devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. 1885 senesinde idaho'da dünya'ya gelmiş ve 1972 senesinde venedik'te hayatını kaybetmiş olan amerikalı şair, çevirmen ve eleştirmendir.

  pound şiirinde genellikle yüzeysellikten kaçınarak , imgeleri farklı bir boyuta taşıyarak yazmış, özellikle yazdığı dergilerde genç ve başarılı şairleri tanıtmasıyla ün salmıştır.

  pekçok kez yurtdışında seyahatlerde bulunmuş ve bu seyahatlerde şair ve yazarlarla arkadaşlık kurmuş, bu ilişkiler sayesinde düşünce dünyasını geliştirmiştir.

  etkilendiği şairler sayesinde imgeci bir şair olarak yazmaya devam etmiştir. özellikle t. s. eliot ile bütünleşmiş ve onun modernizminden oldukça etkilenmiş bu da şiirlerinde gözükmüştür.

  daha sonra italya'da yaşamaya başlamış ve dönemin faşist ideolojisinden oldukça etkilenmiş ve bir numaralı mussolini destekçilerinden biri olmuştur. bunun yanı sıra dönemin amerika başkanı franklin roosevelt'i ağır bir şekilde eleştiren yazılar yazmış ve 1941-1945 arası roma radyosundaki konuşmalarında yerden yere vurmuştur. bundan dolayı vatan haini ilan edilmiş ve yakalanıp akıl hastanesine kapatılmıştır.

  ardından özel bir af ile serbest bırakılmış ve yaşamının sonuna kadar venedik'te yaşamıştır.

  en büyük eseri olan. kantolar'da farklı dillerden çevirdiği şiirlerden çok etkilendiği gözükmüştür.

  şiirlerinde her zaman demesek de çoğu zaman politik konulara değinmiş , yaşam mücadelesini özetlemiştir.

  ezra pound hakkında sayfalarca yazı yazsak kafi gelmeyeceği için şairin biyografisini yazan alec marsh'ın ezra pound adlı eserinden kendisini daha iyi bir şekilde tanıyıp anlayabileceğimizi belirtiyorum.