devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

betahistin dihidroklorür

 1. betaserc ve vasoserc gibi ilaçların etken maddesidir.

  baş dönmesi, vertigo ve meniere hastalığında hastaya yardımcı olur.  Betahistinin etki mekanizması kısmen anlaşılmıştır. Hayvan çalışmaları ve insan verilerinin desteklediği bir çok hipotez mevcuttur:

  • Betahistin histaminerjik sistemi etkiler:

  Betahistin nöronal dokuda da kısmi histamin 1 reseptör agonisti ve histamin 3 reseptör antagonisti olarak davranır. hisamin 2 reseptör aktivitesi ihmal edilebilir düzeydedir. Betahistin histamin döngüsü ve salınımını presinaptik h3-reseptörlerini bloke ederek ve h3-reseptörünün down regülasyonuna yol açarak artırır.

  • Betahistin beynin tümünde olduğu gibi koklear bölgeye de kan akımını artırabilir: Hayvanlarda yapılan farmakolojik testler iç kulakta stria vaskularis kan dolaşımında düzelme olduğunu göstermiştir; muhtemelen iç kulaktaki mikrosirkülasyonda prekapiller sfinkterlerin gevşemesine bağlıdır. Betahistinin insanda serebral kan akımını artırdığı da gösterilmiştir.

  • Betahistin vestibular kompansasyonu kolaylaştırır:

  Betahistin hayvanlarda unilateral nörektomi ardından vestibular iyileşmeyi, merkezi vestibular kompansasyonu artırıp kolaylaştırarak hızlandırır; bu etki histamin döngüsü ve salınımında artış ile karakterize olup h3 reseptör antagonizmi ile gerçekleştirilir. insanlarda vestibular nörektomi sonrasında iyileşme süresi de betahistin ile kısalmıştır.

  • Betahistin vestibular nükleuslarda nöronal ateşlemeyi değiştirir:

  Betahistinin, lateral ve medial vestibular nükleuslardaki nöronlarda spike oluşumunu doza bağlı olarak baskılama etkisinin olduğu da bulunmuştur.

  Hayvanlarda gösterildiği gibi farmakodinamik özellikler betahistinin vestibular sistemdeki terapötik yararına katkıda bulunabilir.
  avatar
  25.10.2018 - 18:36