devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

2021 infertilite vize soruları hemşirelik bölümü

 1. 1). Azospermi çeşitleri ve görülme oranları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  A) Tüm toplumda % 10, infertil grupta % 30 gözlenmektedir
  B) 2/3 obstrüktif azospermi (OA)
  C) 1/3 non-obstrüktif azospermi (NOA)
  D) Tüm toplumda % 5, infertil grupta % 30 gözlenmektedir
  E) 1/3 obstrüktif azospermi (OA)
  E
  avatar
  21.01.2021 - 16:30
 2. 2). Varikosel tedavi endikasyonu için hangisi yanlıştır?
  A) Sperm parametreleri bozulmuşsa
  B) Testisde atrofi gelişmişse
  C) 2 yıl beklemeye rağmen doğal yolla çocuk sahibi olunamamışsa
  D) Pelvik enfeksiyon eşlik ediyorsa
  E) Spermiyogramda anormallik saptandığında
  D
  avatar
  21.01.2021 - 16:34
 3. 3). …………….. infertilitede en sık görülen seks kromozom anomalisidir. Boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
  A) Y kromozonu mikrodelesyonu
  B) Kistik gen mutasyonları
  C) Karyotip anormallikleri
  D) Klinefelter sendromu
  E) Kriptorşidizm
  D
  avatar
  21.01.2021 - 16:37
 4. 4).Aşağıdakilerden hangisi ovulasyonu engelleyen etkenlerden değildir?
  A) Kontrolsüz diyabet
  B) Polikistik over
  C) Tiroid hastalıkları
  D) Hiperprolaktinemi
  E) Kalp damar hastalıkları
  E
  avatar
  21.01.2021 - 16:38
 5. 5). İnfertilite tedavisinde tedavinin şeklini ve zamanını belirleyen en önemli etkenler nelerdir?
  A) Kadında veya erkekte geçirilmiş pelvik ameliyatlar
  B) Alkol ve sigara kullanımı
  C) Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  D) Kadının yaşı ve tetkiklerde ortaya çıkarılan anormallikler
  E) İlaçlar, toksinler, kimyasallar
  D
  avatar
  21.01.2021 - 16:40
 6. 6).Histerosalpingografi uygulanma amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Uterus içi polipler, septum ve myomları gidermek
  B) Folikül çapını ölçmek
  C) Tubaların durumu hakkında bilgi sahibi olmak
  D) Uterus, ovaryumlar, tubalar, bağırsaklar ve karın zarları arasındaki yapışıklıkları gidermek
  E) Endometriozis
  c
  avatar
  21.01.2021 - 16:42
 7. 7). Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü 2010 yılı semen analizi normal değerleri arasındadır?
  A) Sperm Konsantrasyonu >20 milyon
  B) Motilite > % 32
  C) Canlılık >75%
  D) Toplam sperm sayısı >40 milyon
  E) Normal morfoloji >15%
  B
  avatar
  21.01.2021 - 16:45
 8. 8).Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde terim açıklamaları doğru verilmiştir?
  A) Teratospermi: Sperm hareketliliğinin düşük olmasıdır
  B) Astenospermi: Normal şekilli sperm oranının düşük olmasıdır
  C) Nekrospermi: Tüm spermlerin ölü olmasıdır
  D) Azospermi: Sperm sayısının 15 milyon/ml den az olmasıdır
  E) Oligospermi: Ejekülatta hiç sperm bulunmamasıdır
  C
  avatar
  21.01.2021 - 16:46
 9. 9).Myomlar uterusun hangi katmanına yerleşir?
  A) perikardiyum
  B) fundus
  C) korpus
  D) endometrium
  E) myometrium
  E
  avatar
  21.01.2021 - 16:47
 10. 10).Aşağıdakilerden hangisi fertiliteyi etkileyen faktörlerden değildir?
  A) Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  B) İlaçlar
  C) Radyasyona maruz kalma
  D) Stres
  E) Beslenme
  E
  avatar
  21.01.2021 - 16:49