devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

fakültatif anaerobik bakteri

  1. Oksijenin varlığında veya yokluğunda hayatta kalabilen anaerobik bakteri. misalen: listeria monocytogenes
    avatar
    27.09.2020 - 22:29