devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. helmintlere karşı kullanılan ilaçlardır.

  helmintler üç grupta incelenir:
  1. nematodlar 2. sestodlar 3. trematodlar


  nematodlara karşı kullanılan ilaçlar:
  mebendazol:
  levamizol:
  albendazol:
  tiabendazol:
  piperazin:
  pirantel pamoat:

  filaryalara karşı kullanılan ilaçlar:
  ivermektin
  dietilkarbamazin sülfat

  sestodlara karşı kullanılan ilaçlar:
  prazikuantel:
  diklorofen:
  niklozamid:
  mebendazol:
  avatar
  02.11.2018 - 16:04