak değerlendirme imkanı sunması nedeniyle önemli bir avanta sağladığı ve standardize edilmiş olmaları nedeniyle de güvenilir ve geçerli sonuçlar ortaya koydukları söylenebilir

  e çocuğun doğal ortamlarda doğal iletişimini ve bu iletişimde kullandığı dilsel öğeleri ve dilsel hataları değerlendirmektedir

  cevap a
  avatar
  02.02.2021 - 15:44