devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

2020 anatomi uludağ üniversitesi veteriner fakültesi vize soruları

 1. daimi kıkırdaklar hakkında yanlış olan ifade hangisidir?

  1) daimi kıkırdaklar türlerinden olan eklem kıkırdağına örnek olarak kemiklerin eklemleşen yüzlerindeki cartilago articularis isimli hyalin kıkırdak verilebilir.
  2) daimi kıkırdaklar organizmada, ferdin bütün hayatı boyunca varlığını sürdüren kıkırdaklardır.
  3)Daimi kıkırdaklar türlerinden olan tamamlayıcı kıkırdağa örnek olarak cartilago scapula ve meniscus articularis verilebilir.
  4)Tamamlayıcı kıkırdak, eklem kıkırdağı ve organ kıkırdağı olmak üzere üç tipi vardır.
  5) Daimi Kıkırdaklar türlerinden olan organ kıkırdağına örnek olarak discus articularis verilebilir.
  -Doğru Cevap 5
  avatar
  10.01.2021 - 21:15
 2. Thorax hakkında yanlış olan ifade hangisidir?
  1)İlk kaburgalar arasındaki giridine apertura thoracis cranialis, arcus costalis'ler arasındaki çıkıtına basis thoracis veya apertura thoracis caudalis denir.
  2)Carnivor'lar dışındaki evcil memelilerde şekli silindirik, carnivor'larda yanlardan basıktır.
  3)Göğüs kafesi anlamına gelir.
  4)İç boşluğuna cavum thoracis denir.
  5)Çatısını dorsalden vertebra thoracicae, lateral yanlardan costae, ventral'den sternum oluşturur.
  -dogru cevap 2
  avatar
  10.01.2021 - 21:21
 3. Cingulum membri thoracici (Omuz kemeri) hakkında yanlış olan ifade hangisidir?

  1)Cingulum membri thoracici'yi oluşturan kemiklerden sağ ve sol iki os coracoides birleşerek furcula (lades kemiği) denen çatalı oluşturmuşlardır.
  2)Tam olan evcil hayvanlarda scapula, os coracoides ve clavicula denen üç kemikten oluşmuştur.
  3)İnsanlarda cingulum'u oluşturan kemiklerden sadece scapula ve clavicula vardır.
  4)Cingulum membri thoracici kanatlılarda tam olarak teşekkül etmiş olup, 3 kemikten meydana gelmiştir.
  5)Evcil memelilerde cingulum sadece scapula tarafından oluşturulur ve gövde iskeletiyle eklemsel bir bağlantısı yoktur.
  -Doğru Cevap 1
  avatar
  10.01.2021 - 21:23
 4. Sacrum hakkında yanlış olan ifade hangisidir?

  1)Equide’lerde sacrum'un ala sacralis’leri yere paralel, facies pelvinası düzdür.

  2)Sus sacrum'unda proc. spinosus’lar bulunmaz.

  3)Ruminant sacrum'unun proc. spinosus’lar birbirine kaynaşmıştır.

  4)Carnivor sacrum'unun ala sacralis’lerin ön yüzlerinde son bel omurunun proc. transversus’ları ile eklemleşmek için eklem yüzleri bulunur.

  5)Sacrum, evcil memelilerde türlere göre 3 ila 5 vertebrae sacrales’in birleşmesiyle oluşmuştur.
  -Doğru Cevap 4
  avatar
  10.01.2021 - 21:27
 5. Evcil memeli hayvan tibia'larında, işaret edilen noktalardaki isimlendirmelerden hangi seçenektekiler yanlıştır?

  1) 1- Crista tibia 2- Tuberositas tibia 3- Sulcus tuberositas tibia
  2)-6- Fİbula 6' Fibula kalıntısı 7- Spatium interosseum cruris
  3)8- Processus malleolaris medialis 9- Processus malleolaris lateralis
  4) 4- Eminentia intercondylaris 5- Sulcus extensorius
  5) 8' Os malleolare (Bos)
  -Doğru Cevap 4
  avatar
  10.01.2021 - 21:33
 6. Ossa tarsi hakkında yanlış olan ifade hangisidir?

  1) Halk arasında ossa tarsi'nin proximal (üst) sırasında yer alan os tarsi fibulare aşık kemiği, os tarsi tibiale topuk kemiği olarak bilinir.

  2) Baldır kemikleri (ossa cruris) ile ayak tarak kemikleri (ossa metatarsalia) arasına üç sıra halinde dizilmiş küçük kemiklerdir.

  3) Arka ayak bilek kemikleri demektir.

  4) Ossa tarsi'nin intermedier (orta) sırasındaki, os tarsi centrale, alt sırasındakiler, os tarsale primum, os tarsale secundum, os tarsale tertium ve os tarsale quartum olarak isimlendirilirler.

  5) Ossa tarsi'nin proximal (üst) sırasının medial’inde yer alan kemiğe, os tarsi tibiale (talus), lateral’inde yer alan kemiğe, os tarsi fibulare (calcaneus) denir.
  -Doğru Cevap 1
  avatar
  10.01.2021 - 21:36