devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

çocuk gelişimi 2014 çıkmış final sınavı soruları

 1. aşağıdakilerden hangisi fiziksel gelişimle ilgili yanlış bir ifadedir

  a: erinlik yıllarına kadar erkekler kızlardan biraz daha uzun ve ağırdır

  b: derinlik yıllarında kızlar erkekleri boy ve kiloca geçerler

  c: bedensel büyüme ve gelişmenin bireyin kişiliği üzerinde etkisi vardır

  d: ince ve kaba motor becerilerin gelişimi kız ve erkek çocuklarda aynıdır

  e: fiziksel gelişim beden oranında meydana gelen değişiklikler ile ilgilidir

  cevap:d
  avatar
  26.01.2021 - 12:25
 2. aşağıdakilerden hangisi kasların görevi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

  a: iskelet sisteminin hareketini sağlar

  b: kasların, solunum sisteminin çalışması ile ilgisi yoktur

  c: dilin hareketini sağlar ve konuşmaya yardım ederler

  d: kalbin çalışmasında ve kan dolaşımında etkin rolleri vardır

  e: organların çalışmasını etkiler

  cevap:b
  avatar
  26.01.2021 - 12:31
 3. doğum öncesi dönem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a: kan uyuşmazlığı doğum öncesi gelişimi etkiler

  b: doğum öncesi fiziksel gelişim açısından annenin yapabileceği fazla bir şey yoktur

  c: doğum öncesi gelişim, kalıtım ve çevrenin etkisi altındadır

  d: annenin psikolojik durumu doğum öncesi gelişimi etkiler

  e: annenin fiziksel ve duygusal durumu çocuk gelişimini etkiler

  cevap:b
  avatar
  26.01.2021 - 12:37
 4. çocuklarda fiziksel gelişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur

  a: döllenmiş yumurta olan zigotta 22 çift kromozom bulunur

  b: her kromozom üzerinde 20-100 bin arasında gen bulunmaktadır

  c: anne ve babadan çocuğa geçen Temel yapı taşına fenotip denir ders alma

  d: erinlik döneminde erkeklerin fiziksel gelişimi kızlardan ileridedir

  e: çocukluk yılları olan 6-11 yaş arasında fiziksel gelişimin hızında belirgin söz konusudur

  cevap:b
  avatar
  26.01.2021 - 15:05
 5. büyüme ve gelişme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

  a: büyüme gelişme de içine alan daha kapsamlı bir kavramdır

  b: büyüme, bedende gerçekleşen sayısal değişiklikleri içermektedir

  c: gelişme değişikliklerin yanında niceliği yanında niteliğini de içermektedir

  d: birbirinden farklı kavramlardır

  e: gelişimin her evresi kendisinden bir sonraki evreyi doğrudan etkiler

  cevap:a
  avatar
  26.01.2021 - 15:17
 6. aşağıdakilerden hangisi fiziksel gelişimi destekleyecek etkinliklerde kullanılan araç gereçlerin özelliklerinden biri değildir

  a: araç gereçler birden fazla hedefi olan çok aşamalı ve çocukların gelişim düzeylerine uygun olmalıdır

  b: tehlike unsuru yaratmayacak
  şekilde planlanmalıdır

  c: çocuğun yaş ve gelişim seviyesine uygun olup ilgileri doğrultusunda olmalıdır

  d: dayanıklı, sağlam temizliği kolay olmalıdır

  e: çocuğun gelişimi için oyuncaklar yaşının üzerinde olmalıdır

  cevap:e
  avatar
  26.01.2021 - 15:27
 7. aşağıdakilerden hangisi çocuk oyuncaklarında bulunması gereken özelliklerden biri değildir

  a: dokunma duyusu olumlu yönde etkilemelidir

  b: çocuktaki araştırma ve keşfetme duygusunu harekete geçirmelidir

  c: sadece tek çocuğun oynamasına uygun olmalıdır

  d: çocuğun yaratıcılığını destekleyici olmalıdır

  e: çocuğun kaslarını koordineli olarak kullanmasını güdüleyici olmalıdır

  doğru cevap:c
  avatar
  26.01.2021 - 15:37
 8. aşağıdakilerden hangisi çocuk oyuncaklarında bulunması gereken özelliklerden biri değildir

  a: dokunma duyusunu olumlu yönde etkilemelidir

  b: çocuktaki araştırma ve keşfetme duygusunu harekete geçirmelidir

  c: sadece tek çocuğun oynamasına uygun olmalıdır

  d: çocuğun yaratıcılığını destekleyici olmalıdır

  e: çocuğun kaslarını koordineli olarak kullanmasını güdüleyici olmalıdır

  doğru cevap:c
  avatar
  26.01.2021 - 15:40
 9. fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın sisteme bağlı olarak hareketlilik kazanmasına ne denir

  a: nörolojik gelişim

  b: büyüme

  c: psikomotor gelişim

  d: fizyolojik gelişim

  e: kritik dönem

  doğru cevap: c
  avatar
  26.01.2021 - 15:57
 10. aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişim kapsamında değerlendirilen kavramlardan biri değildir

  a: üzülme

  b: makasla kâğıt kesme

  c: tek ayak üstünde sekme

  d: takla atma

  e: kâğıt yapıştırma

  doğru cevap:a
  avatar
  26.01.2021 - 16:01