devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

şizofrenide kötü prognostik faktörler

  1. psikoz, gerçeği değerlendirmede bozukluk, sanrı, varsanı, bilişsel işlevlerde bozulma ve garip davranışların görüldüğü bir semptomlar kümesidir. psikotik bozuklukları bir spektrum olarak kabul etmek gerekir. Bu spektrumda en sık şizofreni görülür. Şizofreni diğer birçok psikiyatrik bozuklukta olduğu gibi çocukluk ve ergenlik döneminde başlayabilir. Hastalık 18 yaşından önce başladığında erken başlangıçlı şizofreni (ebş), 13 yaş öncesinde başladığında ise çok erken başlangıçlı şizofreni (çebş) olarak adlandırılır. amerikan psikiyatri pirliği (apa)'ne göre şizofrenin prevalansı %0,3-0,7'dir. Klinik görünümü oldukça heterojendir. Şizofrenik bozukluk yıkımla giden, kötü seyirli ve geri dönüşsüz kronik bir hastalıktır. çok erken başlangıçlı şizofreni ve erken başlangıçlı şizofreni'nin prognozunu değerlendiren az sayıda çalışma mevcuttur. Hastalığın 13 yaşından önce başlaması olumsuz gidiş ile bağlantılıdır. çocukluk çağı psikozlarında premorbid özellikler hastalığın gidişi ile ilişkilidir. Bunun dışında genetik yatkınlık, komorbid psikopatolojiler, tedavisiz geçen sürenin uzunluğu, sinsi başlangıç gibi faktörlerin prognozu olumsuz yönde etkilediği belirtilmektedir.
    avatar
    08.10.2020 - 03:00