devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. bir mülkün miras ya da ticari akit yoluyla el değiştirmesi devredilen tapunun yetkili makamlar tarafından tescil edilmesine bağlıdır. yapılan tescil tapuyu devralanı o taşınmazın resmi sahibi olduğunu gösterse bile bazı durumlarda yapılan tescil işlemine itiraz edilebilir.

  tapu iptal davası nasıl açılır?
  muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle
  hukuki ehliyetsizlik nedeniyle
  hata, hile, korkutma gibi irade bozuklukları sebebiyle
  vasiyetnamenin geçersizliği sebebiyle
  inanç sözleşmesine dayalı olarak
  kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle
  hatalı kadastro tespiti nedeniyle
  vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle vb. sebeplerle tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

  https://www.besler.av.tr/tapu-iptal-davasi-nasil-acilir-tapu-iptal-davalari-ne-kadar-surer/
  avatar
  24.10.2020 - 03:13