devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

2021 anatomi soruları hemşirelik bölümü

 1. Bir beyin görüntülemede(MR) yukarıdan aşağıya doğru görünen yapılar hangi şıkta doğru olarak sıralanmıştır?
  A) telencephalon-medulla spinalis-diencephalon-mesencephalon-pons-cerebellum bulbus
  B) te'encephalon-medulla spinalis-diencephalon-mesencephalon-pons-cerebellum-bulbus
  C) telencephalon-diencephalon-medulla spinalis-mesencephalon-pons-cerebellum-bulbus
  D) telencephalon-mesencephalon-pons-cerebellum-bulbus-medulla spinalis-diencephalon
  E) telencephalon-diencephalon-mesencephalon-pons-cerebellum-bulbus-medulla
  E
  avatar
  16.01.2021 - 23:05
 2. Hangisi böbrekte bulunan bir yapı değildir?
  A) plexus pampiniformis
  B) columna renalis
  C) cortex
  D) pelvis
  E) calix renalis major
  A
  avatar
  16.01.2021 - 23:11
 3. Aşağıdakilerden hangisi kadın genital sistem anatomisi ile ilgili bir ligament değildir.
  A) lig. Teres hepatis
  B) lig. Pubocervicalis
  C) lig. Ovari proprium
  D) lig. Teres uteri
  E) lig. Latum uteri
  A
  avatar
  16.01.2021 - 23:13
 4. Wirsung kanalı nerededir?
  A) mide salgısını götüren kanaldır(ductus gastricus)
  B) gl. mandibularis salgısını götüren kanaldır(ductus submandibularis)
  C) pancreas salgıların duodenuma götüren kanaldır(ductus pancreaticus)
  D) safra salgılarını duodenuma götüren kanaldır(ductus choledochus)
  E) karaciğerin salgılarını safraya götüren kanaldır(ductus hepaticus)
  C
  avatar
  16.01.2021 - 23:18
 5. Hangisi funiculus spermaticus'ta bulunan bir yapı değildir?
  A) cerebellum
  B) n. genitofemoralis
  C) ductus deferens
  D) plexus pampiniformis
  E) arteria testicularis
  A
  avatar
  16.01.2021 - 23:21
 6. Ductus choledochus'un duodenuma açıldığı yere ne denir?
  A) ostium duodeni
  B) septum duodeni
  C) hiatus duodeni
  D) foramen duodeni
  E) papilla duodeni major
  E
  avatar
  16.01.2021 - 23:23
 7. Kalçaya(m.gluteus) yapılan enjeksiyon(iğne) sırasında sinire verilen zarar ile birlikte sakat kalma riski yüksektir, Bu sinir açağıdakalerden hangisida?
  A) n. radialis
  B) n. axillaris
  C) n.facialis
  D) n.vagus
  E) n.iscihadicus
  E
  avatar
  16.01.2021 - 23:27
 8. Aşağıdakilerden hangisi kranial sinir değildir?
  A) n. Abducens
  B) n. Vagus
  C) n. genitofemoralis
  D) n. opticus
  E) n. Facialis
  C
  avatar
  16.01.2021 - 23:30
 9. Omuriliğin al kısmında at kuyruğuna benzeyen sinirlerin oluşturduğu sonlanma kısmına ne denir?
  A) formatio reticularis
  B) qauda equina
  C) canalis centralis
  D) fissura mediana anterior
  E) sulcus anterolateralis
  B
  avatar
  16.01.2021 - 23:32
 10. Liqor cerebrospinalis nedir?
  A) omurilik
  B) beyincik
  C) beyin zarı
  D) beyin omurilik sıVısı(mayisi)
  E) beyin sapı
  D
  avatar
  16.01.2021 - 23:33