devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

anatomi ve fizyoloji sınavı soruları

 1. Hangisi insan vücudunun en uzun kasıdır ve uyluğa dış rotasyon yaptırır?
  A) M.sartorius
  B) M.frontalis
  C) M. qudariceps femoris
  D) M.temporalis
  E) M. brachialis

  cevap A
  avatar
  28.01.2021 - 22:09
 2. Cinsiyete özgü biyolojik kokularımıza ne isim verilir?
  A) Feromon
  B) Odorant
  C) Ekrin salgı
  D) Sebum
  E) Esans

  cevap A
  avatar
  28.01.2021 - 22:13
 3. Aşağıdaki kaslardan hangisi şekilde görülen, kola fleksiyon (bükme hareketi) yaptıran iki başlı kol kasının ismidir?
  A) M.quadriceps femoris
  B) M. biceps brachii
  C) M.sartorius
  D) M.vastus medialis
  E) M.gluteus maximus
  cevap B
  avatar
  28.01.2021 - 22:28
 4. Vücut bölümlerinden gövde (truncus) 'un bölümlerinin ,superiorden inferiore doğru sıralanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pelvis-Abdomen-Toraks
  B) Toraks-Pelvis-Abdomen
  C)Pelvis-Toraks-Abdomen
  D) Abdomen-Toraks-Pelvis
  E) Toraks-Abdomen-Pelvis
  E
  avatar
  28.01.2021 - 22:42
 5. Organik moleküller içerdikleri enerji miktarına göre çoktan aza doğru sıralandıklarında ilk sırada hangisi yer alır?
  A) Proteinler
  B) Vitaminler
  C) Mineraller
  D) Yağlar
  E) Karbonhidratlar
  cevap D
  avatar
  28.01.2021 - 22:43
 6. Aşağıdakilerden hangisi alt ekstremite kemiğidir?
  A) Os humerus
  B) Os tibia
  C) Os sternum
  D) Os parietale
  E) Os radius
  cevap B
  avatar
  28.01.2021 - 22:46
 7. Gözün dıştan içe doğru tabakalarını sıralayınız
  A) Tunica vasculosa- fibrosa- nervosa
  B) Tunica fibrosa -vasculosa -nervosa
  C) Tunica nervosa -fibrosa -vasculosa
  D) Tunica vasculosa- fibrosa- nervosa
  E) Tunica fibrosa- nervosa- vasculosa
  cevap B
  avatar
  28.01.2021 - 22:51
 8. Kostalar kaç çift kemikten oluşmaktadır?
  A) 24 çift
  B) 3 çift
  C) 12 çift
  D) 14 çift
  E) 6 çift
  cevap c
  avatar
  28.01.2021 - 22:53
 9. Şekilde gösterilmiş olan boyun bölgesinin hareketine yardımcı olan kas hangisidir?
  A) M. trapezius
  B) M. sternocleidomastoideus
  C) M. obliquus externus abdominis
  D) M. latissimus dorsi
  E) M. deltoideus
  Cevap B
  avatar
  28.01.2021 - 22:57
 10. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek içermeyen bir hücre türüdür?
  A) Karaciğer hücresi
  B) Kas hücresi
  C) Kemik hücresi
  D) Olgun alyuvar hücresi
  E) Sinir hücresi
  cevap D
  avatar
  28.01.2021 - 22:59