devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

terbisil 250 mg tablet

 1. İlacın Etken Maddesi terbinafin hidroklorür‘ dür. TERBİSİL 250 mg Tablet, mantarların büyümelerini ve çoğalmalarını engelleyen bir ilaçtır. TERBİSİL, ayak mantarı ( tinea pedis), tırnak mantarı ( tinea unguium), ağız mantarı veya boğaz mantarı, iç organlarda görülen mantar hastalıkları; saçkıran, saçlı derinin mantar hastalığı ( tinea kapitis); genellikle boyun, göğüs, kolların üst kısımları ve sırtta görülen beyazdan pembeye veya bronz renkten kahverengiye kadar değişen renklerdeki lekeler ve hafif pullanma ile belirgin mantar enfeksiyonu ( tinea versicolor); gövde, kol, ve bacaklarda görülen halka şeklinde iltihaplı, kaşıntılı, kızarık, yüzeyden kabarık lezyonlar ile belirgin vücut mantarı ( tinea korporis); kasık bölgesinde, uylukların iç kısımlarında ve kalçada ortaya çıkan kırmızı ya da kahverengi lekeler, kaşıntı, yanma hissi, soyulma ile belirgin kasık mantarı ( tinea kruris) tedavisinde ve enfeksiyon olan bölgedeki şiddet ve genişlikle ilgili olarak ağızdan ilaç alımının gerektiği durumlarda kullanılır.
  avatar
  11.09.2020 - 13:12
 2. 14'lük ve 28'lik tablet formları vardır.
  (bkz: terbisil 250 mg 14 tablet)
  (bkz: terbisil 250 mg 28 tablet)
  avatar
  11.09.2020 - 13:20
 3. KULLANMA TALİMATI
  TERBİSİL® 250 mg tablet
  Ağızdan alınır.

  • Etkin madde: Her tablette 250 mg terbinafin baza eşdeğer terbinafin hidroklorür bulunur.
  • Yardımcı maddeler: Kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, h idroksipropil metil selüloz, mikrokristalize selüloz ve sodyum nişasta glikolat.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice
  okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:
  1. TERBiSiL® nedir ve ne için kullanılır?
  2. TERBiSiL®’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. TERBiSiL® nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. TERBiSiL® ’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

  1. TERBiSiL® nedir ve ne için kullanılır?
  TERBiSiL® , 14 ve 28 tabletten oluşan blister ambalajlarda sunulur. Tabletler, beyaz ya da sarımsı beyaz renkli, yuvarlak, hafif bikonveks tabletler şeklindedir. Tabletlerin bir yüzü çentikli olup 25T logosu bulunmaktadır.
  TERBiSiL® tablet, antifungal ajanlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna ait etkin madde terbinafin hidroklorür içermektedir.
  TERBiSiL® tablet, el ve ayak tırnaklarındaki mantar enfeksiyonlarının ayrıca derideki maya enfeksiyonlarının, kafa derisi ile saçtaki, kasıklardaki ve diğer vücut bölgelerindeki ve ayaklardaki tinea (Mantar) ( atlet ayağı) enfeksiyonlarının tedavisinde de kullanılır.
  Ağızdan alındığında, terbinafin enfeksiyon yerinde mantarları öldürecek ya da üremelerini durduracak kadar yüksek düzeylere ulaşır.

  2. TERBiSiL® ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  TERBiSiL® ’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
  Eğer:
  • TERBiSiL®’e ya da TERBiSiL® ’in bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı
  maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz (Aşırı duyarlılığınız) varsa.
  • Geçmişte yaşadığınız veya şu anda mevcut olan karaciğere ilişkin sağlık sorunlarınız
  varsa.
  • Herhangi bir böbrek probleminiz varsa

  TERBiSiL®’i aşağıdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ
  Eğer:
  • Başka ilaçlar kullanıyorsanız (Bakınız: Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı).
  • Eğer açıklanamayan inatçı bulantı, kusma, karın ağrısı, iştah kaybı, alışılmadık yorgunluk yaşarsanız; cildinizde ya da gözlerinizin akında sararma, idrar renginizde koyulaşma ya da dışkı renginde açılma fark ederseniz (Karaciğer problemlerinin belirtileri). Doktorunuz, TERBiSiL® ile tedavi başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyonunuzu takip etmek amacıyla kan testleri yapabilir. Anormal test sonuçları durumunda sizden TERBiSiL® ’i bırakmanızı isteyebilir.
  • Ciltte döküntü, kızarıklık, dudaklar, gözler ya da ağızda kabarcıklar, ciltte soyulma gibi cilt problemleri, ateş (Ciddi cilt reaksiyonlarının olası belirtileri), spesifik bir beyaz kan hücresinin yüksek düzeyde olması nedeniyle deri döküntüsü ( eozinofili) gibi sorunlar yaşarsanız.
  • Eğer, deride kalınlaşmış kırmızı/gümüşi lekeler ( psoriyazis) ya da yüzde deri döküntüsü, eklem ağrısı, kas rahatsızlığı ve ateşiniz (Kutanöz ve sistemik lupus eritematozus) varsa veya bunları deneyimlerseniz.
  • Eğer güçsüzlük, beklenmedik kanama, morarma ya da sık tekrarlayan enfeksiyon
  yaşarsanız (kan bozukluklarının belirtileri).
  • Başka bir ilaç alıyorsanız ya da kısa zaman önce aldıysanız, bu kullanma talimatındaki “Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” kısmına bakınız.
  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
  doktorunuza danışınız.

  TERBiSiL®’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
  TERBiSiL® tablet aç veya tok karnına alınabilir.

  Hamilelik
  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  Doktorunuz gebelik sırasında TERBiSiL® almanın potansiyel risklerini sizinle tartışacaktır.
  Hamile iseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz.
  Eğer doktorunuz tarafından spesifik olarak önerilmemişse gebelik sırasında TERBiSiL®
  almamalısınız.
  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
  danışınız.

  Emzirme
  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  Bebeğiniz anne sütü aracılığıyla terbinafine maruz kalacağı için, TERBiSiL® kullanırken
  emzirmemelisiniz. Bu, bebeğinize zarar verebilir.

  Araç ve makine kullanımı
  TERBiSiL® tablet kullanırken kendinizi sersemlemiş hissederseniz, araç ya da makine
  kullanmamalısınız.

  TERBiSiL®’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
  TERBiSiL®’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
  Eğer:
  • Bulaşıcı hastalıkların tedavisi için kullanılan ve antibiyotikler olarak adlandırılan bazı ilaçlar (Örneğin; rifampisin),
  kafein,
  • Duygudurum bozukluklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ( trisiklik antidepresanlar, sınıf 1A, 1B ve 1C dahil olmak üzere seçici serotonin yeniden alım inhibitörleri, monoamin oksidaz inhibitörleri tip b, desipramin gibi bazı antidepresanlar),
  • Düzensiz kalp ritminin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ( propafenon, amiodaron gibi bazı antiaritmikler),
  • Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ( metoprolol gibi bazı betablokerler),
  • Mide ülserlerinin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Örneğin; simetidin).
  • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Örneğin; flukonazol, ketokonazol)
  öksürük tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Örneğin; dekstrometorfan)
  • Transplante edilen (Nakledilen) organların reddini önlemek için vücudunuzun bağışıklık sitemini kontrol etmek amacıyla kullanılan siklosporin adlı bir ilaç,
  • Kan sulandırıcı bir ilaç olan varfarin kullanıyorsanız, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  3. TERBiSiL® nasıl kullanılır?
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
  Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız. TERBiSiL® ’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz.

  Yetişkinler:
  Normal doz günde bir kere 250 mg’lık bir tablettir.
  Çocuklar:
  2 yaş altındaki çocuklarda TERBiSiL® ile herhangi bir deneyim yoktur (Genellikle 12 kg’ın altı).
  2 yaş ve üzerindeki çocuklarda dozaj vücut ağırlığına bağlıdır.
  20 ila 40 kg arası çocuklar 125 mg günde bir kere (1/2 tablet TERBiSiL®) 40 kg’ın üzerindeki çocuklar 250 mg günde bir kere (1 tablet TERBiSiL®)

  TERBiSiL® ne zaman alınmalıdır?
  Her gün aynı saatte tablet almak ilacı ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

  TERBiSiL® ne kadar süre kullanılmalıdır:
  Bu, gelişen enfeksiyonun türüne, ne kadar şiddetli olduğuna ve vücudunuzun hangi bölgesini etkilediğine bağlı olacaktır. Doktorunuz size tabletleri tam olarak ne kadar süre kullanmanız gerektiğini söyleyecektir.

  Normal tedavi süresi şöyledir:
  ayaklardaki mantar hastalığı ( tinea) enfeksiyonlarında (Atlet ayağı), TERBiSiL® tablet genellikle 2 ila 6 hafta kadar kullanılır.

  Kasıklardaki ve diğer vücut bölgelerindeki mantar (Tinea) hastalığı ve (gbkz:maya
  enfeksiyonları)nda, TERBiSiL® tablet genellikle 2 ila 4 hafta kullanılır.

  Tablet(ler)inizi her gün almanız ve doktorunuz söylediği sürece almaya devam etmeniz
  önemlidir. Bu, enfeksiyonun tamamen iyileşmesini sağlayacak ve tabletleri almayı bıraktıktan sonra yineleme olasılığını azaltacaktır.

  Saç ve kafa derisi enfeksiyonları:
  Saç ve kafa derisinin mantar hastalığı (Tinea) enfeksiyonları için normal tedavi süresi 4 haftadır.

  Tırnak enfeksiyonları:
  Tırnaktaki mantar enfeksiyonları genellikle derideki mantar enfeksiyonlarından daha uzun bir sürede iyileşir. Çoğu tırnak enfeksiyonu için, TERBiSiL® tabletlerin 6 ila 12 hafta alınması gereklidir.

  El tırnaklarındaki enfeksiyonlar:
  Tedavi süresi: çoğu vakada 6 hafta yeterlidir.

  Ayak tırnaklarındaki enfeksiyonlar:
  Tedavi süresi: çoğu vakada 12 hafta yeterlidir.

  Yetersiz tırnak büyümesi gözlenen bazı hastalar daha uzun süreli tedaviye gereksinim
  duyabilir. Doktorunuz bu konuyu sizinle görüşecektir.

  Uygulama yolu ve metodu:
  TERBiSiL® tablet yalnızca ağız yoluyla kullanılır. TERBiSiL® ’i yemeklerle ya da aç karnına alabilirsiniz. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

  Enfeksiyonun iyileşmesine yardımcı olmak ve tekrarlamasını önlemek için alabileceğiniz bazı önlemler vardır. Örneğin, enfeksiyonlu alanları kuru ve serin tutabilir ve enfeksiyonlu alanla (alanlarla) doğrudan temas eden giysileri her gün değiştirebilirsiniz.

  Değişik yaş grupları:
  Çocuklarda ve ergenlerde (2 yaş ila 17 yaş arasında) kullanımı:
  TERBiSiL® tablet ergenlerde ve 2 yaş ve üzeri çocuklarda kullanılabilir. Hasta büyüdükçe doktor dozu ayarlayacaktır.

  TERBiSiL® tabletin 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir; çünkü bu
  yaş grubunda deneyim yoktur.

  Yaşlılarda kullanımı (65 yaş ve üzeri):
  65 yaş ve üzerindeyseniz, daha genç yetişkinlerle aynı dozda TERBiSiL® tablet alabilirsiniz. Bu yaş grubundaki hastalar olası karaciğer veya böbrek bozukluğu olasılığı açısından değerlendirilmelidir. Bu yaş grubunda hastalara TERBiSiL® tablet reçete ederken, önceden mevcut bir karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olabileceği akılda tutulmalıdır.

  Özel kullanım durumları:
  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
  Geçmişte yaşadığınız veya şu anda mevcut olan karaciğere ilişkin sağlık sorunlarınız veya herhangi bir böbrek probleminiz varsa TERBiSiL® kullanılması önerilmemektedir.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Doktorunuz TERBiSiL® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü TERBiSiL® tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  Eğer TERBiSiL® ’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa
  doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TERBiSiL® kullandıysanız TERBiSiL® ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Kazayla doktorunuzun size söylediğinden daha fazla tablet aldıysanız, hemen tavsiye için doktorunuzu veya hastaneyi arayınız. Tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir. Başka birisi ilacınızı kazara aldıysa da aynı durum geçerlidir. TERBiSiL® tabletin aşırı dozundan kaynaklanabilecek belirtiler arasında baş ağrısı, bulantı, mide ağrısı ve baş dönmesi yer almaktadır.

  TERBiSiL® ’i kullanmayı unutursanız
  Bir sonraki TERBiSiL® alma zamanına 4 saatten daha uzun süre varsa, hatırladığınızda
  tablet(ler)inizi hemen alınız. Aksi takdirde, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu normal
  zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TERBiSiL® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
  TERBiSiL® tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.
  Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.

  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  Tüm ilaçlar gibi, TERBiSiL® ’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
  etkiler olabilir.

  TERBiSiL® ’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:
  Aşağıdakilerden biri olursa TERBiSiL® ’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
  doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • TERBiSiL® nadiren karaciğer problemlerine yol açabilir ve bu problemler çok seyrek
  durumlarda ciddi olabilir.
  • Çok seyrek yan etkiler arasında bazı kan hücresi türlerinde azalma, otoimmün (Vücudun bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum) bir hastalık ( lupus) ya da şiddetli alerjik reaksiyonlar da dahil olmak üzere ciddi deri reaksiyonları yer almaktadır.
  • Kan damarlarında iltihap, pankreas iltihabı ya da kas hücrelerinde ölüm.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TERBiSiL®’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.
  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
  en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
  açıklanamayan sürekli bulantı, mide problemleri, iştah kaybı ya da anormal yorgunluk ya da güçsüzlük gibi belirtiler.
  deride sararma ya da göz akında sararma; idrar renginin koyulaşması ya da açık renkte dışkılama ( karaciğer problemlerinin olası işaretleri).
  ateş ve titreme, enfeksiyonlar nedeniyle boğaz ağrısı veya ağız ülserleri ve güçsüzlük yaşarsanız ya da daha sık enfeksiyona yakalanıyorsanız.
  • Beklenmedik kanama ya da morluk oluşumu (Belirli kan hücresi tiplerinin düzeyini
  etkileyen hastalıkların olası işaretleri).
  nefes almada güçlük, sersemlik, özellikle yüz ve boğazda şişme, sıcak basması, kramplı karın ağrısı ve bilinç kaybı, eklem ağrısı, katılık, deri döküntüsü, ateş ya da lenf nodlarında şişme/ lenf nodlarında büyüme gibi semptomlar ( şiddetli alerjik reaksiyonların olası işaretleri).
  • Deri döküntüsü, ateş, kaşıntı, *, cilt altında morumsu-kırmızı lekeler ( kan damarı iltihabının olası işaretleri).
  deri döküntüsü, deride kızarıklık, dudaklar, gözler ve ağızda kabarıklıklar, ciltte soyulma
  • gibi deri problemleri ve ateş geliştirirseniz.
  midenin üst kısmında sırta yayılan şiddetli ağrı deneyimlerseniz ( pankreas iltihabının olası işaretleri).
  açıklanamayan kas zayıflığı ve ağrısı ya da koyu (Kırmızı-kahverengi) renkli idrar ( kas hücresi ölümlerinin olası işaretleri).

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
  Çok yaygın :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
  Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  Seyrek :1.000 hastanın birinden az görülebilir.
  Çok seyrek :10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  Çok yaygın:
  baş ağrısı,
  bulantı,
  • Hafif mide ağrısı,
  • Yemeklerden sonra mide rahatsızlığı ( mide ekşimesi),
  ishal,
  • Karında şişme veya şişkinlik ( midede doluluk hissi),
  iştah kaybı,
  • Deri döküntüleri (Kaşıntılı),
  • Eklem ağrısı ve kas ağrısı.

  Yaygın:
  duygudurum bozukluğu (Depresyon),
  • Tat alma hissinde bozukluk veya kayıp,
  baş dönmesi,
  • Göz bozukluğu,
  • Yorgunluk.

  Yaygın olmayan:
  • Ciltte, mukozal dokularda veya tırnak yataklarında anormal bir solukluk,
  • Olağandışı yorgunluk ya da güçsüzlük veya zorlanma durumunda nefes darlığı
  ( eritrositlerin düzeyini etkileyen bir hastalığın olası işaretleri),
  anksiyete,
  ciltte karıncalanma, uyuşma veya duyarlılıkta azalma,
  cildin güneşe duyarlılığında artma,
  • Kulaklarda gürültü (Örneğin ıslık sesi),
  ateş,
  kilo kaybı.

  Seyrek:
  • Gözlerde veya ciltte sarılık (Karaciğer problemleri) anormal karaciğer fonksiyonu test sonuçları.

  Çok seyrek:
  • Belirli kan hücresi tiplerinde azalma,
  • Lupus (Bağışıklık sisteminin bir hastalığı),
  • Şiddetli cilt reaksiyonları,
  • Alerjik reaksiyonlar,
  • Sedef hastalığına benzeyen deri döküntüleri ( gümüşi renkte döküntü),
  • Sedef hastalığının kötüleşmesi,
  • Pullanma ve soyulma ile birlikte deri döküntüsü,
  • Saç kaybı.

  Aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir:
  • Şiddetli alerjik reaksiyonlar veya enfeksiyonlar,
  • Kan damarlarında iltihap,
  • Koku duyusunda kalıcı azalma gibi koku alma bozuklukları,
  koku alma yeteneğinde azalma,
  bulanık görme, görme keskinliğinde azalma,
  • Pankreas iltihabı,
  • Spesifik bir beyaz kan hücresi tipinin yüksek düzeyde olması nedeniyle deri döküntüsü,
  kas hücresi ölümü,
  • Grip benzeri belirtiler (Örneğin yorgunluk, titreme, boğaz ağrısı, eklem ya da kas ağrıları),
  • Bir kas enziminin kandaki miktarının artması ( kreatin fosfokinaz).
  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
  doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  5. TERBiSiL®’in saklanması
  TERBiSiL®’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
  Işıktan koruyarak saklayınız.
  30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TERBĐSĐL®’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TERBiSiL®’i kullanmayınız.

  ruhsat sahibi: santa farma ilaç san. a.ş.
  Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-iSTANBUL
  Tel: (+90 212) 220 64 00
  Fax: (+90 212) 222 57 59
  Üretim Yeri: Santa Farma ilaç Sanayii A.Ş.
  Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-iSTANBUL
  Tel: (+90 212) 534 79 00
  Fax: (+90 212) 521 06 44 ve
  PharmaVision San. ve Tic. A.Ş.
  Davutpaşa Caddesi No:145 34010 Topkapı-istanbul
  Tel: (+90 212) 482 00 00
  Fax: (+90 212) 482 00 31
  Bu kullanma talimatı 23.09.2013 tarihinde onaylanmıştır.
  avatar
  27.09.2020 - 20:13