devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

  1. inmemiş testis.

    Testislerin skrotum içine inişi birçok farklı genetik, hormonal, nörolojik ve mekanik kontrolün etkisi altında intraabdominal ve inguinoskrotal olmak üzere iki fazda gerçekleşmektedir. Kriptorşidizm, erkek genitalyasında görülen en sık doğumsal defekttir. Zamanında doğan bebeklerin %3'ünde ve prematürelerin %30'unda, doğumda en az bir testiste inmemiş testis (it) görülmektedir. Ancak bunların çoğu yaşamın ilk 6 ayında inmektedir ve gerçek inmemiş testis sıklığı %1 civarındadır. Çoğu inmemiş testisli olguda testisler inguinal kanalda palpe edilebilir. Fakat az sayıda olguda testisler abdominal veya ektopik yerleşimli veya anorşik olabilir. İleri araştırma ve hormonal çalışma, sadece unilateral veya bilateral palpe edilemeyen testisli olgularda; özellikle kız psödohermofraditisme neden olan adrenal hiperplazi gibi cinsel farklılaşma bozukluklarını ayırd etmek için yapılmalıdır. Tek taraflı ve ek anomalisi olmayan olgularda ek tetkiğe gerek yoktur. inmemiş testis; erkek çocuklarda azalmış fertilite, artmış germ hücreli tümör riski ve psikolojik problemler ile ilişkilidir. Bu riskleri azaltmak için, orşidopeksi adı verilen cerrahi operasyonla testislerin 1 yaşından önce skrotuma indirilmesi gereklidir.

    (bkz: testis hastalıkları)
    avatar
    12.12.2020 - 06:35