devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. KURAN'daki Problemler

  1. Köleliği yasaklamıyor. (Bakara: 177-221), (Nisa: 24-25-36-92), (Maide: 89), (Tevbe: 60), (Nahl: 71-75), (Muminun: 5-6), (Nur: 33-58), (Ahzab: 26-50-52-55), (Mucadele: 3), (Mearic: 29-30), (İnsan: 8 ), (Beled: 12-13), (Rum: 28)
  2. Kadını dövmeyi emrediyor. (Nisa: 34)
  3. Dünyayı düz olarak tasvir ediyor. (Hicr: 15), (Ra’d: 3), (Kaf: 7), (Gâşiye: 20), (Şems: 6), (Naziat: 30), (İnşikak: 3), (Bakara: 22), (Nede: 6-7), (Zariyat: 48)
  4. Ayetlerde konuşanın kim olduğu belli değil. 3 ayrı özne var; Ben (Muhammed), O (Allah), Biz. (Hud: 2), (Zariyat: 51), (En’am: 114), (Hicr: 9), (Tekvir: 19-20), (Ahzab: 56) ???
  5. Spermin testiste oluştuğunu bilmiyor. (Tarık: 7)
  6. Her canlıyı çift yarattık diyor, bakterilerden haberi yok. (Zariyat: 49)
  7. Güneşin çamura battığını iddia ediyor. (Kehf: 86)
  8. Yıldızlar şeytanın atış tanesi diyor. (Mulk: 5)
  9. Kutuplar yok. En kuzey ve en güneyde oruç nasıl tutulabilir, bir malumat yok. (Bakara: 187)
  10. Milyonlarca yıl hüküm sürmüş dinozorlar yok ama deveden bahsediyor! (Gaşiye: 17)
  11. İnsansı canlılar olan Neanderthal yok ama olmayan melekler, şeytanlar ve cinler var. (Bakara: 102), (En’am: 8-9), (A’raf: 20)
  12. Beyin kelimesi yok. Beyin yerine düşünme organı olarak kalp anlatılıyor. (Muhammed: 24), (A’raf: 179), (Hacc 46), (Ali İmran: 119)
  13. Mirasta adaletsiz. (Nisa:11-12)
  14. Şahitlikte kadın ve erkeği bir tutmuyor. (Bakara: 228-282)
  15. Sadece Arap kavmi için yazılmıştır. (Fussilet: 44), (Yusuf: 2), (Şuara: 198-199), (Enam: 92)
  16. Peygamberin seks sırası anlatılıyor. (Ahzab: 51)
  17. Birçok ayet birbirini yalanlıyor. İlk müslümanın Muhammed, Musa ve İbrahim olduğuna dair ayrı ayrı ayetler var. Hangisi belli değil. (A’raf: 143), (En’am: 163), (Ali İmran: 67)
  18. El, ayak kesme, sopayla dövme gibi akıl almaz ceza yöntemleri öneriyor. (Maide: 33-38)
  19. Kelle kesmeyi emrediyor. (Muhammed: 4)
  20. Nerede bulursanız öldürün diyor. (Bakara: 191)
  21. Sadece Muhammed'e özel kadınlar listesi var. Müminlere 4 kadın, Muhammed'e sınır yok. (Ahzab: 50)
  22. Kadının cariye olmasına onay veriyor. (Mearic: 30), (Nisa: 24-25), (Muminun: 6), (Nur: 33)
  23. Ayetlerin bazılarında anlatım bozuklukları var. Haram davranışları sayarken "anne babaya iyilik edin" gibi pozitif cümleler var. ???
  24. Anlayasınız diye Arapça indirdik deniliyor. Arapça evrensel değil. (Yusuf: 2)
  25. "Mekke ve civarı için indirdik" diyen ayet de var evrensel diyen de... Kuran evrensel değil KAVİMSELDİR. (En’am: 92)
  26. Peygamberin öz amcası Ebu Leheb'e beddua ve hakaretler var ve bu namaz suresi... (Tebbet: 1-5)
  27. Peygamberin evinden misafir kovma ayeti var. (Ahzab: 53)
  28. Peygamber evlatlığı Zeyd'in karısını koynuna alabilsin diye ayet var. (Ahzab: 37)
  29. Evlenme yaşı için sınır yok. ???
  30. Sınırsız cariye helal. (Muminun: 6), (Nur: 32-33), (Ahzab: 50-52-55), (Mearic: 30)
  31. Ayetleri sorgulamayın diye ayet var. (Maide: 101)
  32. Dünyada haram ettiği zina ve içkiyi ahirette ödül olarak anlatıyor. (Bakara: 219), (Maide: 90-91), (Yunus: 4), (Nahl: 67), (Bakara: 25), (Ali İmran: 15), (Duhan: 54), (Tur: 20), (Rahman: 72), (Vakıa: 23), (Nebe: 33-34)
  33. Eşcinselleri lanetliyor. (Nisa: 15-16), (Araf: 80-81), (Hicr: 71), (Şuara: 165), (Neml: 55)
  34. Gayrimüslimlerin cennete girebileceği de söylenirken, başka ayette tam zıttı söyleniyor. (Bakara: 62), (Maide: 69), (Nur: 39), Hu: 15-16), (Tevbe: 17)
  35. Namazın nasıl kılınacağı anlatılmıyor. ???
  36. Tarihi bir olay anlatırken Meryem'leri karıştırıyor. Kur’an’da “Ey Harun’un kız kardeşi” diye hitap etmişlerdir. Halbuki bu iki Meryem birbirinden tamamen bağımsızdır. İsa’nın annesi olan Meryem’in Harun isminde bir kardeşi olmadığı gibi, bu iki Meryem’den ilki, diğerinden yaklaşık 1700 yıl önce yaşamıştır. (Meryem: 28)
  37. Lat, Menat ve Uzza isimli putları övüyor. (Necm: 19-20)
  38. Savaşa teşvik eden ayetler var. (Bakara: 190-193-216-244), (Ali İmran: 166), (Nisa: 71-72-76-84), (Enfal: 17-39-65), (Tevbe: 14-15-46-111-123), (Hac: 39), (Ahzab: 18-19), (Muhammed: 20), (Fetih: 11-16)
  39. Bir savaşta kaç müslümanın kaç kafire denk geldiğini anlatan ayeti hemen bir sonraki ayet yalanlıyor. (Enfal: 65-66)
  40. Kadına savaşta "ganimet" diyor. (Nisa: 4)
  41. "Cahiliye dönemindeki gibi açılıp saçılmayın" diye kadının özgürlüğünü kısıtlıyor. (Ahzab: 33)
  42. Ayın yarıldığını iddia ediyor. (Kamer: 1)
  43. Galaksiler yok. ???
  44. Evrenin nasıl oluştuğu tamamen yanlış anlatılıyor. ???
  45. Dünyanın oluşumu bilime taban tabana zıt…
  46. Güneş dünyanın etrafında döner diyor. (Enbiya/33)
  47. Allah pek çok ayette beddua ediyor, hatta bazılarında kendi kendine "Allah onları kahretsin" diyor. (Munafikun: 4), (Tevbe: 30)
  48. Kuran'da kadınlara hitap hiç yok. ???
  49. Bazı hayvanları hâkir görüyor ve kafirler için "aşağılık maymunlar" gibi çocukça hakaretler kullanıyor. (Bakara: 65), (Maide: 60)
  50. Muhammed tanrılaştırılıyor. (Ahzab: 56)
  51. Bir ayette ganimetlerin tamamı peygamberin diyor, cihatçılar savaşı reddedince "ganimetlerin 5'te 1'i peygamberin" ayeti geliyor. (Enfal: 1-41)
  52. Peygamberin küçük karısı Ayşe'nin zina yapıp yapmadığına dair ayetler var. Entrikalar ve dedikodular da unutulmamış. (Nur: 11-12-13-14-15)
  53. Evrim hiç yok. ???
  54. İçki konusunda önce olumlu sonra olumsuz ayet geliyor. (Nahl: 67), (Bakara: 219), (Maide: 90-91)
  55. Yahudi ve hristiyanları dost edinmemeyi emrediyor. (Maide: 51)
  56. Kadınlara "TARLA" diyor. (Bakara: 223)
  57. Peygamberler arasında fark olmadığını söyleyen ayet ve Muhammed'in en değerli peygamber olduğunu söyleyen başka bir ayet var.
  58. İyilik ve kötülüğün Allah'tan geldiğini söylüyor, sonra iyilik Allah'tan kötülük senden diyor.
  59. Uzaya çıkmayı imkansız görüyor. (Rahman: 33)
  60. Ay'ı nur kaynağı olarak nitelendiriyor, güneşin ışığını yansıttığını bilmiyor. (Yunus: 5), (Nuh: 16)
  61. Büyük patlama ile ilgili hiçbir bilgi geçmiyor. ???
  62. Köleyle hür bir tutulur mu, diye insanları ayrıştırıyor. (Nahl: 75)
  63. Konuşan karınca, ejderha, vs masalsı anlatımları var. (Neml: 18), (Araf: 107)
  64. İblis için bir ayette melek, diğerinde cin diyor. (Kehf: 50), (Bakara: 34)
  65. Mahşerde Allah şefaat etmez diyen ayet de var, eder diyen de. (Bakara: 48), (Zuhruf: 86), (Necm: 26), (Zümer: 43)
  66. Hayvan, bitki, coğrafi şekil ve besinler Ortadoğu’ya özgü. ???
  67. Bir ayette vasiyet şart, diğerinde değil. (Bakara: 180),
  68. Allah, Muhammed'e salat ediyor. (Ahzab: 56)
  69. Kıble önce Kudüs'ken Yahudiler itiraz ettikten sonra Kabe oluyor. (Bakara: 144)
  70. Cehennemde Ebu Cehil'e düello teklif ediliyor. (Alak: 13-19)
  71. Rahman suresinin 31 ayeti plak takılmış gibi aynı cümleyi yazıyor. (Özellikle bakınız..)
  72. Her şeyi bilen Allah kıyamet saatini meleklerden öğreniyor.
  73. Cennette kadınlar için vadedilen hiçbir şey yok. ???
  74. Hayvanları yük taşıma, öldürüp yeme ve ulaşım aracı olarak görüyor, evrimden alakasız.
  75. Bazı ayetler daha Muhammed zamanında hükmünü yitiriyor ama hala duruyor.
  76. Peygambere soru sormak için sadaka vermek emrediliyor. (Mücadele: 12)
  77. Cennetin genişliği ayetlerde farklı anlatılıyor. (Hadid: 21), (Ali İmran: 133)
  78. Dünya kainattan daha önce yaratıldı diyor. (Fussilet: 9-12)
  79. Rüzgar olmasa gemiler durur diyor. (Şura: 33)
  80. Boşanma konusunda kadını 3 kez boşayıp başkasıyla evlendirip boşarsan tekrar sana helaldir gibi garip bir mantığa sahip. (Bakara: 230)
  81. Göklerle yer bitişikken onları ayırdığını iddia ediyor. (Enbiya: 30)
  82. Diğer kitaplar gibi varlığına kanıt olmayan Nuh'un gemisi efsanesini anlatıyor. (Muminun: 27), (Hud: 37-38-42-44), (Araf: 64), (Yunus: 73), (Şuara: 119), (Ankebut: 15-65)
  83. Mekke'de ayetler barışçılken Medine'de Muhammed güçlenince vahşi ayetler geliyor. (Kafirun: 6), (Tevbe: 29)
  84. Muhammed'in "sapık" olmadığını savunan ayet var. (Araf: 61)
  85. Gece ve gündüz bilimsellikten çok uzak anlatılıyor.
  86. Mikail'in meteorolojiden sorumlu olduğu söyleniyor ama trilyonlarca gezegen var.
  87. Tatlı suda mercan ve inci yetişebileceği anlatılıyor. (Rahman: 19-22)
  88. Tevrat'tan alıntılar yapılırken hata yapılmış, Zebur kitap zannediliyor. (Kuran/Maide: 45 - Tevrat/Mısırdan çıkış: 21:23.25), (Kuran/Enbiya: 105 – Tevrat/Mezmurlar: 37:29), (Kuran/Araf: 40 – İncil/ Matta 19:24–Markos 10:25–Luka 18:25), (Kuran/Ali İmran: 93 – Tevrat/Yaratılış Bölümü 32:22.31), (Kuran/Hicr: 9 – Tevrat/Yeşaya: 40/8 – İncil/Matta: 5-18)
  89. Cennet sadece erkeklere özgü bir harem gibi anlatılıyor.
  90. Allah'ın bazı insanlara hidayet vermediği ve onları yakacağı söyleniyor.
  91. Göğün yere düşmemesi için tutulduğu yazıyor. (Hacc: 65)
  92. Nisa 11-12 ayetlerinde matematik hesap hatası yapılıyor.
  93. Güneşin sıradan bir yıldız olduğu bilinmiyor.
  94. Bilimselliğe ters olarak her şey insan için yaratıldı mantığı var.
  95. Cinlerden bahsediyor, varlıklarına dair hiçbir bilimsel delil yok.
  96. Allah bazı ayetlerde pazarlık yapıyor.
  97. Hırsızlık haram ama savaşta ele geçirilenlerin yağmalanması helal. (Maide: 38), (Nisa: 24)
  98. Nisa 23 ensesti yasaklıyor, Ahzab 50 sadece peygambere izin veriyor.
  99. Kuran'da "AŞK" kelimesi hiç geçmiyor.

  Kaynak: KURAN
  avatar
  06.08.2018 - 16:39