devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

2021 kadın doğumu final soruları

 1. 1. soru: VAKA: Hatice hanım 49 yaşında. Kliniğimize 6 aylık amenore, ellerde ve ayaklarda uyuşma, ani sıcak basması ve terleme şikayetleri ile başvurdu. G 4 P4 A 0 olan Hatice Hanımın yaşayan 3 çocuğu var, evli ve ev kadını. Küçük oğlu evlendikten sonra kendini daha yalnız hissettiğini ayrıca 4 yaşında ölen kızını hatırladıkça ara ara ağladığını belirtti.Soru: Hatice hanımda gelişen belirtilerden yola çıkılırsa aşağıdakileden hangisini söylemek doğru olur?
  A) Pariteye bağlı mentural düzensizlikler mevcut.

  B) Postmenopozal dönem içerisinde sayılabilir. - Öğrencinin işaretlediği

  C) Belirtilerin bir çoğu geç dönem menopozal değişimlerdir.

  D) Perimenopozal dönem içerisinde değerlendirilmelidir.

  E) Vazomotor yakınmaları bulunmamaktadır.
  E
  avatar
  27.01.2021 - 04:28
 2. 2. soru: Doğum sonu dönemde yeni doğanda yaşanan fizyolojik hiperblirubineminin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fetal dolaşımın neonatal dönüşümü

  B) Neonatal dönemde oksijen satürasyonunun artması

  C) Anneden gelen Rh antikorlarının etkisi

  D) Neonatal dönemde fetal eritrositlerin yıkılması

  E) Anneden gelen İmmünglobulinlerin etkisi
  D
  avatar
  27.01.2021 - 04:29
 3. 3. soru: Gebeler ilaç ve preperat kullanımı ile ilgili neleri bilmelidir?

  A) Bir çok ilaç azda olsa plasentadan geçer.

  B) İlaçların yan etkilerini bilmesi ve takip etmesi önemlidir.

  C) Preperatları zamanın da almak tedavi için önemlidir.

  D) İlaçların birçoğu teratojenik etkiye sahiptir.

  E) Hepsi
  E
  avatar
  27.01.2021 - 04:30
 4. 4. soru: Gebelik ve doğum eyleminde pelvise ait değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Pelvik kavitenin en dar kısmı iskiyal spinaların arasındaki mesafedir.

  B) Hodge Düzlemi fetal inişi değerlendirmek için -5 ile +5 arasında değerlendirilir.

  C) Düzlemde 0 noktasına gelen fetal baş kanala fikse olur.

  D) Pelvis çıkımının transver kutru iskiyal tüberositler arası mesafedir.

  E) Obstetrik konjugata uzunluğu pelvis çıkımındaki değerlendirmedir.
  E
  avatar
  27.01.2021 - 04:30
 5. 5. soru: Spontan vajinal doğum eyleminde bakım ile ilgili ifadelerden yanlış olanı işaretleyin.

  A) Nefes ve ıkınma eğitimi en iyi geçiş fazında verilmesi uygundur.

  B) İkinci evrede gebeye sözel yönlendirme ve geri bildirim yapılmalıdır.

  C) Birinci evrede şekerli sıvılarla beslenme gebeye enerji sağlar.

  D) Ağrı hissini azaltmak için sakral masaj gibi non-farmakolojik yöntemler uygulanır.

  E) Plasentanın ayrılma belirtileri üçüncü evrede gözlemlenir.
  A
  avatar
  27.01.2021 - 04:31
 6. 6. soru: Postpartum hemoraji, uterin rüptür, kord prolabsusu ve fetal distresi içeren ortak riskler aşağıda verilen hangi durumda görülmez?

  A) Prezentasyon bozuklukları

  B) Myometriyumla ilgili fonksiyonel anomaliler

  C) Servikal yetmezlik

  D) Fetal makrozomi

  E) Gebede yoğun korku ve anksiyete
  C
  avatar
  27.01.2021 - 04:32
 7. 7. soru: aşağıdakilerden hangisi klimakterik dönemdeki kadınlarda geç dönem riskler arasında yer almaz?
  A) Endometriyal kanserler

  B) Vazomotor rahatsızlıklar

  C) Kalp hastalıkları

  D) Hipertansiyon

  E) Postür bozuklukları
  B
  avatar
  27.01.2021 - 04:33
 8. 8. soru: Östrojenler ile ilgili doğru ifadeyi işaretleyelim.

  A) Hipofiz-overler arasındaki bildirimi sağlar.

  B) FSH’yı negatif geri bildirim ile baskılar.

  C) LH’yı negatif geri bildirim ile baskılar.

  D) Menstural (üreme) siklusunun son günlerinde artar.

  E) Progesteron salınımını arttrır.
  B
  avatar
  27.01.2021 - 04:34
 9. 9. soru: Gebelikte tehlike belirtileri hangileridir?I-14. haftadan sonra fetal hareketlerin hissedilmesiII-Âdetin geciktiği günlerde hafif karın ağrısıIII-Vajinadan ani sıvı gelmesiIV-İlk haftalarda hafif lekelenmeV-Memelerde hassasiyetVI-İkinci trimestırdan sonra yaygın ödemVII-İkinci trimestırdan sonra ani kilo artışıVIII-YorgunlukIX-Baş dönmesi ve görme bulanıklığı

  A) Hepsi

  B) III-IV-VI-VII-IX

  C) I-III-IV-IX

  D) I-III-V-VI-IX

  E) II-IV-VI-VII-IX
  B
  avatar
  27.01.2021 - 04:34
 10. 10. soru: “Gebelikte fizyolojik lökositoz ile birlikte enfeksiyonlara karşı direnç azalır mı?” İfadesine cevaben aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Hayır azalmaz, çünkü lökosit artışı ve metabolik hızlanma söz konusudur.

  B) Evet azalır, çünkü lökositler extraselüler alana çıkmıştır.

  C) Evet azalır, çünkü lökositlerin vajinal epitel üzerine etkisi vardır.

  D) Hayır azalmaz, çünkü lökositlerin büyük bölümü fetüs tarafından kullanılır.

  E) Hayır azalmaz, çünkü gebelikte iştah artışı ile birlikte bağışıklık artar.
  A
  avatar
  27.01.2021 - 04:35