devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

redli 15 özel tarifesi

 1. Redli 15 Ozel Tarifesi
  o Tarife faturalı bireysel ve esnaf abonelerin kullanımı içindir.
  o Redli 15 Ozel tarifesini seçen aboneler aylık kontratsız 79 TL karşılığında Vodafone
  abonelerini ve sabit hatları sınırsız arama, yurtiçi heryöne 1000 dakika arama,yurt içi heryöne
  250 SMS veya MMS gönderme, yurtiçi 15GB cepten internet faydalarını kullanma hakkına
  sahip olur.
  o Bir abone sadece 1 tane Faturalı tarifeden faydalanabilir.
  o Bir abone kendi üzerine azami 1 adet hattı ile tarifeden faydalanabilir. Tarifelere referans ile
  abonelik yapılamaz.
  o Tarifedeki aboneler bakiyelerini OZET yazıp 7000’e yollayarak öğrenebilirler
  o Tarife dahilindeki dakikaların bitirilmesi durumunda yurtiçi diğer mobil operatörler yönüne
  aramalar, her dakika 61,34 Kr olacak şekilde ücretlendirilecektir. Aramalar için ücretlendirme
  periyodu 6 saniyedir.
  o Tarife dahilindeki SMS’in bitmesi durumunda yurtiçi SMS’lerin her biri 44,09 Kr olacak şekilde
  ücretlendirilecektir.
  o Tarife dahilindeki MMS'in bitmesi durumunda yurtiçi MMS’lerin her biri 0,9 TL olacak şekilde
  ücretlendirilecektir.
  o Tarife dahilindeki internetin bitmesi durumunda yurtiçi internet kullanımı her 100 KB’ı 0,57 KR
  olacak şekilde ücretlendirilecektir.
  o Tarife dahilindeki kullanım haklarının bitmesi durumunda aboneler SMS ile bilgilendirilir.
  o Abonelerin yurt içinde kullanım yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla tarife girişinde
  abonelere Avantajlı Aşım İnternet Paketi, Avantajlı Aşım Konuşma Paketi ve Avantajlı Aşım
  SMS Paketi seçenekleri otomatik olarak tanımlanmaktadır. Paket aylık olarak yenilenir. Talep
  eden aboneler Avantajlı Aşım İnternet Paketi, Avantajlı Aşım Konuşma Paketi ve Avantajlı Aşım
  SMS Paketi seçeneklerini iptal edebilirler.
  o Paket abonelerin bulundukları tarifedeki, tarifenin internet haklarının bitiminden sonra
  devreye girer. İlgili fatura döneminde tarife haklarını bitirmeyen aboneler bu paket üzerinden
  ücretlendirilmezler.
  o Avantajlı Aşım İnternet Paketi kapsamında müşterilerin ilk 25 MB’lık kullanımı
  ücretlendirilmeyecektir.
  o İlk 25 MB bittikten sonra aboneye 500 MB yüklenir ve Avantajlı Aşım İnternet Paketi
  kapsamında ücretlendirme yapılır. 500MB bittiğinde yine bir 500 MB yüklenir ve yeniden
  Avantajlı Aşım İnternet Paketi kapsamında ücretlendirme yapılır. Herhangi bir limit yoktur,
  kullanım devam ettikçe her 500 MB’lık kullanım Avantajlı Aşım İnternet Paketi kapsamında
  ücretlendirilir ve fatura dönem sonuna kadar internet kullanımına devam edilebilir.
  o Müşterinin tarifesi kapsamındaki yurt içi konuşma hakları bittikten sonra Avantajlı Aşım
  Konuşma Paketi kapsamında aboneye 250 DK yüklenir ve ücretlendirme yapılır. 250DK
  bittiğinde yine bir 250DK yüklenir ve Avantajlı Aşım Konuşma Paketi kapsamında
  ücretlendirilir. Herhangi bir limit yoktur, kullanım devam ettikçe her 250DK’lık kullanım
  Avantajlı Aşım Konuşma Paketi kapsamında ücretlendirilir ve fatura dönem sonuna kadar
  kullanımına devam edilebilir.
  o Müşterinin tarifesi kapsamındaki yurt içi SMS hakları bittikten sonra Avantajlı Aşım SMS Paketi
  kapsamında aboneye 250 SMS yüklenir ve ücretlendirme yapılır. 250SMS bittiğinde yine bir
  250SMS yüklenir ve Avantajlı Aşım SMS Paketi kapsamında ücretlendirilir. Herhangi bir limit
  yoktur, kullanım devam ettikçe her 250SMS’lik kullanım Avantajlı Aşım SMS Paketi
  kapsamında ücretlendirilir ve fatura dönem sonuna kadar kullanımına devam edilebilir.
  o Avantajlı Aşım İnternet Paketi, Avantajlı Aşım Konuşma Paketi ve Avantajlı Aşım SMS Paketi
  birbirlerine bağımlı paketler değildir. Ayrı ayrı iptal edilebilirler. Avantajlı Aşım İnternet Paketi
  IPTAL INTERNET AVANTAJ yazıp 7000’e SMS gönderilerek , Avantajlı Aşım Konuşma Paketi
  IPTAL KONUSMA AVANTAJ yazıp 7000’e SMS gönderilerek, Avantajlı Aşım SMS Paketi IPTAL
  SMS AVANTAJ yazıp 7000’e SMS gönderilerek iptal edilebilir. Aynı zamanda paketler müşteri
  hizmetleri kanalından da iptal edilebilir.
  o Avantajlı Aşım İnternet Paketi, iptal edildikten sonra INTERNET AVANTAJ yazıp 7000’e SMS
  gönderilerek; Avantajlı Aşım Konuşma Paketi iptal edildikten sonra KONUSMA AVANTAJ yazıp
  7000’e SMS gönderilerek; Avantajlı Aşım SMS Paketi iptal edildikten sonra SMS AVANTAJ yazıp
  7000’e SMS gönderilerek tekrar alınabilir. Aynı zamanda paketler müşteri hizmetleri
  kanalından da tekrar alınabilir.
  o Redli 15 Ozel tarifresi kapsamındaki internet haklarını kullanabilmek için abonelerin
  telefonlarının internet ayarlarınının yapılmış olması gerekmektedir.
  o Tarife dahilindeki internet için ücretlendirme periyodu 32 kb’dır.
  o İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri, tarifenin internet
  kotasından düşer.
  o Dönem içerisinde kullanılmamış hakları bir sonraki aya devretmez.
  o İnternet Paketinden, cep telefonunuz 4,5G ve 3G destekliyorsa 4,5G ve 3G hızında,
  desteklemiyorsa 2G/Edge hızında faydalanabilirsiniz.
  o Vodafone 4,5G ve 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
  o Abonelerin internet kullanımlarını kolaylaştırmak amacıyla tarife girişinde 3G, 4,5G ve GPRS
  özelliği otomatik olarak açılmaktadır.
  o Redli 15 Ozel tarifesiyle tanımlanan paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil
  değildir.
  o İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurt dışında kullandığınız veri GPRS
  uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
  o Konferans görüşme servisi kullanılabilir.
  o VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları ve buna benzer hizmetler
  kullanılamaz. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde
  geçerlidir. Yurt dışında kullandığınız veri GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden
  ücretlendirilir.
  o Vodafone tarife/paket koşullarını, tarifeye/pakete ilişkin kampanya koşullarını ve
  ücretlendirmesini değiştirme hakkını saklı tutar.
  o Tarife dahilinde verilen dakikalar yarışma servisleri, sohbet hatları, tüm katma değerli hizmet
  sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları kapsamamaktadır.
  Tarife kapsamındaki her yöne dakikalar ile görüntülü aramalar yapılabilir.
  o Tarifeye giriş anlık veya bir sonraki fatura dönemi itibariyle olabilir. Tarifeye anlık giriş
  yapıldığında aylık paket ücreti ve tarife dahilinde sağlanan dakikalar, internet ve SMS'ler
  tarifeye katılım tarihi ile bir sonraki fatura kesim tarihi arasındaki gün sayısı ile orantılı olarak
  yüklenir ve fatura edilir.
  o Fatura dönemi içerisinde paketten çıkılması veya hattın iptal edilmesi durumunda abone aylık
  paket ücretinin bir kısmını öder. Bu tutar paketi kullandığı gün sayısı ve kullanım oranı göz
  önünde tutularak hesaplanır.
  o Tarifeye faturasız tarifelerden geçişte abonenin üzerinde olan tüm paketleri anlık olarak iptal
  olacaktır ve tarife ücretinin bir kısmı aboneye yansıtılacaktır. Bu tutar paketi kullandığı gün
  sayısı ve kullanım oranı göz önünde tutularak hesaplanır.
  o Başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapılamaz. Müşterilerin, kendilerine sunulan
  hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya FCT (sabit terminal) veya şirket
  santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.
  o Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen
  abonelerin hattını kapatma hakkına sahiptir.
  o Bir abone maksimum 5 adet hattı ile Red tarifelerinden yararlanabilir.
  o Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir.
  o Abonelerin yurt dışında kullanım yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla tarife girişinde yurt
  dışında kullanım (roaming) ve yurt dışını arama özelliği otomatik olarak açılmaktadır ve
  abonelere Her şey Dahil Pasaport seçeneği otomatik olarak tanımlanmaktadır. Her şey Dahil
  Pasaport seçeneğinin koşullarının sağlanmaması durumunda seçenek aktif olmayacaktır.
  Talep eden aboneler Her şey Dahil Pasaport seçeneğini iptal edebilirler.
  o Abonelerin yurt dışında kullanım yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla tarife girişinde yurt
  dışında kullanım (roaming) ve yurt dışını arama özelliği otomatik olarak açılmaktadır ve
  abonelere Her şey Dahil Pasaport Dunya seçeneği otomatik olarak tanımlanmaktadır. Her şey
  Dahil Pasaport Dunya seçeneğinin koşullarının sağlanmaması durumunda seçenek aktif
  olmayacaktır. Talep eden aboneler Her şey Dahil Pasaport seçeneğini iptal edebilirler.
  o Tarife dahilindeki yurtiçi heryöne dakikalar, aynı zamanda 23 Vodafone ülkesindeki özel servis
  numaraları harici tüm numaralar yönüne kullanılabilir. Vodafone ülkesi dışındaki yurt dışı
  aramalar veya Vodafone ülkesi yönüne yapılan paket aşımları standart yurt dışını arama
  tarifesiyle ücretlendirilir.
  avatar
  14.10.2020 - 14:47