devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. kanda hücre yıkımı sonucu oluşan anemilerdir. eritrositlerin çeşitli nedenlerden dolayı patolojik lizisiyle seyreder.
  kabaca nedenler:
  Eritrosit yaşam süresinin kısalması
  İntrensek nedenler(membran, enzim veya hemoglobine ait bozukluklar)
  Ekstrensek nedenler(immün veya immün olmayan mekanizmalar)
  Konjenital hemolitik anemiler
  a) Membran defektleri
  b) Enzim defektleri
  c) Hemoglobin defektleri

  hemolitik anemi şeklinde türkçeleşmiştir.
  avatar
  22.03.2018 - 00:33