devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

tıbbi terminoloji soruları

 1. Aşağıdaki ikililerden hangisi eş anlamlıdır?
  A) Semin/o - Men/o
  B) Scrot/o - Test/o
  C) Orchid/o Testicul/o
  D) Test/o Prostat/o
  E) Andro/o Gynec/o
  avatar
  26.01.2021 - 16:00
 2. Aşağıdakilerden hangisi "Costochondritis" terimindeki köklerden birisidir?
  A) Kemik ucu
  B) Kemik
  C) Eklem
  D) Kaburga
  E) İltihap
  avatar
  26.01.2021 - 16:01
 3. "Monoplegia" terimi hangi anlama gelmektedır?
  A) Tek ekstremitenin felci
  B) 4 ekstremitenin felci
  C) Belden aşağısının felci
  D) Vücudun yarıIsının felci
  E) Tek taraflı felç
  avatar
  26.01.2021 - 16:04
 4. Aşağıdaki terimlerden hangisi "vücuttaki sesleri kulakla dinleme" anlamına gelir?
  A) Auscultation
  B) Echocardiography
  C) Palpitation
  D) Stethoscope
  E) Aneurysmal
  avatar
  26.01.2021 - 16:05
 5. Aşağıdakilerden hangisi Quadrant sisteminde sağ alt quadrantta yer alan organlardan biridir?
  A) Appendix
  B) Dalak
  C) Mide
  D) Karaciğer
  E) Safra kesesi
  avatar
  26.01.2021 - 16:10
 6. "Dysmenorhea" terimindeki kökün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yumurtalık
  B) Fallop Tüpü
  C) Meni
  D) Sıvı akışı
  E) Regl
  avatar
  26.01.2021 - 16:16
 7. Aşağıdakilerden hangisi "hızlı ve derin solunum" anlamına gelen terimdir?
  A) Apnea
  B) Orthopnea
  C) Tachypnea
  D) Hyperpnea
  E) Dyspnea
  avatar
  26.01.2021 - 16:17
 8. Tibbi terminolojide, genel terimlerin özel kişi adıyla kullanıldığı terimlere ne ad verilir?
  A) Akronim
  B) Homonim
  C) Eponim
  D) Terim
  E) Kısaltma
  avatar
  26.01.2021 - 16:23
 9. Aşağıdaki terimlerden hangisi "erkek üreme kanalı" anlamına gelir?

  A) Test/o
  B) Scrot/o
  C) Prostat/o
  D) Balan/o
  E) Vas/o
  avatar
  26.01.2021 - 16:24
 10. Aşağıdakilerden hangisi "Cerebellar ataxia" terimindeki köklerden biridir?
  A) Yokluk, eksiklik
  B) Atak
  C) Beyin
  D) Düzen
  E) Yönelim
  avatar
  26.01.2021 - 16:25