devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

çocuk gelişimi 2016 çıkmış final sınavı soruları

 1. bebek gelişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

  a bebeklerin dünyaya geldikten sonra yaptıkları ilk davranış solunumdur

  b bebekte ilk 28 günlük süreye Yenidoğan denir

  c 0-2 yaş (bebeklik dönemi) bedensel gelişimin en hızlı olduğu iki dönemdir

  d normal koşullarda ve ortalama olarak çocuğun doğduğu andaki boyu 30-35 santimetredir

  e bebeğin doğumdaki boyu ile ileride yetişkinlik çağında ulaşacağı boy arasında bir bağlantı vardır

  cevap d
  avatar
  27.01.2021 - 20:31
 2. bilgi için sağol. :)
  avatar
  28.01.2021 - 23:15
 3. gelişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  a gelişim; büyüme, olgunlaşma,öğrenme ve yaşantı sonucu bireyde gözlenen nitelik ve nicelik ile ilgili değişiklikleri içerir

  b boyun uzayıp ağırlığının artmasına gelişim denir

  c kemiklerdeki en hızlı gelişme,ergenlik dönemi sonrası görülür

  d fiziksel gelişim, doğum öncesi ve doğum sonrası faktörlerden pek etkilenmez

  e en hızlı fiziksel gelişim ergenlikte gerçekleşir

  cevap a
  avatar
  29.01.2021 - 21:18
 4. çocuk gelişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez

  a fiziksel gelişim üzerinde etkili olan tek faktör kalıtımdır

  b gelişim, çevre ve kalıtımın etkileşim süreci sonunda ortaya çıkan üründür

  c kız çocuklarıdoğum öncesi dönemde ve yaşamın ilk yıllarında erkeklere göre fiziksel gelişim de bir miktar önde giderler

  d erkekler özellikle ergenlik yıllarından itibaren fiziksel olarak kızları yakalarlar

  e fiziksel gelişimde kız ve erkeklerin boy, kilo ve baş çevresine ilişkin ölçümlerin mutlaka ortalama değerler ile karşılaştırılması ve gerekirse önlemler alınmalıdır

  cevap a
  avatar
  29.01.2021 - 21:26
 5. aşağıdakilerden hangisi gelişimi ilkelerinden biri değildir

  a gelişim, genetik ve çevresel değişkenlerin karşılıklı etkileşimlerinin ürünüdür

  b gelişim alanları birbirinden bağımsızdır

  c gelişim, art arda görülen düzenli bir süreçtir

  d gelişimin kritik dönemleri vardır

  e gelişimde bireysel farklılıklar vardır

  cevap b
  avatar
  29.01.2021 - 21:36
 6. motor (hareket) gelişim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

  a motor gelişim ergenlik dönemi sonuna kadar devam etmektedir

  b yürüme, koşma, eğilme, bir yerde durma, zıplama ve sıçrama kaba motor (hareket) becerileridir

  c yazma, düğmeye basma, çizme, resim yapma, ince motor becerileridir

  d psikomotor gelişim fiziksel büyüme ile yakından ilgilidir

  e psikomotor hareketlerin gelişmesi sinir sisteminin en önemli görevlerinden biridir

  cevap a
  avatar
  29.01.2021 - 21:45
 7. aşağıdakilerden hangisi 2-3 yaş çocuğunnun büyük kas yeteneklerinden biri değildir

  a çift ayak suçlar

  b geri geri yürür

  c desteksiz merdivenden iner

  d duran topa tekme atar

  e destekle öne takla atar

  cevap c
  avatar
  29.01.2021 - 21:49
 8. aşağıdakilerden hangisi 2-3 yaş çocuğunun küçük kas yeteneklerinden biri değildir

  a ipe dört boncuk dizebilir

  b kapı kolunu açabilir

  c 5-6 küpten kule yapabilir

  d duran topa tekme atabilir

  e kağıdı ikiye katla yapabilir

  cevap d
  avatar
  29.01.2021 - 21:54
 9. aşağıdakilerden hangisi çocuğun 6-12 ay dönemindeki psikomotor gelişm özelliklerinden biri değildir

  a oturabilir

  b emekleyebilir

  c tutunarak ayağa kalkabilir

  d ayakta tutulduğunda basitçe ayağını hareket ettirebilir

  e ayağı ile topa vurabilir

  cevap e
  avatar
  30.01.2021 - 00:19
 10. aşağıdakilerden hangisi çocuğun tanınması gereken özelliklerden biri değildir?

  a fiziksel gelişimi ile ilgili bilgiler

  b fiziksel çekiciliği ile ilgili bilgiler

  c sağlık durumu ile ilgili bilgiler

  d ilgi ve yetenekleri ile ilgili bilgiler

  e kişisel gelişim ile ilgili ve geçmiş yaşantılarıyla ilgili bilgiler

  cevap b
  avatar
  30.01.2021 - 06:05