devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

redli 20 plus tarifesi

 1. Redli 20 Plus Tarifesi
  o Tarife faturalı bireysel abonelerin kullanımı içindir.
  o Redli 20 Plustarifesini seçen aboneler aylık kontratsız 155 TL karşılığında Vodafone
  abonelerini ve sabit hatları sınırsız arama, yurtiçi heryöne 3000 dakika arama,yurt içi heryöne
  250 SMS veya MMS gönderme, yurtiçi 20GB cepten internet, kotadan düşmeyen iletişim,
  kotadan düşmeyen müzik, kotadan düşmeyen sosyal ve kotadan düşmeyen video faydalarını
  kullanma hakkına sahip olur.
  o Tarife dahilindeki dakikaların bitirilmesi durumunda yurtiçi diğer mobil operatörler yönüne
  aramalar, her dakika 56,70 KR olacak şekilde ücretlendirilecektir. Aramalar için ücretlendirme
  periyodu 6 saniyedir.
  o Tarife dahilindeki SMS’in bitmesi durumunda yurtiçi SMS’lerin her biri 40,75 KR olacak şekilde
  ücretlendirilecektir.
  o Tarife dahilindeki MMS'in bitmesi durumunda yurtiçi MMS’lerin her biri 90 KR olacak şekilde
  ücretlendirilecektir.
  o Tarife dahilindeki internetin bitmesi durumunda yurtiçi internet kullanımı her 100 KB’ı 0,57 kr
  olacak şekilde ücretlendirilecektir.
  o Tarife dahilindeki kullanım haklarının bitmesi durumunda aboneler SMS ile bilgilendirilir.
  o Abonelerin yurt içinde kullanım yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla tarife girişinde
  abonelere Avantajlı Aşım İnternet Paketi, Avantajlı Aşım Konuşma Paketi ve Avantajlı Aşım
  SMS Paketi seçenekleri otomatik olarak tanımlanmaktadır. Paket aylık olarak yenilenir. Talep
  eden aboneler Avantajlı Aşım İnternet Paketi, Avantajlı Aşım Konuşma Paketi ve Avantajlı Aşım
  SMS Paketi seçeneklerini iptal edebilirler.
  o Paket abonelerin bulundukları tarifedeki, tarifenin internet haklarının bitiminden sonra
  devreye girer. İlgili fatura döneminde tarife haklarını bitirmeyen aboneler bu paket üzerinden
  ücretlendirilmezler.
  o Avantajlı Aşım İnternet Paketi kapsamında müşterilerin ilk 25 MB’lık kullanımı
  ücretlendirilmeyecektir.
  o İlk 25 MB bittikten sonra aboneye 500 MB yüklenir ve Avantajlı Aşım İnternet Paketi
  kapsamında ücretlendirme yapılır. 500MB bittiğinde yine bir 500 MB yüklenir ve yeniden
  Avantajlı Aşım İnternet Paketi kapsamında ücretlendirme yapılır. Herhangi bir limit yoktur,
  kullanım devam ettikçe her 500 MB’lık kullanım Avantajlı Aşım İnternet Paketi kapsamında
  ücretlendirilir ve fatura dönem sonuna kadar internet kullanımına devam edilebilir.
  o Müşterinin tarifesi kapsamındaki yurt içi konuşma hakları bittikten sonra Avantajlı Aşım
  Konuşma Paketi kapsamında aboneye 250 DK yüklenir ve ücretlendirme yapılır. 250DK
  bittiğinde yine bir 250DK yüklenir ve Avantajlı Aşım Konuşma Paketi kapsamında
  ücretlendirilir. Herhangi bir limit yoktur, kullanım devam ettikçe her 250DK’lık kullanım
  Avantajlı Aşım Konuşma Paketi kapsamında ücretlendirilir ve fatura dönem sonuna kadar
  kullanımına devam edilebilir.
  o Müşterinin tarifesi kapsamındaki yurt içi SMS hakları bittikten sonra Avantajlı Aşım SMS Paketi
  kapsamında aboneye 250 SMS yüklenir ve ücretlendirme yapılır. 250SMS bittiğinde yine bir
  250SMS yüklenir ve Avantajlı Aşım SMS Paketi kapsamında ücretlendirilir. Herhangi bir limit
  yoktur, kullanım devam ettikçe her 250SMS’lik kullanım Avantajlı Aşım SMS Paketi
  kapsamında ücretlendirilir ve fatura dönem sonuna kadar kullanımına devam edilebilir.
  o Avantajlı Aşım İnternet Paketi, Avantajlı Aşım Konuşma Paketi ve Avantajlı Aşım SMS Paketi
  birbirlerine bağımlı paketler değildir. Ayrı ayrı iptal edilebilirler. Avantajlı Aşım İnternet Paketi
  IPTAL INTERNET AVANTAJ yazıp 7000’e SMS gönderilerek , Avantajlı Aşım Konuşma Paketi
  IPTAL KONUSMA AVANTAJ yazıp 7000’e SMS gönderilerek, Avantajlı Aşım SMS Paketi IPTAL
  SMS AVANTAJ yazıp 7000’e SMS gönderilerek iptal edilebilir. Aynı zamanda paketler müşteri
  hizmetleri kanalından da iptal edilebilir.
  o Avantajlı Aşım İnternet Paketi, iptal edildikten sonra INTERNET AVANTAJ yazıp 7000’e SMS
  gönderilerek; Avantajlı Aşım Konuşma Paketi iptal edildikten sonra KONUSMA AVANTAJ yazıp
  7000’e SMS gönderilerek; Avantajlı Aşım SMS Paketi iptal edildikten sonra SMS AVANTAJ yazıp
  7000’e SMS gönderilerek tekrar alınabilir. Aynı zamanda paketler müşteri hizmetleri
  kanalından da tekrar alınabilir.
  o Redli 20 Plustarifresi kapsamındaki internet haklarını kullanabilmek için abonelerin
  telefonlarının internet ayarlarınının yapılmış olması gerekmektedir.
  o Tarife dahilindeki 20 GB internet için ücretlendirme periyodu 32 kb’dır.
  o İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri, tarifenin internet
  kotasından düşer.
  o Dönem içerisinde kullanılmamış hakları bir sonraki aya devretmez.
  o İnternet Paketinden, cep telefonunuz 4,5G ve 3G destekliyorsa 4,5G ve 3G hızında,
  desteklemiyorsa 2G/Edge hızında faydalanabilirsiniz.
  o Vodafone 4,5G ve 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
  o Abonelerin internet kullanımlarını kolaylaştırmak amacıyla tarife girişinde 3G, 4,5G ve GPRS
  özelliği otomatik olarak açılmaktadır.
  o Redli 20 Plustarifesiyle tanımlanan paketlerin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil
  değildir.
  o İnternet paketleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurt dışında kullandığınız veri GPRS
  uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
  o Konferans görüşme servisi kullanılabilir.
  o VOIP, P2P (peer to peer), doğrudan dosya paylaşımı programları ve buna benzer hizmetler
  kullanılamaz. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir. İnternet paketleri sadece yurt içinde
  geçerlidir. Yurt dışında kullandığınız veri GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden
  ücretlendirilir.
  o Vodafone tarife/paket koşullarını, tarifeye/pakete ilişkin kampanya koşullarını ve
  ücretlendirmesini değiştirme hakkını saklı tutar.
  o Tarife dahilinde verilen dakikalar yarışma servisleri, sohbet hatları, tüm katma değerli hizmet
  sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları kapsamamaktadır.
  Tarife kapsamındaki her yöne dakikalar ile görüntülü aramalar yapılabilir.
  o Tarifeye giriş anlık veya bir sonraki fatura dönemi itibariyle olabilir. Tarifeye anlık giriş
  yapıldığında aylık paket ücreti ve tarife dahilinde sağlanan dakikalar, internet ve SMS'ler
  tarifeye katılım tarihi ile bir sonraki fatura kesim tarihi arasındaki gün sayısı ile orantılı olarak
  yüklenir ve fatura edilir.
  o Fatura dönemi içerisinde paketten çıkılması veya hattın iptal edilmesi durumunda abone aylık
  paket ücretinin bir kısmını öder. Bu tutar paketi kullandığı gün sayısı ve kullanım oranı göz
  önünde tutularak hesaplanır.
  o Tarifeye faturasız tarifelerden geçişte abonenin üzerinde olan tüm paketleri anlık olarak iptal
  olacaktır ve tarife ücretinin bir kısmı aboneye yansıtılacaktır. Bu tutar paketi kullandığı gün
  sayısı ve kullanım oranı göz önünde tutularak hesaplanır.
  o Başka cihazlarla internet paylaşımı (tethering) yapılamaz. Müşterilerin, kendilerine sunulan
  hakları 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına veya FCT (sabit terminal) veya şirket
  santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilemez.
  o Ticari amaca yönelik kullanım yapılamaz. Vodafone, bu amaçla kullanım yaptığı tespit edilen
  abonelerin hattını kapatma hakkına sahiptir.
  o Bir abone maksimum 5 adet hattı ile Red tarifelerinden yararlanabilir. Vodafone,
  tarifelerindeki her yöne internet kotasının 5 katından fazla Red Pass İletişim, Red Pass Sosyal,
  Red Pass Müzik ve Red Pass Video paketlerinden kullanım yapan aboneler için ticari inceleme
  yapma hakkına sahiptir.
  o Kotadan düşmeyen video hakkının (Vodafone Red Pass Video) tarife ücreti içerindeki payı KDV
  ve ÖİV dahil 29 TL’dir. Vodafone, tarife dahilindeki kotadan düşmeyen video hakkının içerik ve
  koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
  o Belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir.
  o Yurt dışı kullanımlarda Her Şey Dahil Pasaportu olan abonelerin tarife dahilindeki internetinin
  bitmesi durumunda aboneler ilk 20MB’ı 35TL sonrasında ise her 50MB’ı 80TL olarak, tarife
  dahilindeki dakikaların bitmesi durumunda arama ve aranma 0,7TL/dk olarak, SMS haklarının
  bitmesi durumunda 0,7TL/SMS olarak ücretlendirilir. Her Şey Dahil Pasaport paketi olmadan
  yapılan yurt dışı internet, arama/aranma ve SMS kullanımlari standart yurt dışı internet,
  arama/aranma ve SMS ücretiyle ücretlendirilir.
  o Abonelerin yurt dışında kullanım yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla tarife girişinde yurt
  dışında kullanım (roaming) ve yurt dışını arama özelliği otomatik olarak açılmaktadır ve
  abonelere Her şey Dahil Pasaport seçeneği otomatik olarak tanımlanmaktadır. Her şey Dahil
  Pasaport seçeneğinin koşullarının sağlanmaması durumunda seçenek aktif olmayacaktır.
  Talep eden aboneler Her şey Dahil Pasaport seçeneğini iptal edebilirler.
  o Yurt dışı kullanımlarda Her Şey Dahil Pasaport Dunya’sı olan abonelerin tarife dahilindeki
  internetinin bitmesi durumunda aboneler ilk 20MB’ı 35TL sonrasında ise her 50MB’ı 80TL
  olarak, tarife dahilindeki dakikaların bitmesi durumunda arama ve aranma 1TL/dk olarak, SMS
  haklarının bitmesi durumunda 0,7TL/SMS olarak ücretlendirilir. Her Şey Dahil Pasaport Dunya
  paketi olmadan yapılan yurt dışı internet, arama/aranma ve SMS kullanımlari standart yurt dışı
  internet, arama/aranma ve SMS ücretiyle ücretlendirilir.
  o Abonelerin yurt dışında kullanım yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla tarife girişinde yurt
  dışında kullanım (roaming) ve yurt dışını arama özelliği otomatik olarak açılmaktadır ve
  abonelere Her şey Dahil Pasaport Dunya seçeneği otomatik olarak tanımlanmaktadır. Her şey
  Dahil Pasaport Dunya seçeneğinin koşullarının sağlanmaması durumunda seçenek aktif
  olmayacaktır. Talep eden aboneler Her şey Dahil Pasaport seçeneğini iptal edebilirler.
  o Tarife dahilindeki yurtiçi heryöne dakikalar, aynı zamanda 23 Vodafone ülkesindeki özel servis
  numaraları harici tüm numaralar yönüne kullanılabilir. Vodafone ülkesi dışındaki yurt dışı
  aramalar veya Vodafone ülkesi yönüne yapılan paket aşımları standart yurt dışını arama
  tarifesiyle ücretlendirilir.
  o Redli 20 Plustarifesindeki Red Pass İletişim Paketi, Vodafone’un iletişim içerik sağlayıcılarla
  yaptığı anlaşmalara göre oluşturulan, içeriğini ve ücretlerini değiştirme/geliştirme hakkına
  sahip olduğu paketlerdir. Redli 20 Plustarifesindeki Red Pass İletişim Paketi Whatsapp ve
  Facebook Messenger uygulamalarında geçerlidir. Bu uygulamalar dışındaki iletişim içerik
  sağlayıcılarından yapılan internet kullanımı tarife kotasından düşecektir.
  o Whatsapp Sesli Arama ve Görüntülü Arama hizmetleri bu faydaya dahildir.
  o Facebook Messenger Sesli Arama ve Görüntülü Arama hizmetleri bu faydaya dahil değildir.
  o WhatsApp ve Facebook Messenger sohbet mesajları ve sohbet esnasındaki dosya, konum,
  fotoğraf, video vb. paylaşımı faydaya dahildir.
  o Vodafone’un yaptığı anlaşmalara göre oluşturulan, içeriğini ve ücretlerini
  değiştirme/geliştirme hakkına sahip olduğu paketlerdir. Red Pass Müzik Paketi Spotify
  Premium, Karnaval, Power App,Fenomen, Number1 uygulamalarında geçerlidir. Bu
  uygulamalar dışındaki müzik içerik sağlayıcılarından yapılan internet kullanımı tarife
  kotasından düşecektir.
  o Red Pass Müzik Paketinde Power App, Fenomen+, Karnaval,Spotify ve Number1 mobil
  uygulamalarında sunulan içerikler kapsama dahildir. Mobil uygulama ve internet sitelerinde
  sunulan televizyon kanalları (örneğin Power TV, Power Türk TV) ise radyo yayını değil
  televizyon yayını olduğu için bu içerikler Red Pass Müzik paketi kapsamında değildir.
  o Redli 20 Plus tarifesindeki Red Pass Sosyal Paketi, Vodafone’un sosyal medya içerik
  sağlayıcıları ile yaptığı anlaşmalara göre oluşturulan, içeriğini ve ücretlerini
  değiştirme/geliştirme hakkına sahip olduğu paketlerdir. Redli 20 Plus tarifesindeki Red Pass
  Sosyal Paketiniz Instagram, Facebook ve Twitter uygulamalarında geçerlidir. Bu uygulamalar
  dışındaki sosyal medya içerik sağlayıcılarından yapılan internet kullanımı tarife kotasından
  düşecektir.
  o Red Pass Sosyal paketindeki Facebook, Twitter ve Instagram uygulamaları üzerinden izlenilen
  videolar faydaya dahildir. Bu videolar link şeklinde, başka bir uygulamaya veya web sitesine
  yönlendiriyorsa bunlar paket kapsamında değildir ve tarifenin kotasından düşer.
  o Red Pass Sosyal paketlerinde reklam gösterimleri reklam sağlayıcıları tarafından yapıldığı için
  bu esnada kullanılan internet fayda kapsamında değildir ve kullanıcıların tarife kotasından
  düşer. Reklam gösterimlerinde kullanılmak üzere tarifenin her yöne internet kotasına ek 250
  MB’lık hediye ekstra internet paketi koruma amaçlı her ay Redli 20 Plus tarifesi abonelerine
  tanımlanacaktır.
  o Kotadan Düşmeyen Red Pass Video Paketi, Vodafone’un video içerik sağlayıcılarıyla yaptığı
  anlaşmalara göre oluşturulan, içeriğini ve ücretlerini değiştirme/geliştirme hakkına sahip
  olduğu pakettir. Red Pass Video Paketi Youtube,izlesene ve BluTv uygulamaları kapsamında
  tarifenin internet kotasından düşmeden kullanım yapılabilmesini sağlar. Bu uygulamalar
  dışındaki video içerik sağlayıcılarından yapılan internet kullanımı tarife kotasından düşecektir.
  o Red Pass Sosyal ve Red Pass Video paketlerinde reklam gösterimleri reklam sağlayıcıları
  tarafından yapıldığı için bu esnada kullanılan internet fayda kapsamında değildir ve
  kullanıcıların tarife kotasından düşer. Reklam gösterimlerinde kullanılmak üzere tarifenin her
  yöne internet kotasına ek 250 MB’lık hediye ekstra internet paketi koruma amaçlı her ay Redli
  20 Plus tarifesi abonelerine tanımlanacaktır.
  avatar
  14.10.2020 - 14:45