devam etmeniz halinde bu veri kaldırılacak.devam etmek istediğinizden emin misiniz?

 1. Vitamin B12 eksikliğinin etyolojik nedenini araştırmak için yapılan testtir. Duyarlılığı düşüktür. 4 evresi vardır. Bunlar:
  Evre 1
  Yetersiz alımı gösterir. Oral B12 vitamini + radyoaktif madde verilir. Normalde radyoaktif maddenin %7’den fazlası idrar ile atılır. Atılın miktar % 7’den fazla ise yetersiz alıma bağlıdır. % 7’den az ise 2. basamağa geçilir.
  Evre 2
  İntrinsik faktör eksikliğini gösterir. Oral B12 + intrinsik faktör + radyoaktif madde verilir. Pernisiyöz anemi varsa intrinsik faktör verildikten sonra idrar ile atılan radyoaktif madde normale gelir. Normale gelmez ise 3. basamağa geçilir.
  Evre 3
  Aşırı bakteriyel çoğalmayı gösterir. Bir hafta süre ile geniş spektrumlu antibiyotik verilir. Evre 1’deki test tekrarlanır. Barsakta bakteri çoğalması var ve buna bağlı B12 emilimi bozulmuş ise antibiyotik sonrası atılan radyoaktif madde miktarı normale gelir. Normale gelmez ise evre 4’e geçilir.
  Evre 4
  Pankreas patolojisini gösterir. Pankreatik enzimler verilir ve testin birinci evresi tekrarlanır. İdrarla atılan radyoakif madde normale dönerse neden pankreatik B12 emilim bozukluğudur. Vejeteryanlarda dışardan B12 alımı az olduğundan testin dört basamağı da normaldir. Evre 1’de idrarla atılan radyoaktif madde normal olarak bulunması vejeteryan diyeti akla getirir. Dört evresinde de bozukluk varsa terminal ileum patolojisi düşünülür.
  http://kaptanjoshua.blogcu.com/dahilye-soru-1-cevabi/4035086
  avatar
  18.01.2018 - 19:03