devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. muhtemelen insan değildir.

  →Kromozomlar; otozomlar ve gonozomlar olmak üzere iki gruba ayrılır.

  ** Otozomlar ( vücut kromozomları):

  →Cinsiyet haricindeki karakterlerin, belirlenmesinden sorumlu olan genleri taşıyan kromozomlardır.

  Örnek: saç rengi, göz rengi, kan grubu...

  ** Gonozomlar ( cinsiyet kromozomları):

  →Cinsiyetin belirlenmesinden sorumlu olan genleri taşıyan kromozomlardır.

  →Gonozomlar; X ve Y olmak üzere iki gruba ayrılır.

  →İnsanlardaki gonozomlar dişilerde: XX, erkeklerde: XY' dir.

  Örnek:

  →İnsanlarda 46 kromozom bulunur.

  Dişi bireyin kromozom formülü (2n): 44 + XX

  Yumurtanın kromozom formülü (n): 22 + X

  Erkek bireyin kromozom formülü (2n): 44 + XY

  Spermin kromozom formülü (n): ( 22 + X) ve ( 22 + Y)

  Örnek: 2n = 80 kromozomlu bir canlı türünün, bireylerinin ve bunların oluşturacağı üreme hücrelerinin kromozom formüllerini yazalım.

  Dişi bireyin kromozom formülü (2n): 78 + XX

  Yumurtanın kromozom formülü (n): 39 + X

  Erkek bireyin kromozom formülü (2n): 78 + XY

  Spermin kromozom formülü (n): (39 +X) ve (39 +Y)

  * kromozomlarda ayrılmama:

  →Kromozomlarda ayrılmama; otozomlarda ayrılmama ve gonozomlarda ayrılmama olmak üzere iki gruba ayrılır.

  **Otozomlarda ayrılmama:

  mayoz bölünmenin anafaz 1 evresinde, 21. homolog kromozom çiftinin ayrılmaması sonucunda oluşur.

  →Bunun sonucunda; (n - 1) ve (n +1) kromozom sayısına sahip olan, üreme hücreleri (gamet) oluşur.

  →(n +1) kromozomlu bir gametin, normal bir gamet ile birleşmesi sonucunda; (2n + 1) kromozomlu bireyler oluşur.

  → Oluşan bu bireylere; down sendromu ( mongolizm) denir.

  45 + XX ve 45 + XY -----------> Mongolizm ( down sendromu):

  Kısa boylu insan, kısa boyunlu insan, kilolu insan, çekik gözlü insan, kısır insan ve zeka özürlü insanlardır.  ** Gonozomlarda ayrılmama:

  →Gonozomlarda ayrılmama; dişi genozomlarında ayrılmama ve erkek gonozomlarında ayrılmama olmak üzere iki gruba ayrılır.

  *** dişi gonozomlarında ayrılmama:

  mayoz bölünmenin anafaz 1 evresinde, X gonozomlarının ayrılmaması sonucunda oluşur.

  →Bunun sonucunda; (n - 1) ve (n +1) kromozom sayısına sahip olan üreme hücreleri (gamet) oluşur.

  →Bu gametlerin, normal bir gamet ile birleşmesi sonucunda; (2n - 1) ve (2n + 1) kromozomlu bireyler oluşur.

  44 + X0 ----------> turner dişi:

  →Kısa boylu, kalın boyunlu, genellikle kısır bireylerdir.
  →Zeka düzeyleri genellikle normaldir.
  →Bazılarında zeka geriliği görülür.

  44 + XXX --------> süper dişi:

  →Genellikle kısır bireylerdir.
  →Zeka geriliği görülür.

  44 + XXY---------> klenifelter erkek:

  →Zayıf, uzun boylu, kısır bireylerdir.
  →Zeka geriliği görülür.

  *** erkek gonozomlarında ayrılmama:

  mayoz bölünmenin anafaz 2 evresinde, Y kromozomunun kardeş kromatidinin ayrılmaması sonucunda oluşur.

  → Bunun sonucunda, 2 tane Y gonozomu taşıyan; (n+1) kromozomlu bir sperm hücresi oluşur.

  →Bu hücrenin, normal kromozom sayısına sahip bir yumurta ile birleşmesi sonucunda; (2n+1) kromozom sayısına sahip olan bir erkek birey oluşur.

  44 + XYY --------> süper erkek:

  →Uzun boylu ve gelişmiş vücutlu bireylerdir.

  zeka geriliği görülür.

  (bkz: mitoz bölünme)

  (bkz: mayoz bölünme)
  avatar
  16.10.2018 - 12:57