devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

2021 anatomi final soruları tıbbı laboratuvar teknikleri

 1. 1) Aşağıdakilerden hangisi solunumun gerçekleştiği, gaz alışverişinin yapıldığı yerdir ?

  a) alveoller
  b) göğüs boşluğu
  c) mediastinum
  d) trachea


  cevap a
  avatar
  19.01.2021 - 22:22
 2. 2) işitme, koku ve tat merkezleri aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

  a) ponsta
  b) oksipital lobda
  c) frontal lobda
  d) temporal lobda

  cevap a
  avatar
  19.01.2021 - 22:32
 3. 3) Vücudun arka tarafındaki ana boşluk aşağıdakilerden hangisidir?

  a) dorsal boşluk
  b) superior boşluk
  c) inferior boşluk
  d) ventral boşluk


  Cevap a
  avatar
  19.01.2021 - 22:40
 4. 4) trakeanın üst önünde yer alan, tiroksin, triiyodotronin, ve kalsitonin hormonları salgılayan bez aşağıdakilerden hangisidir?

  a) glandula superarenales
  b) glandula pancreaticus
  c) glandula thyroidea
  d) glandula pinealis

  cevap c
  avatar
  19.01.2021 - 22:46
 5. 5) insan vücudunu bölgelere ayırarak inceleyen anatomi dalı aşağıdakilerden hangisidir?


  a) mikroskobik anatomi
  b) komperatif anatomi
  c) topografik anatomi
  d) sistematik anatomi

  cevap c
  avatar
  19.01.2021 - 22:49
 6. 6) Aşağıdakilerden hangisi göz çukurunu çepeçevre saran ve göz kapaklarının kapatılmasını sağlayan kastır?

  a) m.frontalis
  b) m.orbicularis oculi
  c) m.orbicularis oris
  c) m.temporalis

  cevap b
  avatar
  19.01.2021 - 23:15
 7. 7) salgıladığı hormonlar ile diğer endokrin bezlerin faaliyetlerini düzeleyen , kafa tabanında sfenoid kemiğin sella turcica adı verilen oluşumu üstünde yerleşmiş olan endokrin salgı bezi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) glandula thymus
  b) glandula hipofizea
  c) glandula superarenales
  d) glandula pinealis

  cevap b
  avatar
  19.01.2021 - 23:21
 8. 8) Aşağıdakilerden hangisi acı duyusu alan tat tomurcuğu içerir ?

  a) papilla foliatae
  b) papilla filiformes
  c) papilla fungiformes
  d) papilla vallatae

  cevap d
  avatar
  19.01.2021 - 23:24
 9. 9) beynin gri cevherden oluşan en dış tabakası aşağıdakilerden hangisidir?

  a) bazal ganglion
  b) cortex cerebri
  c) ventrikül
  d) corpus callosum

  cevap b
  avatar
  19.01.2021 - 23:26
 10. 10) Aşağıdaki kaslardan hangisi boyun bölgesinde bulunmaktadır ?

  a) m.deltoideus
  b) m.temoporalis
  c) m.platysma
  d) diaphragma

  cevap c
  avatar
  19.01.2021 - 23:28