devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

2021 laboratuvar kimyasi final soruları tıbbı laboratuvar teknikleri

 1. 1- Bir reaksiyon için "sınorlayıcı bileşen" tabiri neyi ifade eder ?


  a) Reaksiyon sırasında ilk tükenen tepkeni
  b) Reaksiyon sonunda değişmeden kalan tepkeni
  c) Ortamda Reaksiyon sonucunda ilk oluşan ürünü
  d) Ortamda kütlesel olarak en az bulunan tepkeni
  e) Ortamda kütlesel olarak en çok bulunan tepkeni


  Cevap: d
  avatar
  18.01.2021 - 23:49
 2. 2- Aşağıdaki işlemlerden hangisinin ifadesi anlamsal olarak daha doğrudur ?

  A) 12,01 g C + 4 g H
  B) 15gk + 36,5 g CI
  C) 35,181 g Na + 78,256 g CI
  D) 2,02 g H + 36,0 g O2
  E) 2,02 g H + 16,001 O2


  cevap: E
  avatar
  18.01.2021 - 23:57
 3. 3- Aşağıdakilerden hangisi ana tepkime sınıflarından birisi değildir ?

  A) Var oluş
  B) iyonik
  C) Bozunma
  D) Yer değiştirme
  E) Sentez


  Cevap A
  avatar
  19.01.2021 - 00:02
 4. 4- Bir reaksiyonun ifadesinde girenler ve ürünllerin denkişlerilmesinin nedeni hangisi kimyasal yasa ile ifde edilir ?

  A) Enerjinin korunmu yasası
  B) Maddenin korunmu yasası
  C) Evrenin korkunmu yasası
  D) Evrenin korkunmu yasası
  E) Sistemin korkunmu yasası


  Cevap B
  avatar
  19.01.2021 - 00:14
 5. 5- Atom kuramı ilgili ifadelerden hangisi doğrüdur ?

  A) katot ışınları anottan katoda doğru hareket eder
  B) Bileşikler birden fazla çeşit atom içeren karışımlardır
  C) Thomson'nun yaptığı çalışmalar etektronların yükünün belirlenmesini sağlamıştır
  D) Bir atomdaki pozitif yüklerin tamamı çekirdekte bulunur
  E) Kimyasal tepkimelerde elementin atomları değiştirilerk yeni bileşikler elde edilir


  Cevap D
  avatar
  19.01.2021 - 00:32
 6. 6- Kimyasal bir reaksiyonda alınan verilen ısının belirlenmesini sisteme ne ad verilir ?


  A) Barometre
  B) Termokimya
  C) Kalorimetre
  D) Açık sistem
  E) izole sistem


  Cevap C
  avatar
  19.01.2021 - 00:37
 7. 7- İnsan vücudu hangi sisteme bir örnektir ?

  A) Açık
  B) izole
  C) Kapalı
  D) Pozitif
  E) Dengeli


  Cevap A
  avatar
  19.01.2021 - 00:40
 8. 8- Kimyasal tepkimeler sırasında gerçekleşen enerji değişimlerini inceleyen bilim dalı hangisidir ?

  A) Termokimya
  B) Fotokimya
  C) Fızikokimya
  D) Elektrokimy
  E) Biyokimya


  Cevap A
  avatar
  19.01.2021 - 00:48
 9. 9- Aşağıdaki olaylarda meydana gelen değişimlerden hangisi diğerlerinden farklıdı?


  A) Şişeden gaz çıkması
  B) Sönmüş kireç hazırlanması
  C) Su buharının oluşumu
  D) Buzun kırılması
  E) Şekerin suda çözünmesi  Cevap B
  avatar
  19.01.2021 - 01:20
 10. 10- Elektronların bir atomdan diğerine aktarılması sonucu oluşan bağa ne ad verilir ?

  A) Nonkovalent
  B) İyonik Bağ
  C) İç Bağ
  D) Kovalent Bağ
  E) Nötr Bağ


  Cevap B
  avatar
  19.01.2021 - 01:24