devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. sitokin fırtınasını dindirmede kullanılan antiromatizmal ilaç.  Toplantı özeti
  1 Nisan-1 Kasım arası Ankara Şehir Hastanesi’ne 28000 vaka
  -Mortalite
  -Y.bakıma gidiş
  -Taburcu olanın yeniden yatması Türkiye geneline göre az olması sebebi ile bakanlık eğitim toplantısı düzenlemiş.

  Solunum sıkıntısı olan hastada ilk uygulama ; İmmobilizasyon
  Viral enfeksiyondan 5-7 gün sonra immunitenin cevabı; hiperinflamasyon, Sitokin Storm, MAS.
  Alveoler endotel iltihabı (endotelitis). Akciğer kompliyansı sabit kalmalı İMMOBİLİZASYON şart. Hasta efor sarfederse tromboendotelitis başlıyor.
  Satürasyon %93 altında ise mutlak İmmobilizasyon.
  Solunum titrasyonu :4 yönde (sağ,sol lateral,supine,prone) 5 dakika satürasyon takip et en iyi 2 pozisyonda 6 saatte bir değişim.

  TEDAVİ
  1)Favipravir rutin
  Tolere edemiyor karaciğer enzimi yükseliyorsa Remdesivir verin.(endikasyon dışı)

  2)Hidroksiklorokin de rutin uygulanmalı. (Antiagregan antikoagülan ve antiinflamtuar) etkisi var. (İlk 7gün)
  Niye kullanmaya direnç oldu?
  1-Yabancı çalışmalar kötüledi ama çalışmalar geç dönemde kullandılar. Erken dönemde kullanılmalı.
  2-Kardiyotoksik? 28000 vakamızda neredeyse hiç görmedik. H.klorokin mutlaka kullanılmalı kronik sürece etkisi var.
  İnterferon Alfa kullanımı prognozu iyileştiriyor (ilk 7gün)

  3)DMAH

  4)Antiagregan
  4a)ASA. (Kardiak nörolojik kullanımı varsa devam) yoksa 4b ver
  4b)Dipiridamol 2x75mg (antiviral antioksidan)

  5)Kolşisin (yatar yatmaz başlanıyor) 1 ay idame devam ediyoruz. (Covid sonrası 2-6 hafta sonra inflamatuar yanıt gelişiyor(çocuklarda fazla)

  6)PPI değil Famotidin kullanın (mast hücrelerine etkili) PPI da viral yük ventilatöre bağlanma yüksek. Gis yan etkisinden korkuluyorsa PPI+Famotidin verin. Ranitidin ile ilgili çalışma yok kullanılabilir.

  7)Ayaktan hasta oksijen düşmüyor ise vermemeye çalış.Antiviral pencere (ilk 7 gün) döneminde vermemek lazım
  Dekort 6mg veya prednol 40mg öksürük varsa (en az 5 gün önce kaptığı düşünülür veya tomografide hafif tutulum var ise başla.
  Hangisi üstün ? Prednol akciğere daha iyi nüfuz ediyor. Kıyaslı çalışmalar var ama üstünlük net değil.
  7 gün sonra akut faz yükseliyor oksijen düşüyor ise doz arttır. Prednol 80 mg 7 gün ver.

  8)PULSE TEDAVİ
  80 yaşa kadar ko-morbid hastalığı az ise 250mg prednol 3 gün ver. 80 mg’a düş azaltarak kes.
  70 yaşa kadar ko-morbid hastalığı az ise 1gr prednol 3 gün diğer alternatif.
  60 yaş altı ko-morbiditesi yok 30mg/kg’dan verilebilir.(400 hastaya verdik)
  3 haftadan uzun sürerse keserken azaltarak kes.(hipofizer baskılanma)

  9)Antisitokin tedavi yüksek doz steroid sonrası Actemra kullanımı sekonder enfeksiyonu tetikliyor.
  9a) Actemra etkisi 12 gün sürüyor. CRP yanıtını göremiyorsun
  9b) Anakinra öncelikli kullandık. Kısa etki süreli.
  Actemra sonrası Anakinra uygulaması yok. Öncelikle Anakinra kullanın. 8mg/kg miktar azaltılarak verilir.

  10)Yanıtsız entübe veya High flow’da;
  İv İVİG 20 gr/gün 5 gün

  11)D-Dimer yüksek uzun süre yatıyor pulse ve antisitokin almışlarda PLAZMAFEREZ
  Plazmaferez :ilk 2 gün albüminle 3.gün TDP ile 4.5. gün albümin+TDP sonrasında tekrar IVIG verilebilir.

  High flow ve solunum titrasyonu ile yoğun bakım yükü azaltılabilir.
  İyi kortizon yönetimi iyi pozisyon yönetimi önemli.
  PULSE steroid verilecek ise aydınlatılmış önem alın.

  İlk 7gün içinde gelirse immunplazma ver daha fazla ise plazma anlamsız kendi antikorları oluyor zaten. Amerika’da ilk 72 saatte veriliyor.

  Taburcu
  Solunum rehabilitasyonu
  Uzun yatış taburcu ise 1,5 ay famodin aspirin (kah,nörolojik,pah var ve kullanıyorsa)veya dipiridamol.
  avatar
  04.12.2020 - 15:55
 2. fiyatı 5000 liraymış. Gebze taraflarından geliyormuş.
  avatar
  04.12.2020 - 18:39
 3. tocilizumab içerir.
  avatar
  11.12.2020 - 22:36