devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

  1. Germ hücreli tümörler premordiyal germ hücrelerinde köken alan benign ve malign karakter gösterebilen tümörlerdir. Germ hücreli tümörler genellikle gonadlarda ortaya çıkan nadir tümörlerdir ve ekstragonadal olarak en çok mediastinum, retroperitoneum, pineal gland ve sakral bölgelerde görülür. Bu tümörler mediastinal lezyonlar içerisinde 3. sıklıkta görülür. Bu olgularda ince iğne aspirasyonu ile tanı koyma oldukça zordur. Tanı için çoğu kez cerrahi biopsi önemlidir. Bu tümörlerin tanı ve tedavisinde AFP ve beta-HCG tümör belirteçleri de önemlidir. benign teratoma yağ ve kartilaj içerdiği için genelde radyolojik olarak tipiktir ve tümör belirteçleri negatiftir. Germ hücreli tümörler %95 oranında anterior mediasten yerleşimli olduğundan cerrahi insizyon olarak median sternotomi tercih edilmektedir. Tümörün lokalizasyona göre torakotomi veya videotorakoskopi ( vats)'de tercih edilebilir. bening teratomada radyoterapi ve kemoterapinin yeri yoktur, tedavisi cerrahidir. Seminoma radyosensitiftir ve kemoterapi etkilidir. Non-seminomada platin içeren kemoterapi rejimleri en etkili tedavi seçeneğidir. Seminoma ve non-seminoma tümörlerinde kemoradyoterapi sonrası residuel kitlenin cerrahi olarak çıkartılması hastanın tedavisine katkı sağlar.

    (bkz: kemoradyoterapi)
    avatar
    16.10.2020 - 14:09