devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. Örgüt iklimi, örgüte kimliğini kazandıran, görevlilerin davranışlarını etkileyen ve onlar tarafından algılanan, örgüte egemen olan özellikler dizisidir. Her kurumun kendine özgü bir kişiliği vardır. İşte bu kişilik örgütsel iklimdir. Kişilik birey için ne ise, iklim de birey için odur.
  Örgütsel iklim ve örgütsel kültür arasında bazı farklılıklar vardır. İklim iş görenlerin davranışsal ve tutumsal özelliklerini sergilemektedir. İklim daha çok deneysel ve dış gözlemlere dayanmaktadır. Kültür ise, daha çok örgütün görünen ögelerini ortaya koymaktadır.
  Örgütsel kültür, temel grupsal değerleri ve mesajları kapsar. Grup üyelerine mecazi ve paylaşılmış örgütsel düşünce ve duyguları sunar. Bu durum örgütün dışındakiler tarafından kolayca anlaşılmaz.
  Kavram olarak örgütsel kültür ve iklim arasında farklılık olmakla birlikte yakın bir ilişki de bulunmaktadır. Kültür ve iklimin örgütün temel değerleri ve normları üzerinde büyük etkisi vardır. Örgütsel kültür, eylemlerde süreklilik ve örgütsel davranışlarda uyum sağlar. Bu da örgütsel iklimin ortaya çıkmasına neden olur.
  avatar
  08.08.2018 - 17:38
 2. Örgütsel iklim, örgütün nesnel özelliklerinin örgüt üyeleri tarafından algılanmasını temsil eder. Örneğin, örgütün boyutu nesnel, ancak çalışanın bu konudaki düşünceleri özneldir. İşte bu, örgütsel iklim ile belirginleşen nesnel özelliklerin algılanmasıdır.
  avatar
  08.08.2018 - 17:39
 3. Örgütsel iklim, organizasyonun kişiliği olarak da düşünülebilir. Çünkü örgütsel iklim çalışan-örgüt-çevresi arasındaki ilişkileri belirler. Örgüt ve çalışan arasındaki çelişkileri gidererek iletişimi etkinleştirir.
  avatar
  08.08.2018 - 17:39
 4. Örgütün coğrafi konumu, fiziksel yerleşimi ve örgütsel büyüklüğü örgüt iklimini etkilemektedir
  avatar
  08.08.2018 - 17:40