devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. tramadol hcl etkin maddesi içeren kuvvetli ağrı kesici. orta veya şiddetli ağrıların semptomatik tedavisinde endikedir. 2 ml olan ampuller 100 mg tramadol içerir. ve bir defada alınan doz 2 mg/kg'ı geçmemelidir. günlük doz 400 mg'ı yani 4 ampulu geçmemelidir.

  avatar
  02.01.2021 - 01:04
 2. KULLANMA TALİMATI
  CONTRAMAL 100 mg ampul
  Damar içine, kas içine veya deri altına uygulanır.
  Etkin madde : Her bir ampul 100 mg tramadol hidroklorür içerir.
  Yardımcı maddeler: sodyum asetat, enjeksiyonluk su.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
  okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç
  duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu
  ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
  yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:
  1. CONTRAMAL nedir ve ne için kullanılır?
  2. CONTRAMAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. CONTRAMAL nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. CONTRAMAL’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.
  1. CONTRAMAL nedir ve ne için kullanılır?
  CONTRAMAL her kutuda 2 ml’lik 5 ampul içerir.
  CONTRAMAL’in etkin maddesi tramadol santral sinir sitemine etki eden bir ağrı kesicidir.
  Omurilik ve beyinde özel sinir hücreleri üzerine etkiyerek ağrıyı giderir.
  CONTRAMAL orta veya şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılır.

  2.CONTRAMAL’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  CONTRAMAL’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
  - Eğer tramadol’e veya CONTRAMAL içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik
  (aşırı duyarlı) iseniz;
  - Alkol, uyku hapları, ağrı gidericiler veya diğer psikotrop (mizacı ve duyguları etkileyen
  ilaçlar) ilaçlarla akut zehirlenme durumunda;
  - MAO inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar) alıyorsanız veya
  CONTRAMAL tedavisinden önceki 14 gün içinde aldıysanız (“Diğer ilaçlar ile birlikte
  kullanımı” başlığına bakınız);
  - Sara hastalığınız varsa (epileptikseniz) ve nöbetleriniz tedavi ile yeterince kontrol
  edilmiyorsa;
  - Uyuşturucu madde kesilmesinde uyuşturucu madde yerine.
  CONTRAMAL’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
  - Eğer;
  - diğer ağrı kesicilere (opioidler) bağımlı olduğunuzu düşünüyorsanız;
  - bilinç bozukluğu ile ilgili rahatsızlığınız varsa (bayılacağınızı hissediyorsanız);
  - şok durumunda iseniz (soğuk terleme bunun bir belirtisi olabilir);
  - kafa içi basıncınız artmışsa (muhtemelen bir kafa yaralanmasından veya beyin
  hastalığından sonra);
  - nefes alıp vermede zorluk çekiyorsanız;
  - nöbet riski artabileceğinden, epilepsiye veya nöbetlere eğiliminiz varsa;
  - karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa.
  Bu durumlarda bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.
  Önerilen doz düzeyinde tramadol kullanan hastalarda epileptik nöbetler bildirilmiştir. Risk,
  tramadol dozları, önerilen günlük üst sınırı (400 mg) aştığında artabilir.
  CONTRAMAL’ın fiziksel ve psikolojik bağımlılığa yol açabildiğine dikkat ediniz.
  CONTRAMAL uzun süre kullanıldığında, etkisi azalabilir, bu nedenle daha yüksek dozlar
  almak gerekebilir (tolerans gelişimi). İlaç suistimaline yatkınlığı olan veya bağımlılığı olan
  hastalarda, CONTRAMAL ile tedavi sıkı tıbbi denetim altında ve yalnızca kısa sürelerde
  gerçekleştirilmelidir.
  “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
  doktorunuza danışınız.”
  CONTRAMAL’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
  Etkisi şiddetlenebileceği için CONTRAMAL tedavisi sırasında alkol almayınız. Yiyecek ve
  içecek ile etkileşimi bulunmamaktadır.

  Hamilelik
  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  İnsanda gebelikte tramadolün güvenliliği ile ilgili çok az bilgi bulunmaktadır. Bu nedenle
  gebeyseniz CONTRAMAL kullanmayınız.
  Gebelikte tekrarlı kullanım yeni doğanda fiziksel bağımlılığa veya çekilme bulgularına yol
  açabilir.
  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
  danışınız.
  Emzirme
  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  Emzirme sırasında CONTRAMAL kullanımı önerilmemektedir. Tramadol ufak miktarlarda süt
  ile atılır. Tek bir dozda, emzirmeyi kesmek genellikle gerekli değildir.
  Araç ve makine kullanımı
  CONTRAMAL sersemlik, uyuşukluk, baş dönmesi ve bulanık görmeye neden olabilir ve
  böylece tepkilerinizi bozabilir. Tepkilerinizin etkilendiğini düşünüyorsanız araba veya diğer
  araçları sürmeyiniz, elektrikli cihazları kullanmayınız, makine çalıştırmayınız.
  CONTRAMAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
  CONTRAMAL her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum içerir; yani esasında “sodyum
  içermez”.
  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
  CONTRAMAL, MAO inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar) ile bir arada
  kullanılmamalıdır.
  Aşağıdaki maddeleri içeren ilaçları kullanıyorsanız CONTRAMAL’ın ağrıyı hafifletici etkisi
  azalabilir ve etki süresi kısalabilir:
  - karbamazepin (epilepsi nöbetleri için);
  - pentazosin, nalbufin veya buprenorfin (ağrı kesiciler);
  - ondansetron (bulantı önleyici).
  Doktorunuz size CONTRAMAL alıp almamanızı ve hangi dozda alacağınızı söyleyecektir.
  Aşağıdaki durumlarda yan etki riski artmaktadır:
  - CONTRAMAL kullanırken, trankilizanlar, uyku hapları, morfin ve kodein (aynı zamanda
  öksürük kesicidir) gibi diğer ağrı kesicileri ve alkol alıyorsanız. Uyuşukluk veya
  bayılacakmış gibi hissedebilirsiniz. Bu gerçekleşirse doktorunuza söyleyiniz.

  - Bazı antidepresanlar gibi konvülsiyonlara (nöbetler) neden olabilen ilaçlar
  kullanıyorsanız. Aynı zamanda CONTRAMAL kullanıyorsanız bir nöbet geçirme riskiniz
  artabilir. Doktorunuz CONTRAMAL’ın size uygun olup olmadığını söyleyecektir.
  - Depresyon ve benzeri hastalıkların tedavisi için selektif serotonin reuptake inhibitörleri
  (sıklıkla SSRI olarak adlandırılır) veya MAO inhibitörleri kullanıyorsanız.
  CONTRAMAL bu ilaçlarla etkileşime girebilir ve bilinç bulanıklığı, yerinde duramama,
  ateş, terleme, kol ve bacaklarda veya gözlerde koordine olmayan hareketler, kaslarda
  kontrolsüz ani kasılmalar veya diyare gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
  - CONTRAMAL ile birlikte kumarin grubu antikoagülanları (kanı inceltmek için
  kullanılan ilaçlar), örneğin varfarin, kullanıyorsanız. Bu ilaçların kan pıhtılaşması
  üzerindeki etkileri etkilenebilir ve kanama oluşabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
  kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
  3. CONTRAMAL nasıl kullanılır?
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :
  CONTRAMAL’i tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz
  doktorunuz veya eczacınız ile tekrar görüşünüz.
  Doz, ağrınızın şiddetine ve ağrıya duyarlılığınıza göre ayarlanmalıdır. Genel olarak ağrıyı
  giderecek en düşük doz seçilmelidir.
  Doktorunuz tarafından başka şekilde reçete edilmediyse olağan doz şu şekildedir:
  Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki gençlerde : Bir defada uygulanan dozun 2 mg/kg’ı
  geçmemesi önerilir. Ağrının şiddetine bağlı olarak etki 4-8 saat arasında sürer. Günde 400 mg
  tramadol (4 ampul) aşılmamalıdır.
  CONTRAMAL’i gerektiğinden daha uzun süre kullanmamalısınız. Daha uzun süreli tedaviye
  gereksinim duyuyorsanız, doktorunuz düzenli kısa aralıklarla (gerektiğinde tedaviyi keserek)
  CONTRAMAL kullanmaya devam edip etmemeniz gerektiğini ve hangi dozda kullanmanız
  gerektiğini kontrol edecektir.
  Uygulama yolu ve metodu:
  IV uygulama yavaş enjeksiyon ile veya infüzyon yolu ile yapılır. Ampuller IM veya SC
  uygulamaya da uygundur.
  Değişik yaş grupları:
  Çocuklarda kullanımı: 1-12 yaş arasındaki çocuklarda tek dozda 1-2 mg / kg tramadol
  kullanılır.
  Doktorlar ve sağlık personeli için; ampulün çocuklara uygulanışına ait bilgiler bu kullanma talimatının en sonunda verilmiştir.

  Yaşlılarda kullanımı: 75 yaşa kadar olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. 75 yaş
  üzeri hastalarda tramadolün vücuttan atılımı gecikebilir. Böyle bir durumunuz varsa,
  doktorunuz doz aralığını artırmanızı önerebilir. Günde 300 mg tramadol dozunun aşılmaması
  önerilir.
  Özel kullanım durumları :
  Böbrek/Karaciğer yetmezliği : Akut ağrılarda günde 1 ya da 2 kez kullanılır. Farklı bir doz
  düzenlemesine gerek yoktur. Şiddetli karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği olan hastalar
  CONTRAMAL almamalıdır. Hafif veya orta dereceli yetmezliğiniz varsa, doktorunuz doz
  aralığını uzatmanızı önerebilir.
  Eğer CONTRAMAL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
  doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
  Kullanmanız gerekenden daha fazla CONTRAMAL kullandıysanız
  Yanlışlıkla ilave bir doz aldıysanız, bunun genellikle olumsuz etkileri olmaz. Bir sonraki dozu
  belirtildiği şekilde almalısınız.
  Çok yüksek dozlar aldıktan sonra, iğne başı büyüklüğünde göz bebeği, kusma, kan basıncında
  düşme, kalp atışlarında hızlanma, komaya (derin bilinçsizlik) varan derecede bilinç
  bozulmaları, sara nöbetleri, solunumun durmasına dek değişen derecede soluma güçlüğü
  oluşabilir. Bu vakalarda derhal doktorla temasa geçilmelidir.
  CONTRAMAL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
  konuşunuz.
  CONTRAMAL’ı kullanmayı unutursanız
  CONTRAMAL’i uygulamayı unutursanız, muhtemelen ağrı geri döner. Unutulmuş dozları
  yerine koymak için çift doz almayınız, sadece daha önce olduğu gibi ilacı almaya devam
  ediniz.
  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
  CONTRAMAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
  CONTRAMAL tedavisini çok erken bırakırsanız veya ara verirseniz, muhtemelen ağrı geri
  döner. Yan etkiler yüzünden tedaviyi kesmek isterseniz, lütfen doktorunuzla görüşünüz.
  CONTRAMAL tedavisi kesildiğinde, genellikle, art-etki olmayacaktır. Ancak, bazı nadir
  durumlarda, bir süredir CONTRAMAL kullanan kişiler, ilacı almayı aniden keserlerse
  rahatsızlık hissedebilirler. Sürekli huzursuzluk, endişe durumu, sinirlilik ve titreme
  hissedebilirler. Hiperaktif olabilirler, uyumada güçlük, mide veya barsak bozuklukları
  çekebilirler. Çok nadir vakada panik ataklar, halüsinasyonlar, kaşıntı, karıncalanma ve uyuşma gibi olağan dışı algılamalar ve kulakta çınlama (tinnitus) gelişebilir. CONTRAMAL’i kestikten sonra bu yakınmalardan herhangi biri oluştuğu taktirde lütfen doktorunuza başvurunuz.

  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  Tüm ilaçlar gibi, CONTRAMAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
  etkiler olabilir.
  Aşağıdakilerden biri olursa, CONTRAMAL’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
  doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :
  • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın
  yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde
  • Döküntü, kaşıntı
  • Baygınlık
  ‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CONTRAMAL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.
  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’
  ‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’
  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
  en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
  • Kardiyovasküler sistem üzerine etkiler (çarpıntı, taşikardi, bradikardi, kan basıncında
  artış, pozisyonel hipotansiyon veya kardiyovasküler kolaps gibi)
  • Nefes alıp vermede zorluk, hırıltılı solunum
  • İşeme bozuklukları, idrar yapamama
  • Ani kasılmalar
  ‘Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.’
  ‘Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.’
  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :
  • Bulantı, kusma, öğürme, mide problemleri (midede şişkinlik hissi, gaz oluşumu),
  kabızlık, ishal, ağız kuruluğu
  • Uyku hali, baş ağrısı, baş dönmesi, titreme, iştah değişiklikleri, solunum güçlüğü, sara
  tipi kasılma nöbetleri, istem dışı kas kasılmaları, koordinasyon bozukluğu, konuşma
  bozuklukları
  • Halusinasyon, sersemleme, uyku bozuklukları, huzursuzluk, kabus görme, mizaç
  değişiklikleri, aktivitede değişiklikler, bilişsel değişiklikler (örneğin algılama
  bozuklukları)
  • Terleme
  • Kas güçsüzlüğü
  • Bulanık görme, göz bebeğinde aşırı derecede genişleme
  • Yorgunluk, sinirlilik, uykusuzluk, hareket fazlalığı
  • Karaciğer enzim değerlerinde artış
  ‘Bunlar CONTRAMAL’in hafif yan etkileridir.’

  Tramadolün kesilmesi ile çok nadiren görülen diğer belirtiler şunlardır: panik ataklar, şiddetli
  huzursuzluk, halüsinasyonlar, kulak çınlaması ve alışılmadık santral sinir sistemi belirtileri
  (örneğin sersemleme, kuruntu, gerçeklikten kopuş, paranoya).
  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
  doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
  5.CONTRAMAL’ın saklanması
  CONTRAMAL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
  30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CONTRAMAL’i kullanmayınız.
  Ruhsat Sahibi:
  GRUNENTHAL GmbH/Almanya lisansı ile
  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467
  Maslak /Sarıyer/İstanbul
  Üretici:
  Mefar İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Ramazanoğlu Mah. Ensar Caddesi No: 20
  Kurtköy / Pendik/İstanbul
  Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.
  Tarih (gün/ay/yıl)
  Aşağıda yer alan bilgiler yalnızca doktorlar ve sağlık personeli için hazırlanmıştır :
  Geçimsizlikler
  CONTRAMAL ampul, Diklofenak, indometasin, fenilbutazon, diazepam, flunitrazepam,
  midazolam, gliseriltrinitrat enjeksiyonluk çözeltileri ile geçimsizdir.
  CONTRAMAL ampul 1-12 yaş arası çocuklarda nasıl uygulanır ?
  Enjeksiyon hacminin hesaplanması :
  1) Gerekli toplam tramadol hidroklorür dozunun mg olarak hesaplanması :
  vücut ağırlığı (kg) x doz (mg/kg)
  2) Enjekte edilecek, seyreltilmiş enjeksiyonluk tramadol hidroklorür çözelti hacminin
  hesaplanması : toplam doz (mg) / seyreltilmiş çözeltinin uygun konsantrasyonu (mg/ml
  aşağıdaki tabloya bakınız)

  Yani; CONTRAMAL ampul enjeksiyon için su ile seyreltilmelidir. Aşağıdaki tablo hangi
  konsantrasyonların elde edildiğini göstermektedir (1 ml ampul 50 mg tramadol hidroklorür
  içerir.)

  CONTRAMAL ampulün seyreltilmesi (tablo)
  Enjeksiyonluk su ----> Elde edilen konsantrasyon
  2 ml + 2 ml ----> 25.0 mg/ml
  2 ml + 4 ml ----> 16.7 mg/ml
  2 ml + 6 ml ----> 12.5 mg/ml
  2 ml + 8 ml ----> 10.0 mg/ml
  2 ml + 10 ml ----> 8.3 mg/ml
  2 ml + 12 ml ----> 7.1 mg/ml
  2 ml + 14 ml ----> 6.3 mg/ml
  2 ml + 16 ml ----> 5.6 mg/ml
  2 ml + 18 ml ----> 5.0 mg/ml

  Örnek hesaplama : 45 kg’lık bir çocuk için kilosu başına 1.5 mg tramadol hidroklorür verilmek istendiğinde; 67.5 mg tramadol hidroklorür verilmesi gereklidir.Bunun için 2 ml ampul 4 ml enjeksiyonluk su ile seyreltilir bu da ml’de 16.7 mg tramadol hidroklorür konsantrasyonunu verir. Daha sonra 4 ml seyreltilmiş çözelti (yaklaşık 67 mg tramadol hidroklorür) uygulanır.
  avatar
  02.01.2021 - 02:03