devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

çocuk gelişimi aile eğitimi 2014 çıkmış vize soruları

 1. aile katılım çalışmalarını artırmak için okul ve öğretmenler öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
  a:ailekatılım çalışmalarından değerlendirme sürecini önem vermelidirler
  b: ailelere katılım için davetiye gönderilmeli
  c: aile katılım sürecinde aileler aktif olmaya özendirilmeli
  d: ailelere para verilmeli
  e: aile katılımını engelleyen durumlar tespit edilerek ortadan kaldırılmalı
  cevap:e
  avatar
  13.01.2021 - 18:43
 2. konferanslar planlanırken ebeveynlerin görüşlerinin alınmasındaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  a: ebeveynleri pasifleştirmek

  b: ailelerin beklentilerini anlamak

  c: ebeveyn-çocuk ilişkisini sorgulamak

  d: ebeveynleri meşgul etmek

  e: ebeveynlere ilgili görünmek

  cevap: b
  avatar
  13.01.2021 - 18:50
 3. aşağıdakilerden hangisi ev merkezli aile eğitim programlarının dezavantajlarından biridir

  a: evdeki yaşam alanının gözlenmesi

  b: sınıf ortamında değiştirmeyecek davranışların değiştirilmesi

  c: tüm aile bireylerinin süreçte etkin olması

  d: ortamındaki davranışların gözardı edilmesi

  e: evde ortamın görültülü olması

  cevap: e
  avatar
  13.01.2021 - 19:06
 4. aile kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

  a: bireyler arasında duygusal ilişkiler vardır

  b: en küçük sosyal yapıdır

  c: eğitimin en iyi gerçekleştirdiği yerdir

  d: toplumun temelidir

  e: aralarında sadece kan bağı bulunan toplumlardan oluşur

  cevap: e
  avatar
  13.01.2021 - 19:22
 5. hangisi fuller'e göre okul-aile işbirliğinin faydalarındandır

  a: ailelerin evdeki iş bölümünde babanın sözünü artırır

  b: öğretmenlere okulda yapılacak etkinlikler konusunda fikir verir tamam soda içiyorum kırma

  c: ailelerin ekonomilerini arttırır

  d: ailelerle okul personelinin resmi olmayan ortamlarda birlikte hareket etmelerini sağlar

  e: öğretmenle aileler arasında akrabalık ilişkilerini geliştirir

  cevap: d
  avatar
  13.01.2021 - 19:33
 6. aşağıdakilerden hangisi gelişimin
  lkelerinden biri değildir

  a: çevre ile ilgilidir

  b: yordanabilir bir sıra ister

  c: bireysel farklar vardır

  d: kalıtımla ilgilidir

  e: farklı dönemlerde aynı tür değişmeler olur

  cevap: e
  avatar
  13.01.2021 - 21:20
 7. aile eğitim programları......model yaklaşımıdır. cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  a: ilgilendirici-destekleyicidir

  b:-

  c: önleyici-bilgilendirici

  d: belirleyici-ilgilendirici

  e: destekleyici bilgilendirici

  cevap: c
  avatar
  13.01.2021 - 21:32
 8. aşağıdakilerden hangisi aile eğitim programlarının ebeveynlere yönelik etkilerinden biri değildir

  a: anne-babalık ile ilgili stres düzeyinin düşmesi

  b: anne-baba-çocuk iletişiminin artması

  c: anne-babanın çocuk üzerinde baskı kurması anlamının kavranması

  d: anne-babalık davranışlarının olumlu yönde gelişmesi

  e: anne babanın çocuk bakımı konusundaolumlu tutum göstermesi

  cevap: c
  avatar
  13.01.2021 - 21:39