devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. asiklovir içeren antiviral göz merhemi

  avatar
  27.10.2020 - 21:27
 2. KULLANMA TALİMATI
  ZOVİRAXTM %5 krem
  Haricen kullanılır.
  Etkin madde: Her 1 g krem %5 a/a 50 mg asiklovir içerir.
  Yardımcı maddeler: Propilen glikol, beyaz yumuşak parafin, ketostearil alkol, sıvı parafin,
  poloksamer 407, sodyum lauril sülfat, dimetikon, saf su
  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin içim önemli bilgiler içermektedir.
  o Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  o Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  o Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  o Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
  kullandığınızı söyleyiniz.
  o Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya
  düşük doz kullanmayınız.
  Bu Kullanma Talimatında:
  1. ZOVİRAX nedir ve ne için kullanılır?
  2. ZOVİRAX’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. ZOVİRAX nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. ZOVİRAX’ın saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

  1. ZOVİRAX nedir ve ne için kullanılır?
  ZOVİRAX, Herpes simplex (HSV) tip I ve II ile Varicella zoster adlı virüslere karşı etkili antiviral bir ilaçtır.
  ZOVİRAX etken madde olarak asiklovir içerir ve 2 g’lık plastik pompalı tüp ambalajlar halindedir.

  ZOVİRAX, ilk ve tekrarlayan genital Herpes ve Herpes labialis de dahil olmak üzere Herpes simplex deri enfeksiyonlarının (uçuk) tedavisinde kullanılır.

  2. ZOVİRAX’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  ZOVİRAX’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
  Eğer;
  • ZOVİRAX’ı kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme)
  ilacı kullanmayı kesin ve doktorunuza söyleyin.
  • Eğer asiklovir, valasiklovir (bir çeşit antiviral ilaç), propilen glikol veya ilacın içeriğindeki
  diğer maddelere alerjik iseniz bu ilacı kullanmayın.
  ZOVİRAX’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
  • ZOVİRAX’ı, ağız, göz veya vajina gibi alanlara uygulanmasınız tahriş edici olabileceğinden
  tavsiye edilmez. Kazara gözün içine girmemesine özellikle dikkat edin.
  • Şiddetli bağışıklık yetmezliğiniz (örneğin; AIDS hastalığı veya kemik iliği nakli) varsa ZOVİRAX’ın ağızdan alınan formları düşünülmelidir.
  • Eğer bu tip bir hastalığınız varsa herhangi bir enfeksiyon tedavisi için mutlaka doktorunuza
  danışınız.
  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
  danışın.
  ZOVİRAX’ın yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması
  Geçerli değildir.
  Hamilelik
  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyin. ZOVİRAX
  hamilelikte sadece size sağlayacağı yarar oluşturabileceği risklerden fazla ise kullanılmalıdır.
  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
  danışınız.
  Emzirme
  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  Emzirme döneminde ZOVİRAX’ın krem formu kullanıldığında, sütten bebeğe geçecek miktarı
  önemsenmeyecek orandadır.
  Araç ve makine kullanımı
  Araç ve makine kullanımı üzerine veri yoktur.
  ZOVİRAX'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
  İçeriğindeki propilen glikol nedeniyle ciltte iritasyona neden olabilir.
  Kremi kullanmadan önce ve sonra daima ellerinizi yıkayınız.
  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
  ZOVİRAX diğer krem veya merhemlerle karıştırılmamalıdır.
  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
  kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.
  3. ZOVİRAX nasıl kullanılır?
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
  ZOVİRAX’ın nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun talimatlarını talip edin.
  ZOVİRAX’ı, günde 5 kez, gece dozu atlanmak suretiyle yaklaşık 4 saatlik aralıklarla uygulayın
  ZOVİRAX’ı belirtilerin veya enfeksiyonun başlamasından sonra mümkün olduğu kadar erken
  hasarlı bölgeye uygulayın (kızarıklık veya hastalığın başlayacağına dair sezgi). Tedaviye sonraki
  belirtilerde de (kabarıklık veya sıvı dolu kabarcık) başlayabilirsiniz.
  Tedavi herpes labialis için en az 4 gün ve genital herpes için de en az 5 gün devam ettirilmelidir.
  Eğer iyileşme olmazsa, tedaviye 10 gün kadar devam edilebilir.
  Uygulama yolu ve metodu:
  ZOVİRAX’dan az bir miktar etkilenmiş bölgeye sürün.
  Değişik yaş grupları:
  • Çocuklarda kullanım: Veri yoktur.
  • Yaşlılarda kullanımı: Veri yoktur.
  avatar
  27.10.2020 - 21:33
 3. Özel kullanım durumları:
  Veri yoktur.
  Eğer ZOVİRAX’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza
  veya eczacınız ile konuşun.
  Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOVİRAX kullandıysanız:
  Herhangi bir ters etki beklenmez.
  ZOVİRAX’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
  konuşunuz.
  ZOVİRAX’
  ı kullanmayı unutursanız
  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
  ZOVİRAX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
  Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayın.
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  Tüm ilaçlar gibi ZOVİRAX’
  ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
  olabilir.
  Aşağıdakilerden biri olursa ZOVIRAX’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza
  bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
  Aşırı duyarlılık reaksiyonları
  • Döküntü, deride kaşıntı ya da kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar
  • Yüz, dudaklar, dil ya da vücudun diğer bölümlerinde şişlik
  • Nefes darlığı, hırıltılı solunum ya da solunum güçlüğü
  • Açıklanamayan ateş ve özellikle ayakta dururken bitkinlik
  Aşırı duyarlılık reaksiyonları çok seyrek görülür.
  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
  Yaygın olmayan yan etkiler:
  • Ciltte geçici yanma veya batma
  • Deride hafif kuruma ve pullanma
  • Kaşınma
  Seyrek görülen yan etkiler:
  • Kızarıklık
  • Temas dermatiti (bir tür deri hastalığı)

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu
  veya eczacınızı bilgilendiriniz.
  5. ZOVİRAX’ın Saklanması
  ZOVİRAX’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
  25oC'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabına koymayınız.
  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZOVİRAX’ı kullanmayınız.
  Ruhsat sahibi:
  GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
  1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok 34394 1.Levent / İSTANBUL
  Üretici: Glaxo Wellcome Operations, İngiltere
  Bu kullanma talimatı …… tarihinde onaylanmıştır.
  avatar
  27.10.2020 - 21:35
 4. muadili virupos:
  avatar
  02.11.2020 - 03:16