devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) H3C-CH=CH-CH2
  | Aklin
  CH3
  B) CH3 O
  | ||
  CH— C—OH Karboksilik asit
  |
  CH3

  OH
  |
  C) H3C-CH -CH3 Alkol

  D) H3C-CH2-CH2-0-CH3 Eter


  E) H2C —C—NH2
  | ||
  | O Amin
  H3C—CH2
  avatar
  25.01.2021 - 15:59
 2. K2HPO4'ün molekül ağırlığı ne kadardır? (K:39, H:1, P:31, O:16)
  A) 100
  B) 18
  C) 174
  D) 181
  E) 97

  Cevap C
  avatar
  25.01.2021 - 16:20
 3. 35,17X atomu ve 37 17X-1 iyonuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Proton sayıları farklıdır.
  B) 37X-1 iyonunun kütle numarası daha büyüktür.
  C) 377x-1 atomunda 16 elektron vardır.
  D) 3517X atomunun elektron sayıSı daha fazladır.
  E) Nötron sayıları eşittir

  Cevap B
  avatar
  25.01.2021 - 16:22
 4. %5 (v/v)'lik 150 ml karışımdan 20 ml su buharlaştırılırsa karışımın yeni hacimce yüzdesi ne olur?
  A) 4,67
  B) 12
  C) 3,6
  D) 9,7
  E) 5,8

  Cevap/
  avatar
  25.01.2021 - 16:35
 5. 5 mol C2H40 molekülüyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
  I. 10 mol C atomu içerir
  II. 20 tane H atomu içerir
  III. 30,1x1023 tane O atomu içerir
  A) II ve III
  B) Yalnız I
  C) I ve III
  D) LII ve III
  E) I ve II

  Cevap/
  avatar
  25.01.2021 - 16:39
 6. Kütlece yüzde nasıl ifade edilir?
  A) w/v
  B) v/v x/v
  D) v/w
  E) w/w

  Cevap/
  avatar
  25.01.2021 - 16:40
 7. 2 mol ZnCl2 kaç gramdır? (Zn=65, CI=35)
  A) 165
  B) 270
  C) 200
  D) 135
  E) 100

  Cevap/
  avatar
  25.01.2021 - 16:42
 8. Bir kg çözücüde çözünen maddenin mol sayısını ifade eden konsantrasyon birimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) molarite
  B) molalite
  C) ppm
  D) yüzde
  E) normalite

  Cevap/
  avatar
  25.01.2021 - 16:43
 9. Çözelti kütlesi 1000 g olan, 500 ppm'lik bir Ca-su çözeltisi hazırlanmak isteniyor. Kullanılması gereken Ca kaç moldür? (Ca=20) OA) 0,02x104
  B) 0,5x10-2
  C) 25x10-3
  D) 2x10-8
  E) 5x10-4

  Cevap/
  avatar
  25.01.2021 - 16:44
 10. 2µM kaç mM'dır?
  A) 0,02
  B) 200
  C) 0,002
  D) 20
  E) 2000
  avatar
  25.01.2021 - 19:15