devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. İktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlak yozlaştırır.
  avatar
  05.08.2018 - 18:16
 2. Özel mülkiyete karşı olan bir halk özgürlüğün ilk unsurlarından yoksundur.
  avatar
  05.08.2018 - 18:17
 3. Dünyaya verilen en büyük fırsat kaçtı çünkü eşitlik tutkusu özgürlük umudunu boşa çıkardı.
  avatar
  05.08.2018 - 18:17
 4. Özgürlük daha ileri politik bir sonucun aracı değildir. Kendisi en ileri politik sonuçtur. Özgürlük iyi bir kamusal yönetimin hatırına değil, toplumun ve özel hayatın en ileri hedefleri uğraşısının güvenliği içindir.
  avatar
  05.08.2018 - 18:17
 5. İnsanları özgür yapan gerçek çoğunlukla insanların duymak istemediği gerçektir.
  avatar
  05.08.2018 - 18:17
 6. Medeniyetin borçlu olduğu en dikkate değer başarılar insanoğlunun özgür ve birbirinden bağımsız farklı uğraşlarıdır.
  avatar
  05.08.2018 - 18:17
 7. Özgürlük her zaman ayrıca sorumluluktur ve eylemde bulunma özgürlüğü ayrıca eylemden sorumlu olmaktır.
  avatar
  05.08.2018 - 18:17
 8. Hayat, özgürlük ve mülk insanlar yasa yaptıkları için var olmadılar. Aksine, gerçek şudur ki hayat, özgürlük ve mülk insanların ilk etapta yasa yapmasına sebep oldu.
  avatar
  05.08.2018 - 18:17
 9. Mademki kanun yapıcılar ve iyi niyetli fakat başarısız toplumsal reformcular o kadar sistemi topluma boşuna uyguladılar, şimdi başlamaları gereken yere nihayet varabilirler. Bütün sistemleri reddedip özgürlüğü deneyebilirler.
  avatar
  05.08.2018 - 18:18
 10. Tecrübe göstermiştir ki, özgürlüğümüzü en çok korumamız gereken zaman tam da devlet politikalarının yararlı olduğunu düşündüğümüz vakitlerdir. Özgürlük için doğan insanoğlu, kötü niyetli yöneticilerin “özgürlük”e saldırılarını geri püskürtmek için doğal olarak tetiktedir. Özgürlüğe karşı esas büyük tehlike ise iyi niyetli olduğunu düşündüğümüz ama aslında özgürlüğümüze sinsice bir tecavüzü içeren hükümetlerin yaptıklarındadır.
  avatar
  05.08.2018 - 18:18