devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

anatomi ara sınavı kasım 2020 esenyurt üniversitesi tıbbi laboratuvar

 1. Kalp, aşağıdaki yapılardan hangisiyle komşuluk yapmaz ?
  a) vertebralar
  b) akciğerler
  c) karciğer
  d) diyafragma kası

  cevap C
  avatar
  10.01.2021 - 18:52
 2. Göğüs ve karın boşluğunu birbirinden ayıran, konveks, yüzü gögüs boşluğuna bakan, kubbe şeklinde, solunumun temel kası aşağıdakilerden hangisidir ?

  a) m.deltoideus
  b) m.platysma
  c) m.temporalis
  d) diaghragma

  cevap D
  avatar
  10.01.2021 - 18:56
 3. sternum kemiği ( os sternum) vücudun hangi bölümünde bulunmaktadır ?

  a) caput
  b) truncus
  c) collum
  d) alt extremite

  cevap B
  avatar
  10.01.2021 - 18:59
 4. anatomi öğretiminde organlar ve oluşumları analatılırken ve vücut bölümleri tarif edilirken tüm tanımlamalar ve ilişkiler hangi duruş referans alınarak yapılmaktadır ?

  a) planum frontale
  b) planum
  c) sagital
  d) normal anatomik duruş ( situs)

  cevap D
  avatar
  10.01.2021 - 19:03
 5. vücudu üst ve alt bölümlere ayıran düzlem aşağıdakilerden hangisidir ?
  a) planum medianum
  b) planum horizontale
  c) planum frontale
  d) sagittal eksen

  cevap B
  avatar
  10.01.2021 - 19:07
 6. Doku ve organların çalışmalarını bir bütünlük içinde ele alarak inceleyen anatomi dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) komperatif anatomi
  b) makroskobik anatomi
  c) topografik anatomi
  d) fonksiyonal anatomi

  cevap D
  avatar
  10.01.2021 - 19:10
 7. dönme hareketini bildiren anatomik terim hangisidir ?
  a) ratosyon
  b) fleksiyon
  c) abduksiyon
  d) adduksiyon

  cevap A
  avatar
  10.01.2021 - 19:13
 8. atlas ve axis kemikleri vücudun hangi bölümünde bulunmaktadır ?
  a) caput
  b) alt extremite
  c) truncus
  d) collum

  cevap D
  avatar
  10.01.2021 - 19:15
 9. Aşağıdakilerden hangisi eklem yüzlerini kayganlaştıran ve eklem kıkırdağını besleyen sıvıdır ?
  a) synovia
  b) menisküs
  c) bursae
  d) fibröz membran

  cevap A
  avatar
  10.01.2021 - 19:18
 10. omuriliğin ( medulla spinalis ) geçtiği foramen magnum isimli delik hangi kemik üzerindedir ?
  a) temporal kemik
  b) oksipital kemik
  c) frontal kemik
  d) paryetal kemik

  cevap B
  avatar
  10.01.2021 - 19:22